SNS

Advies Raad voor het Regeringsbeleid: Staatsbank

  • 18 januari 2019
  • 26 Reacties
  • 26261 Keer bekeken

Reputatie 3
Badge
  • SNS Topper
  • 322 reacties
Onze (Wetenschappelijke) Raad voor het Regeringsbeleid heeft onze overheid geadviseerd om een staatsbank op te richten. Nu de overheid nog aandelen heeft in ABN Amro en Volksbank heeft ze daarvoor nog een hefboom.

Nu biedt dit geen garantie dat de overheid direct de uitvoer ter hand gaat nemen. De WRR heeft wel eerder adviezen uitgebracht die door onze overheid terzijde geschoven worden. Dat de WRR een behoefte in een advies bekrachtigd vergroot in ieder geval wel de druk op de overheid.

De motivatie van de WRR is dat een logisch tegenwicht nodig is tegen zuiver door commercie gedreven banken. Waar deze staatsbank door zou moeten worden gefinancierd is nog wel een ding. De rente is historisch laag, van inkomsten uit bijvoorbeeld obligaties zal ze niet goed kunnen leven. Een alternatief kan een hybride bank zijn, zoals de Duitse Spaarkassen, die ook diensten aan het bedrijfsleven (midden- en kleinbedrijf) kunnen leveren.

26 reacties

Ik vond dit ook opmerkelijk. Ook in dit forum is een voortzetting a la de Postbank al eens naar voren gebracht.
Denk je bij die diensten aan services zoals de Adyen's en Mollie's van deze wereld ze leveren?
Reputatie 2
Dit vind ik een erg goed signaal. Ik heb in dit forum al eerder eens een pleidooi gehouden om de Volksbank niet naar de beurs te brengen maar in een nutsbank te transformeren. Terug naar de roots van weleer! Als er dan een nutsbank moet komen dan komt de Volksbank daar eerder voor in aanmerking dan ABN-AMRO. Zowel vanuit verschil in historie als ideologie.
Er zijn nog wel de nodige hobbels te overwinnen. De belangrijkste is de vraag hoe de kosten gedekt moeten worden. Want we zijn vast niet bereid om één tot anderhalf procent van ons geld in te zetten om de bank zijn werk te kunnen laten doen. En de staat zal die kosten ook vast niet voor zijn rekening willen nemen. Er zal dus wel een verdienmodel moeten zijn. Maar dat is vast te vinden. Belangrijk is dat er een "no-nonsense" nutsbank komt.
Reputatie 3
Badge
Ik vond dit ook opmerkelijk. Ook in dit forum is een voortzetting a la de Postbank al eens naar voren gebracht.
Denk je bij die diensten aan services zoals de Adyen's en Mollie's van deze wereld ze leveren?
Dat de "staatsbank" (een meer neutrale omschrijving die mij meer aanspreekt: Nutsbank) in dit forum al meerdere malen is geopperd, mede ook in relatie met de toekomst van de Volksbank, is mij zeker niet ontgaan. Daarom dacht ik ook direct aan dit forum toen ik vanmorgen de krant in mijn handen had.

De Aydens en Mollies moest ik even opzoeken. Zijn een soort betaalproviders. Ayden financiert zich door een processing fee en een payment method fee per transactie die unverseel lijken te zijn. Mollie rekent een transaction fee die afhankelijk is van de gebruikte betaalmethode (ideal, creditcards, paypal varieert. Zo wordt bij de creditcards een kleine toeslag gerekend. Ik vind het een beetje lastig om te zien hoe die betaalproviders zich verhouden tot een bank. Kunnen zij de rol van een bank overnemen? Met bank- en spaarrekeningen bedoel ik dan. Dat lijken Mollie en Ayden niet te doen.

Ten aanzien van hoe deze partijen de kosten naar klanten doorberekenen geven ze trouwens wel een inkijkje in hoe een toekomstige nutsbank zijn financiering mede kan afdekken. De services die de spaarkassen in Duitsland leveren zijn ook leningen en hypotheken. Hou hierbij in het achterhoofd dat tijdens de kredietcrisis het midden- en kleinbedrijf zich eigenlijk in eenzelfde positie gedwongen zag als de vele particulieren. Geen toegang tot kapitaal en hypotheken. Een puritein zou nog wel opmerken dat hypotheken en leningen ook risicovol zijn en daarom niet bij een Nutsbank thuishoren.

De Volkskrant kwam vanmorgen terecht op een hamvraag: een veilige betrouwbare bank vinden velen belangrijk, maar hoevel mag die veiligheid kosten. Als we een dergelijke bank restricties opleggen, wat zijn we bereid ervoor te betalen om zo'n organisatie kostendekkend te maken?
Het vervolg van een Nutsbank (staatsbank) is het controleren van de geldschepping: De commerciële banken waren met hun geldschepping (één van) de oorzaken van de crisis van de afgelopen jaren. Het ongebreideld kunnen verstrekken van hypotheken is volgens Econoom Josh Ryan-Collins een van de oorzaken van de hoge huizenprijzen en dat gaat niet opgelost worden met nieuwbouw. Nu gaat het me hierbij om de rol van de (geldscheppende) banken waardoor er allerlei maatschappelijke problemen ontstaan en het advies van de WRR kan een eerste stap zijn om dat aan te pakken.
Huizenprijzen dalen niet door nieuwbouw Dinsdagavond legde hij op uitnodiging van het Sustainable Finance Lab in een debat in Amsterdam uit waarom extra nieuwbouw alléén ons niet zal redden.
...
Ook toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) hamert er regelmatig op dat het oprekken van de hypotheekregels voor starters, zzp’ers of energiebesparende maatregelen weliswaar sympathiek klinken, maar in de praktijk vooral de prijzen verder opdrijven.
...
Duitsland is ook een goed ­voorbeeld, wat de banken betreft. Publieke instellingen als de investeringsbank KfW, en ook de lokale Sparkassen zijn veel minder gefocust op hypotheken. In plaats daarvan ligt de nadruk op productieve investeringen in bedrijven waarmee ze een langdurige relatie onderhouden.

Dus te veel focus op hypotheken (lekker zeker en makkelijk geld verdienen) levert een nadeel op voor de reële economie: moeilijker geld lenen voor bedrijven.
Het huizenprobleem gaat ook veel verder dan dat..
Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken wijst er in het AD terecht op dat het in Nederland ontbreekt aan anticyclisch gedrag: Nu de prijzen hoog zijn, gaan er ineens veel huizen worden gebouwd, in plaats van dat te doen in een crisissituatie. Het is het aloude principe van het dak repareren als de zon schijnt...
Zolang de (korte termijn) winstgevendheid het altijd wint van de maatschappelijke belangen blijft het behelpen.

Het idee van de Adyen-acties kwam bij mij op, omdat die betalingen faciliteert, en dat is precies wat we van een Nutsbank ook verwachten en wat de banken in feite ook al deels doen. En aangezien die partijen kennelijk ruimschoots levensvatbaar zijn, kan dat mede een basis zijn voor het bestaansrecht.
Reputatie 5
Badge +4
Onze (Wetenschappelijke) Raad voor het Regeringsbeleid heeft onze overheid geadviseerd om een staatsbank op te richten. Nu de overheid nog aandelen heeft in ABN Amro en Volksbank heeft ze daarvoor nog een hefboom.

Hoi, ik vind het niet eenvoudig om hier (vanuit mijn functie bij SNS) een uitspraak over te doen. Maar volgens mij is het géén geheim dat we ons bij SNS (als onderdeel van de Volksbank) graag nuttig inzetten en anderen helpen. Daarom is het onderdeel van onze missie en ambitie: Nederland financieel onbezorgder maken.
Onze (Wetenschappelijke) Raad voor het Regeringsbeleid heeft onze overheid geadviseerd om een staatsbank op te richten. Nu de overheid nog aandelen heeft in ABN Amro en Volksbank heeft ze daarvoor nog een hefboom.

Hoi, ik vind het niet eenvoudig om hier (vanuit mijn functie bij SNS) een uitspraak over te doen. Maar volgens mij is het géén geheim dat we ons bij SNS (als onderdeel van de Volksbank) graag nuttig inzetten en anderen helpen. Daarom is het onderdeel van onze missie en ambitie: Nederland financieel onbezorgder maken.

Ik mis in deze reactie totaal het verband met het al ingebrachte en de starters bijdrage (of het moet bedoeld zijn als dooddoener in de vorm van marketing taal?).
Groet,
Ben 🆒
Ps misschien de bijdrage verplaatsen naar een nieuw topic "niet gepast":S
Reputatie 3
Badge
Hoi, ik vind het niet eenvoudig om hier (vanuit mijn functie bij SNS) een uitspraak over te doen. Maar volgens mij is het géén geheim dat we ons bij SNS (als onderdeel van de Volksbank) graag nuttig inzetten en anderen helpen. Daarom is het onderdeel van onze missie en ambitie: Nederland financieel onbezorgder maken.@Evelyn en Ben, laat ik toch trachten een bruggetje te leggen. Met wat Evelyn stelt zou je kunnen zeggen dat SNS, en zeker ook ASN het op zich wel al in de genen hebben om zich om te kunnen vormen tot een Nutsbank. Anders gezegd: de cultuur bij de banken heeft geen dramatische ommezwaai te maken voor die zich veranderende rol.

Een ABN Amro zal zich wat moeizamer in zo'n rol voegen. Die bank is net met Wallie, nee, niet dat lieve robotje, wat eerste aarzelende stapjes op de Bitcoinmarkt aan het verrichten. Hiermee zijn vast veel mensen blij (of was die Bitcoin door al die andere pseudomunten niet al wat op zijn retour?). Of ABN Amro met dergelijk beleid punten haalt op degelijkheid en betrouwbaarheid is echter de vraag. Moet ik nog iets over ING zeggen? ING heeft voldoende geld kunnen generen om zich opmerkelijk vlot te kunnen ontworstelen aan staatsbemoeiens, een gegeven waaraan verder niets hoeft te worden toegevoegd.

Dus als je het mij vraagt, zou Volksbank inderdaad met de aan haar verbonden banken de meest geloofwaardige kandidaat vormen. Dit op zich is denk ik een compliment waard, toch? Misschien is er dus toch meer te kiezen in bankenland dan we willen onderkennen. Of daarmee de Nutsbank het alle middelen heiligende doel moet zijn, dat is alleen even de vraag.

Hoezeer ik ook met aversie(afgrijzen?) naar de wereldwijd rondflitsende geldstromen kijk betrap ik mijzelf op die vraag. Is een Nutsbank (~een bankequivalent van vesting Nederland) een adequate bescherming tegen de op Nederland inbeukende kapitaalinvloeden uit het internationale domein? Afhankelijkheden hierin zijn: (1) zijn er genoeg Nederlanders te verleiden iets meer te gaan betalen voor hun bankenfunctie en (2) is de financiële slagkracht die een dergelijke bank zich daarmee opbouwt in verhouding tot de klappen die ze zal moeten kunnen incasseren. Even als referentiekader. Het BNP van BV Nederland is in de orde van grootte van 1 multinational, Apple.
Afgezien van de financiele impact voor klanten is er nog iets waar enige flexibiliteit wordt verwacht van klanten.
In een dergelijke vorm moet je accepteren dat SNS/ Volksbank niet achter alle mogelijke hypes en gadgets aan gaat rennen. Het gaat dan om een degelijk, maar sobere basis. Kan misschien toch ook goedkoper zijn.Mogelijk een teleurstelling voor de mensen die in de community graag services verwachten die een andere bank ook biedt, onafhankelijk van de vraag of dat erg veel meerwaarde heeft.
Reputatie 3
Badge
Het gaat dan om een degelijk, maar sobere basis. Kan misschien toch ook goedkoper zijn.Het hangt er hierbij van af wat de definitie is van die degelijke en sobere basis. Wat we nu bij SNS zien is dat voor het appgebruik apart wordt betaald. Een internetportal beschouw ik verder als een basisvoorziening, die de vroegere bankafschriften en betaalkaarten vervangt.

Met name jongere klanten zullen vlot een app ook als basisvoorziening definiëren. Misschien moet toch dat idee van een bank a la carte weer afgestoft worden. Je betaalt wat je gebruikt. Het mooie ervan is dat dit een bank ook een afweging gaat maken over de relevantie van een nieuwe functie. Is de functie niet relevant genoeg, dan zijn er te weinig betalende gebruikers en draait de bank verlies op de activiteit. Wallie-achtige experimenten drukken dan niet op het budget dat uiteindelijk door alle bankklanten wordt ingebracht. Zou SNS niet meer de bestedingsruimte houden om een mobiele applicatie te kunnen voeren dan krijgt ze een zich vergijzend klantenbestand, vrees ik.
Heb je helemaal gelijk in, het gaat om de balans.
Maar aan die basis MijnSNS is al heel lang niets veranderd, ondanks dat er wel wensen liggen.
Misschien leidt dit tot verjonging van het klantenbestand omdat de ouderen door deze tekortkomingen gaan afhaken.
Ach, Koos, zolang jij niet afhaakt...
Wat heb je ervoor over? 😃
Biertje?
Groet,
Ben 🆒
PS 🙂
Als je 'm komt brengen...:D
Na de oprichting van een nutsbank die spaartegoeden veilig gaat beheren en beheren,,verantwoorde leningen verstrekt en het betalingsverkeer garandeert kan het depositogarantiestelsel m.b.t. de commerciële banken worden afgeschaft zodat de belastingbetaler dergelijke banken niet meer hoeft te redden.
De consument kan z’n spaargeld natuurlijk,misschien tegen een iets hogere rente onderbrengen bij de commerciële bank maar loopt dan dus wel een risico.
Het is gunstig voor de consument .Laat de commerciële banken maar aanrommelen met hun financiële wanproducten en bonussen,de consumenten en belastingbetalers hebben daar immers geen last meer van.
Na de oprichting van een nutsbank die spaartegoeden veilig gaat beheren en beheren,,verantwoorde leningen verstrekt en het betalingsverkeer garandeert kan het depositogarantiestelsel m.b.t. de commerciële banken worden afgeschaft zodat de belastingbetaler dergelijke banken niet meer hoeft te redden.
De consument kan z’n spaargeld natuurlijk,misschien tegen een iets hogere rente onderbrengen bij de commerciële bank maar loopt dan dus wel een risico.
Het is gunstig voor de consument .Laat de commerciële banken maar aanrommelen met hun financiële wanproducten en bonussen,de consumenten en belastingbetalers hebben daar immers geen last meer van.
Reputatie 3
Badge
Na de oprichting van een nutsbank die spaartegoeden veilig gaat beheren en beheren,,verantwoorde leningen verstrekt en het betalingsverkeer garandeert kan het depositogarantiestelsel m.b.t. de commerciële banken worden afgeschaft zodat de belastingbetaler dergelijke banken niet meer hoeft te redden.
De consument kan z’n spaargeld natuurlijk,misschien tegen een iets hogere rente onderbrengen bij de commerciële bank maar loopt dan dus wel een risico.
Met andere woorden, de consument heeft de keuze om voor veiligheid te kiezen, en dat is de waarborg die de samenleving haar biedt. Kiest ze iets anders, dan is dat ook de verantwoordelijkheid van de klant.

Op zich zou de wegvallende financiering van een dergelijk garantiestelsel mooi kunnen worden gebruikt om het budget van de Nutsbank mee op te bouwen. Ook garandeert dat een grote klantenkring voor de Nutsbank. Veel mensen die 2008 nog net niet vergeten zijn zullen eieren voor hun geld kiezen (met de huidige landbouwschandalen een minder handige uitdrukking).

Een terecht punt denk ik. Waarom als overheid overal spaargeld gaan lopen garanderen als je hen al van een veilige haven voorziet.

Beren op het pad zijn er ook nog wel, Nederlanders zijn verslaafd aan zekerheden en zullen protesteren wanneer dat garantiestelsel verdwijnt. Veel bestaande instanties ontlenen hun invloed aan de uitvoer van degelijke stelsels. Die hebben een automatische neiging deze omslag tegen te werken. Tenslotte is economie voor een groot deel emotie. Of dit rationeel redelijk klinkende plan goed zit in dat emotie component.

Maar het is en blijft een stuk financiering voor onze Nutsbank. Bovendien zou een skelet garantiestelsel dat de risico's van alle Nutsbanken in Europa nog wel afdekt een gedachte zijn om het benodigde vermogen van de Nutsbank ook weer niet te hoog te laten worden.
Waarom niet de staatsbank financieren op basis van renteverschil (rente op verstrekte lening - rente op uitgekeerde spaarrekening). Op 1 miljard Euro aan verstrekte kredietlening van 6% en een spaarrente van 3% maakt de bank 30 miljoen winst.
In het kader van hervorming van het pensioenstelsel kan je als overheid de burger de mogelijkheid bieden om door middel van banksparen met een gegarandeerde spaarrente (bv 3%) geld te sparen voor het aanvullende pensioen.
Stel je legt ieder jaar 1.200 Euro in bij 3% dan heb je op 65 jaar 231.999 Euro gespaard (totale eigen inleg 78.000) en heeft de staatsbank 539.220 (incl. 1,2% misgelopen vermogensrendenement) Euro winst gemaakt. Hiermee financier je de staatsbank wel.
Reputatie 2
Een tijdje geleden heeft de WRR gepleit voor het oprichten van een staatsbank. In dit topic is toen gesuggereerd om de Volksbank daarvoor aan te wijzen. De staat is immers momenteel de enige aandeelhouder van de Volksbank.
Als vervolg op deze discussie stond er gisteren in de Volkskrant een interview met Maurice Oostendorp, de CEO van de Volksbank. (Deze keer een echt interview en geen advertorial)
En wat blijkt. Hij pleit ervoor om de bank te zijner tijd niet naar de beurs te brengen. Dat lijkt me een echte omslag in het denken over de toekomst van de bank. Het gaat Maurice nog te ver om een lans te breken voor een staatsbank. Dat zou politiek ook niet handig zijn, maar hij heeft ook inhoudelijke, bedrijfsmatige argumenten om daar niet voor te willen kiezen. Hij denkt meer aan institutionele beleggers als aandeelhouders. En hij wil geen winstgedreven organisatie zijn, maar een bank die de relatie met de klant vooropstelt. Ik vond het een verfrissend interview en het is de eerste keer dat de CEO van de bank zich zo duidelijk uitspreekt over hoe hij de toekomst van de bank ziet. Er is nog hoop op een goede afloop van de toekomstige privatisering van deze bank!
Hieronder de link naar het artikel.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-volksbank-moet-privatiseren-maar-wil-niet-naar-de-beurs~b903bbe4/
Reputatie 3
Badge
Dank je Jan, voor het delen, ik had het artikel nog niet opgemerkt maar ga het zeker nog even lezen. Inhoudelijk opmerkelijk ook. Zo'n duidelijk statement had ik niet verwacht.
Interessant.
Ook de problemen die eruit voortvloeien worden kort aangehaald.
Persoonlijk ga ik bij mijn bankkeuze niet uitsluitend uit van de goedkoopste. Er zijn meer waardevolle zaken in het leven dan een hoeveelheid euro's.
Misschien is een andere, efficientere vorm van synergie mogelijk tussen de vier Volksbank-merken? Ik heb nu twee betaalrekeningen: één bij SNS en één bij ASN, dus toch al twee keer de kosten.
Reputatie 4
Badge +1
Dank voor het delen van het artikel Jan, ik had het ook voorbij zien komen.
Interessant inderdaad.
Reputatie 5
Badge +4
Dank voor het delen van het artikel Jan

Ja positief initiatief Jan, dank je. Dit soort berichten zijn vaak ook tijdig op de nieuwspagina van zowel SNS als de Volksbank te vinden. Fijne dag 🙂
Reputatie 2
@ Evelyn,
Ik heb op beide aangegeven links gekeken, maar nergens iets actueels over dit interview kunnen vinden. Wat doe ik verkeerd?

Reageer