SNS

Vraag

Klanten doorlichten op witwassen

  • 7 augustus 2019
  • 32 Reacties
  • 33299 Keer bekeken


Toon eerste bericht

32 reacties

Het wordt echt tijd voor een paar tegen opmerkingen.
Criminaliteit en het voorkomen en opsporen daarvan, is toch echt een overheids taak (dat betalen we samen en boete´s end. gaan ook daarheen).
Dat de banken nu gedwongen worden steeds meer dit soort werk op zich te nemen, lijkt mij raar. Dat de banken dit ook nog min of meer klakkeloos op zich nemen, tsja. Dat de banken ons dan ook nog voorhouden dat ze werken aan een veiliger (enz.) NL Tsja Tsja.
Maar ..... Wie betaald dat dan?
(juist, netjes door de klanten van een bank, weinig rente, steeds hogere maandelijkse kosten enz.)
Mijn conclusie; de banken zijn er niet VOOR ons, maar DANKZIJ ons als klanten.
Waarom gaan de banken dan zomaar hun gang, zonder ons iets te vragen?
Groet,
Ben 😎
Reputatie 4
Badge +4
Mijn conclusie; de banken zijn er niet VOOR ons, maar DANKZIJ ons als klanten. Waarom gaan de banken dan zomaar hun gang, zonder ons iets te vragen? Groet, Ben 😎

Beste Ben,

Samen met de overheid willen we ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen bankieren en niet het slachtoffer worden van criminaliteit. Hiervoor passen we wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens toe. Zo geldt voor heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming en in Nederland ook de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Verder geldt het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) om fraude en criminaliteit tegen te gaan.

Ook is door de banken in het verleden de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen afgesproken. Hoewel deze Gedragscode geschreven is ten tijde van de Wet bescherming persoonsgegevens onderschrijft de Volksbank de afspraken uit deze Gedragscode nog steeds. Bovendien verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) alle financiële instellingen in Nederland om (onder andere):
  • (Nieuwe) klanten te identificeren
  • Onderzoek te doen naar klanten
  • Ongebruikelijke transacties op rekeningen te melden
Met andere woorden: we gaan niet ons gang, we zijn er graag voor jou en alle klanten. Niet alleen voor grote en kleine geldzaken, maar tegelijkertijd ook om je te beschermen tegen fraude en ongewenste praktijken zoals witwassen.
Badge +1
Maar ..... Wie betaald dat dan?

Groet,
Ben 😎

Uit de reactie van @Evelyn SNS leidt ik af dat de bank dat betaald (en dus impliciet wij). Maar nu doet het feit zich voor dat zo'n beetje iedere Nederlander een bankrekening heeft en ook dat iedere Nederlander belasting betaald. Dus het maakt op grote lijnen niet zo veel uit via welk kanaal e.e.a. gefinancierd wordt.
Reputatie 4
Badge +4
Dag allemaal,

Zowel bij de overheid als bij banken en andere betrokken organisaties zijn deskundige mensen nodig om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zorgvuldig toe te passen. Om fraude te voorkomen en mensen in Nederland te beschermen draagt ieder zijn steentje bij. Als je precies wilt lezen hoe en waarom, verwijs ik graag naar de pagina Veelgestelde vragen van de AFM.

Maar ..... Wie betaald dat dan?

Groet,
Ben 😎
Uit de reactie van @Evelyn SNS leidt ik af dat de bank dat betaald (en dus impliciet wij). Maar nu doet het feit zich voor dat zo'n beetje iedere Nederlander een bankrekening heeft en ook dat iedere Nederlander belasting betaald. Dus het maakt op grote lijnen niet zo veel uit via welk kanaal e.e.a. gefinancierd wordt.

Volgens mij is dat toch echt iets te simpel.
Alle klanten betalen evenveel bij een bank.
De belasting wordt echter naar draagkracht geheven. Dus ....
Bovendien gaan de "inkomsten" van het opsporen ook naar de overheid.
Komt nog bij dat je geen keuze hebt, je moet wel een bank.
De SNS was al jaren bezig "simpeler" (en daardoor goedkoper) te worden, dit strookt daar dus niet mee.
@SNS tsja, natuurlijk moeten jullie de wet volgen, maar dat staat nou juist buiten deze discussie. De vraag voor de SNS is; als je voor klanten beslist (in overleg met de overheid tot besluiten komt), waar blijft dan de keuze vrijheid van de klant). Hoe verantwoord de SNS zich dan naar de klant toe? Hoe "open" (democratisch) handelt de SNS in dit soort situaties?
Groet,
Ben 😎
PS de SNS "moest" een hoop mensen ontslaan om te besparen, nu weer veel (100?) mensen aannemen, wanneer / waar komt daarvoor de rekening?
Je zou je ook kunnen afvragen wie de extra controles over relatief kleine bedragen financiert bij de GWK. Volgens de wet zijn die niet nodig...
Reputatie 4
Badge +4
Beste @BigBen en @Koos

Iedere instantie in Nederland die te maken heeft met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zal moeten investeren in het naleven van de regels en de uitvoering. Welke kosten daar precies - bij iedere organisatie - mee gemoeid zijn kan ik niet vertellen, ik beschik niet over deze informatie.

Overigens moet ook GWK Travelex voldoen aan financiële wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Helaas worden geldtransacties voor dergelijke zaken soms misbruikt. Om ervoor te zorgen dat GWK Travelex en SNS niet betrokken raken bij witwassen of terrorismefinanciering, is GWK Travelex soms verplicht om informatie over jou en de door jou voorgenomen transactie te vragen. De medewerker van GWK kan je daarom bijvoorbeeld vragen waar het geld vandaan komt. Deze regels kunnen best streng lijken. Maar we moeten ze naleven om jouw veiligheid en die van ons te waarborgen.

In relatie tot het personeel van SNS heb ik gisteren laten weten dat het gaat om de inzet van de Volksbank als geheel en niet alleen SNS. In onderstaand antwoord kun je het woord we lezen als: de Volksbank.

We zijn er van overtuigd dat er in toenemende mate behoefte is aan een bank die een betrouwbare veilige haven voor consumenten is en die zorgvuldig met data omgaat.Een bank die data niet ziet als een nieuw verdienmodel, maar enkel gebruikt in functie van haar (maatschappelijke) doelstellingen. Er komt vanuit de wetgeving veel op ons af. Daarmee zijn de uitdagingen voor professionals niet anders dan bij andere grootbanken. Onze dataspecialisten werken vanuit 1 corporate datawarehouse. Data is voor ons van doorslaggevend belang voor het kennen en helpen van onze klanten in een veranderende, digitale omgeving. Via de Werken bij de Volksbank vertellen we meer over onder andere het vakgebied data, bieden we interessante functies aan en nodigen we mensen van harte uit om te solliciteren.

Met betrekking tot de opmerking over het open en democratisch zijn: in Nederland moet iedereen (natuurlijk persoon en rechtspersoon) zich houden aan de wet. Deze wet is er niet voor niets. Eerder liet ik daarom weten:

In de strijd tegen het witwassen hebben vijf Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) een belangrijke stap gezet om samen te werken. De ambitie is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL). De banken gaan het komende half jaar in het verband van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderzoeken of dat haalbaar is en hoe de technische en juridische uitdagingen met succes kunnen worden aangegaan. Andere banken kunnen zich later bij dit initiatief aansluiten.

Tot zover, ik verwacht dat mijn informatie hiermee afdoende is. Mensen die de (Wfft) Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in zijn geheel willen lezen, verwijs ik graag naar de Wettenbank van Overheid.nl

Reageer