PSD2: de grootste privacy inbreuk van de eeuw


Toon eerste bericht

239 Reacties

Reputatie 2
Evelyn SNS schreef:

In feite geef je jezelf al antwoord in je bericht, maar graag geef ik je duidelijkheid. We hebben geen plannen om kosteloos een tweede betaalrekening aan te bieden.


Als klant ben ik nogal beperkt in mijn mogelijkheden mijzelf te beschermen. Met "simpele" ideeën probeer je dan iets te bedenken. Maar zoals je aangaf is dit idee dus niet iets waar de SNS ons mee kan en wil helpen. Waarschijnlijk is het ook geen echte oplossing.
Het is natuurlijk te simpel om als SNS de klant steeds weer iets te laten bedenken (en zich steeds meer zorgen te maken) en dan zeggen "dat zijn we niet van plan".
Wat wil / kan en gaat de SNS ons dan aanbieden om ons te beschermen?
De SNS levert mij diensten die (lijkt) niet door mij gewenste gevolgen begint te vertonen.
Groet,
Ben :cool:
BigBen schreef:

De SNS levert mij diensten die (lijkt) niet door mij gewenste gevolgen begint te vertonen.Beste @BigBen, er komt veel kijken bij de nieuwe betaalwet PSD2. Lang niet iedereen is het eens met (de consquenties van) deze wet, bedrijven krijgen echter niet zomaar toegang tot je betaalrekening. Die functie staat bij ons standaard uit. Wil je wel toegang geven, dan moet je eerst je betaalrekening ervoor instellen. Ondanks dat ik alle gemengde gevoelens over de wet begrijp, lost een tweede kosteloze betaalrekening het niet op. Door klanten goed te informeren over de inhoud van de wet proberen we te helpen. Ondertussen hebben we al veel vragen beantwoord. Veelgestelde vragen over toegang geven tot je betaalrekening lees je hier. Nog een fijne dag!
Reputatie 1
Evelyn SNS schreef:

... bedrijven krijgen echter niet zomaar toegang tot je betaalrekening. Die functie staat bij ons standaard uit. Wil je wel toegang geven, dan moet je eerst je betaalrekening ervoor instellen.


Dit is maar deels waar, zoals je toch eigenlijk wel weet. Ik heb het alleen gehad over het achterdeurtje, waardoor bedrijven wel degelijk toegang hebben tot mijn gegevens, zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven.

Evelyn SNS schreef:

Ondertussen hebben we al veel vragen beantwoord.


Dat is waar, maar deze allerbelangrijkste, die al door meer klanten is gesteld, wordt voortdurend afgewimpeld.
Ik begrijp best dat het zoeken is naar een oplossing, maar als SNS dat niet doet, dan volgen klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens wegens overtreding van de AVG. Volgens mij staat (nog?) nergens dat PSD2 boven de AVG staat.
Bovendien hoeft SNS dat niet alleen te doen. Er zijn meer partijen die het probleem signaleren maar nog geen oplossing hebben. Zie de uitzending van Radar van afgelopen maandag.
Beste @Koos,

Het onderwerp en je vragen over PSD2 heb ik onlangs aan onze woordvoerder, Sijmen Veenstra, voorgelegd. Zijn antwoord is als volgt en ik sluit me er volledig bij aan:

Beste Koos,

De radar uitzending van afgelopen maandag is inderdaad zeer interessant. Deze kan iedereen hier terugkijken. Ik heb hem al in mijn favorieten staan.

In de Radar uitzending wordt terecht geconstateerd dat wat jij noemt ‘de achterdeur’, nog steeds open staat. Door deze ‘achterdeur’ kunnen partijen aan wie jij geen toestemming voor inzage in je betaalrekening via een omweg toch deels je transactiegegevens inzien. Zoals eerder in dit forum vermeld, maken wij ons hier ook zorgen over. De bestaande PSD2 wet is zo geschreven dat er niet gediscrimineerd mag worden tussen partijen en de gegevens die zij ontvangen. Het is daarmee niet mogelijk om gegevens gedeeltelijk te maskeren. Bijvoorbeeld door alleen de laatste drie cijfers van je bankrekeningnummer te tonen, zodat het nooit duidelijk is aan wie de betaalrekening toebehoort. De ontvanger (bijvoorbeeld een vriend die geld van je ontvangt) moet ook kunnen controleren dat een bedrag dat wordt overgemaakt ook echt van jou en je bankrekening afkomstig is. Wij nog steeds druk bezig met het zoeken naar andere oplossingen om te zorgen dat de privacy van onze klanten is gewaarborgd en het bewustzijn vergroot. Daarom hebben we in de tussentijd de hoofdschakelaar geïntroduceerd. Bij alles wat we doen staat wat ons betreft één principe overeind: we houden ons altijd aan de wet. Dus dat doet SNS dan ook.

Ik wil hiermee wel de discussie 'de achterdeur' sluiten. We zijn allebei niet blij met deze achterdeur. SNS zoekt naar oplossingen. Als die er zijn, dan meldt SNS die. Maar je moet ook eerlijk zijn dat de achterdeur niet te sluiten is, tenzij de wet wordt aangepast. Dat is misschien een vervelende conclusie om te trekken. Maar ik denk dat we er allebei veel aan hebben om eerlijk te zijn over wat er al dan niet kan. Zoals we ook eerder hebben gemeld. SNS kan die wet zelfstandig niet veranderen. Dat moet in Europees verband worden geregeld. In de Nederlandse politiek zijn er verontruste signalen over de PSD2 wetgeving in de relatie tot privacy. Dus wij zijn hoopvol dat er vanuit Nederland ook een signaal naar de commissie gaat. Maar dat is iets waar wij geen invloed op hebben.

Tot zover het antwoord van Sijmen, ik vertrouw erop dat zijn inhoudelijke reactie jullie volledig heeft geïnformeerd.
Reputatie 1
Ik vind het te kort door de bocht om de discussie hiermee af te sluiten.
Alles wat ik vraag van SNS, om zich aan de wet te houden, die AVG heet. Zodra er discrepantie is met een andere regeling, moet SNS een keuze maken: welke wet te gehoorzamen.
Omdat ik eigenaar ben van mijn gegevens (SNS heeft dat nooit betwist), verwacht, nee eis ik eigenlijk, dat u mijn kant kiest.
Dus: WEL gehoorzamen aan de AVG. Zodra u dit niet doet door PSD2 te volgen, volgt een klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Mijn probleem bestaat dan waarschijnlijk uit het feit dat ik er niet over word ingelicht. Dat is bijzonder kwalijk !!!
Ik begrijp dat dit niet eenvoudig is. Maar simpelweg de discussie sluiten kan echt niet. De gangbare term voor zo'n houding is struisvogelpolitiek.
Reputatie 1
Evelyn SNS schreef:

Zoals we ook eerder hebben gemeld. SNS kan die wet zelfstandig niet veranderen. Dat moet in Europees verband worden geregeld. In de Nederlandse politiek zijn er verontruste signalen over de PSD2 wetgeving in de relatie tot privacy. Dus wij zijn hoopvol dat er vanuit Nederland ook een signaal naar de commissie gaat. Maar dat is iets waar wij geen invloed op hebben.


Dit vind ik te gemakkelijk. Ik weet dat SNS geen wetten kan veranderen. Maar wetten komen tot stand na overleg met relevante betrokken partijen. Ik mag aannemen dat de Volksbank daarbij hoort, dus er is wel sprake van invloed, maar ik krijg sterk de indruk dat de Volksbank die invloed niet gebruikt, zelfs niet wil gebruiken als ik de lauwe reacties zie. Het signaal dat er moet uitgaan moet niet worden afgewacht, maar ondersteund of zelfs geïnitieerd. Kan de Volksbank eens echt een mooi profiel krijgen...
Reputatie 2
Als je dit echt in beweging of helder wilt krijgen moet je een soort proefsituatie creëren waarmee je een proefproces kunt uitlokken. Dus welke AVG regels zijn strijdig met PSD2 of maken dat PSD2 niet uitvoerbaar is voor een bank. Welke wet prevaleert dan uiteindelijk.
Als de SNS echt betrokken is, dan zou ze positief mee kunnen werken aan de constructie van zo'n zaak.
Ik ben het helemaal eens met de reacties van \@Koos en @eRik19.
Je kunt een discussie die (nog lang) niet is afgerond niet sluiten met een beroep op het feit dat je je aan de wet houdt. Een woordvoerder zou toch beter moeten weten! Omgekeerd zou dat betekenen dat je alleen discussieert over zaken die mogelijk strijdig zijn met wetten (grapje). Zoals Koos al aangeeft heeft het er op zijn minst de schijn van dat PSD2 strijdig is met de AVG. Zou het daarom misschien zo lang duren voordat PSD2 in Nederland wordt ingevoerd?
Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat de Volksbank hier achter de schermen samen met andere spelers in de bankenwereld niet aan werkt. Ik kan me wel voorstellen dat daarover niet meteen inhoudelijke mededelingen kunnen worden gedaan. Maar zeg dat dan gewoon. Dan blijven we in ieder geval transparant naar elkaar. Heel belangrijk om het vertrouwen in elkaar in stand te houden.
Hoe dan ook: de volgende vergadering van de Klantenraad zal ik er in elk geval weer vragen over stellen en anders Koos wel schat ik zo in.
Beste @Koos, @eRik19 en @JanStel,

In het antwoord van Sijmen is te lezen dat we discussie over het 'achterdeurtje' sluiten. Vanzelfsprekend ronden we het topic PSD2 niet af. Het laatste woord is er, op allerlei niveaus en bij verschillende instanties, nog niet over gezegd. Zodra er noemenswaardige PSD2 ontwikkelingen waarover ik kan vertellen dan doe ik dat (in samenwerking met Sijmen) in dit topic. Tot zover en een fijne avond heren.
Reputatie 2
Evelyn SNS schreef:

Beste @Koos, @eRik19 en @JanStel,

In het antwoord van Sijmen is te lezen dat we discussie over het 'achterdeurtje' sluiten. Vanzelfsprekend ronden we het topic PSD2 niet af. Het laatste woord is er, op allerlei niveaus en bij verschillende instanties, nog niet over gezegd. Zodra er noemenswaardige PSD2 ontwikkelingen waarover ik kan vertellen dan doe ik dat (in samenwerking met Sijmen) in dit topic. Tot zover en een fijne avond heren.


Dit antwoord is wel niet aan mij gericht, maar ....
ik had 5 dagen geen internet en heb dus vooral gemist dat jij veel berichten plaatst (6 van de 10 nog niet door mij gelezen berichten). Ik verbaas mij daar steeds meer over. Niet dat je berichten plaatst als reactie op berichten van ons klanten, maar dat het veelal ondertussen monologen zijn.
Ook hier regel je het dus die kant op; discussie over "achterdeurtje" is gesloten door "ons"???
Voor "ons" is echter die discussie over dat achterdeurtje "niet" gesloten.
Betekend jullie "sluiting" nu dat wij hier dus ook niet verder kunnen?
Of bedoel je dat jullie discussie nu is gesloten?
Ik ben dus nog lang niet klaar met dit ontdekte "achterdeurtje" en mogelijk nog andere nog niet ontdekte achterdeurtjes.
Ik ben echter wel klaar met dit soort reacties te moeten schrijven, ik hoop dat je daar vanaf nu rekening mee wilt houden en je aan de reglementen van dit forum houd! (het hier gezellig houden bijv.).
Voor jou morgen een prettige werkdag.
Groet,
Ben :cool:
Ps ik zal in Ps-jes weer eens wat meer korte statements geven, spaart veel schrijfwerk.
Ps2 vaak levert het ramen schoonmaken een stuk beter zicht op
Ps3 Hier in Duitsland is een stuk minder overlast van "lucht" (in bijv. huizenprijzen en waar niet al meer)
Ps4 mijn "handtekening" onder mijn berichten wordt tegenwoordig ook al niet meer gelezen, althans ....
Ps5 Ik ga maar eens slapen en genieten van mijn "met pensioen" zijn.
Beste @BigBen,

Ik begrijp dat je na 5 dagen geen internet heel wat gemist hebt. Het topic over PSD2 is actueel voor SNS en onze klanten. Vanzelfsprekend blijven we erover praten en we volgen de ontwikkelingen. Mensen mogen best een reactie plaatsen over 'het achterdeurtje'. Maar zoals Sijmen liet weten: de achterdeur is niet te sluiten, tenzij de wet wordt aangepast. SNS zoekt naar oplossingen, maar kan die wet zelfstandig niet veranderen.
Reputatie 2
Evelyn SNS schreef:

Beste @BigBen,

Ik begrijp dat je na 5 dagen geen internet heel wat gemist hebt. Het topic over PSD2 is actueel voor SNS en onze klanten. Vanzelfsprekend blijven we erover praten en we volgen de ontwikkelingen. Mensen mogen best een reactie plaatsen over 'het achterdeurtje'. Maar zoals Sijmen liet weten: de achterdeur is niet te sluiten, tenzij de wet wordt aangepast. SNS zoekt naar oplossingen, maar kan die wet zelfstandig niet veranderen.


Liebe @Evelyn,
mijn probleem (en niet van mij alleen geloof ik) is dat jouw antwoorden vaak nogal sturend, ontwijkend, bezijden de vraagstelling, marketing taal enz. is. Aangezien dit een community is (en we dat ook zo gewent zijn en ook alleen maar dat zo willen), willen we graag "communiceren". Taal als "deze discussie is gesloten" druist daar dan behoorlijk tegenin.
Afijn.
Groet,
Ben :cool:
Reputatie 2
BigBen schreef:

Dit antwoord is wel niet aan mij gericht, maar ....
ik had 5 dagen geen internet en heb dus vooral gemist dat jij veel berichten plaatst (6 van de 10 nog niet door mij gelezen berichten).


Ik maar denken dat je het buiten leuker vond dan op de community en nu je sinds gisteren ingesneeuwd bent, je tijd weer aan het opvullen bent :cool: (tegen de sneeuw).
Reputatie 2
eRik19 schreef:

BigBen schreef:

Dit antwoord is wel niet aan mij gericht, maar ....
ik had 5 dagen geen internet en heb dus vooral gemist dat jij veel berichten plaatst (6 van de 10 nog niet door mij gelezen berichten).


Ik maar denken dat je het buiten leuker vond dan op de community en nu je sinds gisteren ingesneeuwd bent, je tijd weer aan het opvullen bent :cool: (tegen de sneeuw).


Haha.
Zo´n dag of 5 zonder internet (en telefoon) is wel confronterend.
Maar ik ontdekte dat ik in de community niet veel gemist had, behalve dan een verdere opstapeling van frustratie.
Tsja.
Groet,
Ben :cool:

Reageer

  • :D
  • :?
  • :cool:
  • :S
  • :(
  • :@
  • :$
  • :8
  • :)
  • :P
  • ;)