SNS

PSD2: de grootste privacy inbreuk van de eeuw

  • 31 oktober 2017
  • 343 Reacties
  • 33659 Keer bekeken


Toon eerste bericht

343 reacties

Reputatie 2
Badge +3
De SNS levert mij diensten die (lijkt) niet door mij gewenste gevolgen begint te vertonen.

Beste @BigBen, er komt veel kijken bij de nieuwe betaalwet PSD2. Lang niet iedereen is het eens met (de consquenties van) deze wet, bedrijven krijgen echter niet zomaar toegang tot je betaalrekening. Die functie staat bij ons standaard uit. Wil je wel toegang geven, dan moet je eerst je betaalrekening ervoor instellen. Ondanks dat ik alle gemengde gevoelens over de wet begrijp, lost een tweede kosteloze betaalrekening het niet op. Door klanten goed te informeren over de inhoud van de wet proberen we te helpen. Ondertussen hebben we al veel vragen beantwoord. Veelgestelde vragen over toegang geven tot je betaalrekening lees je hier. Nog een fijne dag!
... bedrijven krijgen echter niet zomaar toegang tot je betaalrekening. Die functie staat bij ons standaard uit. Wil je wel toegang geven, dan moet je eerst je betaalrekening ervoor instellen.
Dit is maar deels waar, zoals je toch eigenlijk wel weet. Ik heb het alleen gehad over het achterdeurtje, waardoor bedrijven wel degelijk toegang hebben tot mijn gegevens, zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven.

Ondertussen hebben we al veel vragen beantwoord.
Dat is waar, maar deze allerbelangrijkste, die al door meer klanten is gesteld, wordt voortdurend afgewimpeld.
Ik begrijp best dat het zoeken is naar een oplossing, maar als SNS dat niet doet, dan volgen klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens wegens overtreding van de AVG. Volgens mij staat (nog?) nergens dat PSD2 boven de AVG staat.
Bovendien hoeft SNS dat niet alleen te doen. Er zijn meer partijen die het probleem signaleren maar nog geen oplossing hebben. Zie de uitzending van Radar van afgelopen maandag.
Reputatie 2
Badge +3
Beste @Koos,

Het onderwerp en je vragen over PSD2 heb ik onlangs aan onze woordvoerder, Sijmen Veenstra, voorgelegd. Zijn antwoord is als volgt en ik sluit me er volledig bij aan:

Beste Koos,

De radar uitzending van afgelopen maandag is inderdaad zeer interessant. Deze kan iedereen hier terugkijken. Ik heb hem al in mijn favorieten staan.

In de Radar uitzending wordt terecht geconstateerd dat wat jij noemt ‘de achterdeur’, nog steeds open staat. Door deze ‘achterdeur’ kunnen partijen aan wie jij geen toestemming voor inzage in je betaalrekening via een omweg toch deels je transactiegegevens inzien. Zoals eerder in dit forum vermeld, maken wij ons hier ook zorgen over. De bestaande PSD2 wet is zo geschreven dat er niet gediscrimineerd mag worden tussen partijen en de gegevens die zij ontvangen. Het is daarmee niet mogelijk om gegevens gedeeltelijk te maskeren. Bijvoorbeeld door alleen de laatste drie cijfers van je bankrekeningnummer te tonen, zodat het nooit duidelijk is aan wie de betaalrekening toebehoort. De ontvanger (bijvoorbeeld een vriend die geld van je ontvangt) moet ook kunnen controleren dat een bedrag dat wordt overgemaakt ook echt van jou en je bankrekening afkomstig is. Wij nog steeds druk bezig met het zoeken naar andere oplossingen om te zorgen dat de privacy van onze klanten is gewaarborgd en het bewustzijn vergroot. Daarom hebben we in de tussentijd de hoofdschakelaar geïntroduceerd. Bij alles wat we doen staat wat ons betreft één principe overeind: we houden ons altijd aan de wet. Dus dat doet SNS dan ook.

Ik wil hiermee wel de discussie 'de achterdeur' sluiten. We zijn allebei niet blij met deze achterdeur. SNS zoekt naar oplossingen. Als die er zijn, dan meldt SNS die. Maar je moet ook eerlijk zijn dat de achterdeur niet te sluiten is, tenzij de wet wordt aangepast. Dat is misschien een vervelende conclusie om te trekken. Maar ik denk dat we er allebei veel aan hebben om eerlijk te zijn over wat er al dan niet kan. Zoals we ook eerder hebben gemeld. SNS kan die wet zelfstandig niet veranderen. Dat moet in Europees verband worden geregeld. In de Nederlandse politiek zijn er verontruste signalen over de PSD2 wetgeving in de relatie tot privacy. Dus wij zijn hoopvol dat er vanuit Nederland ook een signaal naar de commissie gaat. Maar dat is iets waar wij geen invloed op hebben.

Tot zover het antwoord van Sijmen, ik vertrouw erop dat zijn inhoudelijke reactie jullie volledig heeft geïnformeerd.
Ik vind het te kort door de bocht om de discussie hiermee af te sluiten.
Alles wat ik vraag van SNS, om zich aan de wet te houden, die AVG heet. Zodra er discrepantie is met een andere regeling, moet SNS een keuze maken: welke wet te gehoorzamen.
Omdat ik eigenaar ben van mijn gegevens (SNS heeft dat nooit betwist), verwacht, nee eis ik eigenlijk, dat u mijn kant kiest.
Dus: WEL gehoorzamen aan de AVG. Zodra u dit niet doet door PSD2 te volgen, volgt een klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Mijn probleem bestaat dan waarschijnlijk uit het feit dat ik er niet over word ingelicht. Dat is bijzonder kwalijk !!!
Ik begrijp dat dit niet eenvoudig is. Maar simpelweg de discussie sluiten kan echt niet. De gangbare term voor zo'n houding is struisvogelpolitiek.
Zoals we ook eerder hebben gemeld. SNS kan die wet zelfstandig niet veranderen. Dat moet in Europees verband worden geregeld. In de Nederlandse politiek zijn er verontruste signalen over de PSD2 wetgeving in de relatie tot privacy. Dus wij zijn hoopvol dat er vanuit Nederland ook een signaal naar de commissie gaat. Maar dat is iets waar wij geen invloed op hebben.
Dit vind ik te gemakkelijk. Ik weet dat SNS geen wetten kan veranderen. Maar wetten komen tot stand na overleg met relevante betrokken partijen. Ik mag aannemen dat de Volksbank daarbij hoort, dus er is wel sprake van invloed, maar ik krijg sterk de indruk dat de Volksbank die invloed niet gebruikt, zelfs niet wil gebruiken als ik de lauwe reacties zie. Het signaal dat er moet uitgaan moet niet worden afgewacht, maar ondersteund of zelfs geïnitieerd. Kan de Volksbank eens echt een mooi profiel krijgen...
Als je dit echt in beweging of helder wilt krijgen moet je een soort proefsituatie creëren waarmee je een proefproces kunt uitlokken. Dus welke AVG regels zijn strijdig met PSD2 of maken dat PSD2 niet uitvoerbaar is voor een bank. Welke wet prevaleert dan uiteindelijk.
Als de SNS echt betrokken is, dan zou ze positief mee kunnen werken aan de constructie van zo'n zaak.
Reputatie 1
Ik ben het helemaal eens met de reacties van \@Koos en @eRik19.
Je kunt een discussie die (nog lang) niet is afgerond niet sluiten met een beroep op het feit dat je je aan de wet houdt. Een woordvoerder zou toch beter moeten weten! Omgekeerd zou dat betekenen dat je alleen discussieert over zaken die mogelijk strijdig zijn met wetten (grapje). Zoals Koos al aangeeft heeft het er op zijn minst de schijn van dat PSD2 strijdig is met de AVG. Zou het daarom misschien zo lang duren voordat PSD2 in Nederland wordt ingevoerd?
Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat de Volksbank hier achter de schermen samen met andere spelers in de bankenwereld niet aan werkt. Ik kan me wel voorstellen dat daarover niet meteen inhoudelijke mededelingen kunnen worden gedaan. Maar zeg dat dan gewoon. Dan blijven we in ieder geval transparant naar elkaar. Heel belangrijk om het vertrouwen in elkaar in stand te houden.
Hoe dan ook: de volgende vergadering van de Klantenraad zal ik er in elk geval weer vragen over stellen en anders Koos wel schat ik zo in.
Reputatie 2
Badge +3
Beste @Koos, @eRik19 en @JanStel,

In het antwoord van Sijmen is te lezen dat we discussie over het 'achterdeurtje' sluiten. Vanzelfsprekend ronden we het topic PSD2 niet af. Het laatste woord is er, op allerlei niveaus en bij verschillende instanties, nog niet over gezegd. Zodra er noemenswaardige PSD2 ontwikkelingen waarover ik kan vertellen dan doe ik dat (in samenwerking met Sijmen) in dit topic. Tot zover en een fijne avond heren.
Beste @Koos, @eRik19 en @JanStel,

In het antwoord van Sijmen is te lezen dat we discussie over het 'achterdeurtje' sluiten. Vanzelfsprekend ronden we het topic PSD2 niet af. Het laatste woord is er, op allerlei niveaus en bij verschillende instanties, nog niet over gezegd. Zodra er noemenswaardige PSD2 ontwikkelingen waarover ik kan vertellen dan doe ik dat (in samenwerking met Sijmen) in dit topic. Tot zover en een fijne avond heren.

Dit antwoord is wel niet aan mij gericht, maar ....
ik had 5 dagen geen internet en heb dus vooral gemist dat jij veel berichten plaatst (6 van de 10 nog niet door mij gelezen berichten). Ik verbaas mij daar steeds meer over. Niet dat je berichten plaatst als reactie op berichten van ons klanten, maar dat het veelal ondertussen monologen zijn.
Ook hier regel je het dus die kant op; discussie over "achterdeurtje" is gesloten door "ons"???
Voor "ons" is echter die discussie over dat achterdeurtje "niet" gesloten.
Betekend jullie "sluiting" nu dat wij hier dus ook niet verder kunnen?
Of bedoel je dat jullie discussie nu is gesloten?
Ik ben dus nog lang niet klaar met dit ontdekte "achterdeurtje" en mogelijk nog andere nog niet ontdekte achterdeurtjes.
Ik ben echter wel klaar met dit soort reacties te moeten schrijven, ik hoop dat je daar vanaf nu rekening mee wilt houden en je aan de reglementen van dit forum houd! (het hier gezellig houden bijv.).
Voor jou morgen een prettige werkdag.
Groet,
Ben 🆒
Ps ik zal in Ps-jes weer eens wat meer korte statements geven, spaart veel schrijfwerk.
Ps2 vaak levert het ramen schoonmaken een stuk beter zicht op
Ps3 Hier in Duitsland is een stuk minder overlast van "lucht" (in bijv. huizenprijzen en waar niet al meer)
Ps4 mijn "handtekening" onder mijn berichten wordt tegenwoordig ook al niet meer gelezen, althans ....
Ps5 Ik ga maar eens slapen en genieten van mijn "met pensioen" zijn.
Reputatie 2
Badge +3
Beste @BigBen,

Ik begrijp dat je na 5 dagen geen internet heel wat gemist hebt. Het topic over PSD2 is actueel voor SNS en onze klanten. Vanzelfsprekend blijven we erover praten en we volgen de ontwikkelingen. Mensen mogen best een reactie plaatsen over 'het achterdeurtje'. Maar zoals Sijmen liet weten: de achterdeur is niet te sluiten, tenzij de wet wordt aangepast. SNS zoekt naar oplossingen, maar kan die wet zelfstandig niet veranderen.
Beste @BigBen,

Ik begrijp dat je na 5 dagen geen internet heel wat gemist hebt. Het topic over PSD2 is actueel voor SNS en onze klanten. Vanzelfsprekend blijven we erover praten en we volgen de ontwikkelingen. Mensen mogen best een reactie plaatsen over 'het achterdeurtje'. Maar zoals Sijmen liet weten: de achterdeur is niet te sluiten, tenzij de wet wordt aangepast. SNS zoekt naar oplossingen, maar kan die wet zelfstandig niet veranderen.

Liebe @Evelyn,
mijn probleem (en niet van mij alleen geloof ik) is dat jouw antwoorden vaak nogal sturend, ontwijkend, bezijden de vraagstelling, marketing taal enz. is. Aangezien dit een community is (en we dat ook zo gewent zijn en ook alleen maar dat zo willen), willen we graag "communiceren". Taal als "deze discussie is gesloten" druist daar dan behoorlijk tegenin.
Afijn.
Groet,
Ben 🆒
Dit antwoord is wel niet aan mij gericht, maar ....
ik had 5 dagen geen internet en heb dus vooral gemist dat jij veel berichten plaatst (6 van de 10 nog niet door mij gelezen berichten).

Ik maar denken dat je het buiten leuker vond dan op de community en nu je sinds gisteren ingesneeuwd bent, je tijd weer aan het opvullen bent 🆒 (tegen de sneeuw).
Dit antwoord is wel niet aan mij gericht, maar ....
ik had 5 dagen geen internet en heb dus vooral gemist dat jij veel berichten plaatst (6 van de 10 nog niet door mij gelezen berichten).

Ik maar denken dat je het buiten leuker vond dan op de community en nu je sinds gisteren ingesneeuwd bent, je tijd weer aan het opvullen bent 🆒 (tegen de sneeuw).

Haha.
Zo´n dag of 5 zonder internet (en telefoon) is wel confronterend.
Maar ik ontdekte dat ik in de community niet veel gemist had, behalve dan een verdere opstapeling van frustratie.
Tsja.
Groet,
Ben 🆒
Reputatie 3
Badge +1
Nou vandaag is het blijkbaar zo ver en is PSD2 ingevoerd.
Bij Tweakers een soortegelijke discussie als hier eerder gevoerd werd, met iemand die even een belrondje (Rabobank, DNB, AP) heeft gedaan:

https://tweakers.net/nieuws/149298/nederland-voert-betaalrichtlijn-psd2-in.html?showReaction=12623126#r_12623126
Reputatie 2
Badge
Zo, twee dagen na de formele lifegang van PSD2.

Het tweakers topic dat Sanne aanhaalt heeft uiteindelijk 367 reacties opgeleverd. Het aantal pageviews laat tweakers tegenwoordig niet meer zien, maar 1 reactie op 1000 views is een redelijke aanname (die sleutel klopte redelijk toen de pageviews nog zichtbaar waren). Tussen de 300.000 en 400.000 mensen mensen hebben het topic "gezien".

Aan de verbaasde reacties is te zien dat voor best veel mensen nieuw was. Was er genoeg belangstelling voor het topic? Ik denk dat die belangstelling voldoende was, ik had misschien iets meer gehoopt. Positief voor de belangstelling was dat het iedereen raakt. Negatief is dat het voor een tweaker een gort- maar dan ook gortdroog onderwerp is. Toch hebben tweakers een neusje voor controverse. Zelf had ik daarom iets meer verwacht. Een reden kan zijn was dat er te weinig deskundigheid in de discussie mee deed (spreekverbod? of gewoon de matige kwaliteit van de huidige community).

Voor mijn lijfblad de Volkskrant blijkbaar iets te gortdroog, in de donderdag editie heb ik niets over PSD2 kunnen vinden. Volkskrant kan hele goede onderzoeksjournalistiek doen, maar hierin blijkbaar even niet. Dat de krant het niet eens heeft aangetipt vond ik toch wel opmerkelijk. Kijk ik op de site wat in de Vk in het verleden over PSD2 is geschreven. Meest recent een column enkele weken terug met als titel de epische strijd tussen big finance en big tech en een achtergrondstuk een jaar terug dat naar aanleiding van PSD2 de afweging Pinnen of contant? behandeld. Laat de column maar liggen, de pinnen vs. cash achtergrond was wel lezenswaardig. Ik wil Vk. niet te hard vallen, misschien wacht de krant tot het stof neerdaalt en is meer informatie nodig.

Maar wat is jullie indruk? Een rimpelloze introductie. En de Nederlandse burgerij leeft weer vrolijk verder?
Ik heb nooit de indruk gehad dat "de" burger in Nederland zich erg interesseerde voor privacy. We hebben immers niets te verbergen? Dat is juist de reden dat ik hier wat meer discussie had verwacht vanuit SNS. Helaas.
Inderdaad, de rimpels zullen pas komen bij de eerste struikelpartijen.
Nav (oa) dat Tweakers artikel, hier in Duitsland (oa bij mijn bank) eens rond gekeken. Bijna niets te vinden. Bleef bij mij de indruk dat het hier begin vorig jaar al is ingevoerd. De Duitsers zijn erg behoudend maar daar merk je hierbij dus niets van. Waarschijnlijk weet men meestal van niets en de banken helpen je niet om er wat over te weten te komen (waarschijnlijk wel in hun paar maal verschenen nieuwe voorwaarden opgenomen).
Groet,
Ben 🆒
De Duitsers zijn erg behoudend maar daar merk je hierbij dus niets van.
Dat Duitsers nog niet zo ver zijn in (betalings)automatisering merk mijn zoon ook die stage loopt in een Duits ziekenhuis. Veel gaat daar nog op papier, terwijl in Nederland dat allemaal efficiënter gaat.
Dus als Duitsers terughoudender zijn, zal de problematiek van PSD2 veel meer een theoretisch karakter hebben dan in Nederland, want niet gebruikt.
Misschien hebben de Duitse banken wel voor een papierenuitwisseling van PSD2 gegevens gekozen 🆒
vrienden, daar zijn'k weer eens. vraagje: als je naar de bank belt met een "algemene" vraag over dat geheimzinnige pds privacy inbreukgebeuren, let wel een algemene vraag die net zo goed door die 3 miljoen andere bankklanten gesteld zou kunnen worden dan zegt de medewerkster : ik zal ff met u meekijken?? mag ik even uw geboortedatum? ? nadat ik ontploft ben vraag ik haar wat heeft het hier voor zin om je geboortedatum op te geven?? ja, ja dat moeten wij nu eenmaal vragen ? ? ik zeg haar dan en wat gebeurt er nou als bijvoorbeeld 1 miljoen klanten van de bank dezelfde vraag stellen moeten die dan allemaal hun geboortedatum opgeven? ik zal mij eufemistisch uitdrukken maar dit is echt de waanzin bij de bank ten top ! Ik verrek het natuurlijk om voor zoiets onbenulligs mijn geboortedatum op te geven en beëindig dan maar het gesprek. kan iemand van jullie, moderator, moderateuse of pientere bankklant mij uitleggen waarom het nodig is dan men ter plekke inzage moet hebben in je hele financiële hebben en houwen om zo'n vraag te beantwoorden. de haagse overheid is er echt nix bij. ben benieuwd naar uw reactie, wees gegroet DEUTEKOM
:D
Dat heet protocol.
Dit gedrag is niet ongebruikelijk. Doorgaans is dat geen probleem wanneer je rustig aangeeft dat het om een algemene vraag gaat, die los staat van jouw persoonlijke situatie. Het is een kwestie van eerst luisteren, en daarna pas de details opzoeken die voor de beantwoording nodig zijn.
De persoon in kwestie heeft even tijd nodig om in de juiste modus te komen, denk ik dan maar.
Ontploffen bevordert de helderheid van het gesprek meestal niet, maar ik kan me wel verplaatsen in je gevoelsmatige reactie. Ik zou met zo'n startpunt ook mijn geboortedatum niet zomaar geven.
Reputatie 1
Badge
Vroeger een loonzakje. Daarbij een spaarrekening: geld cash naar de bank brengen en bijschrijven op je spaarbankboekje Toen een betaalrekening en af en toe cash geld halen. Daarna betaalcheques om te betalen. Vervolgens een bankpas om betalingen te doen. Gemakkelijker, sneller, minder bankpersoneel en dus duurder. Tegenwoordig zelfs de bankhandelingen middels de telefoon. Nog goedkoper dus duurder, soit. Goed, allemaal zaken die onontkoombaar zijn en inderdaad veel gemakkelijker. Geen probleem dus. Maar nu PSD2. Wat voegt dit hier aan toe? Wordt het betalen en sparen nog gemakkelijker? Dan is het wederom een vooruitgang in het betalings/spaarverkeer. Dan zie ik het probleem niet, gewoon invoeren. Zo niet, dan rijst de vraag, wie bedenkt dan iets wat volkomen onnuttig is en waarom voeren banken dan iets onnuttigs in? Is er dan helemaal geen controle bij de banken, controle-instanties, regeringen, parlementen in Europa om zoiets tegen te gaan. Mij bekruipt overigens de gedachte, dat de gehele discussie hierboven volkomen nutteloos is, omdat er geen vat op te krijgen is. Als ik in geval van een conflict bij een bedrijf geen gehoor krijg, heb ik de mogelijkheid om naar een ander bedrijf te gaan. Een goed bedrijf zal zelfcorrigerend zijn om klantenverlies te voorkomen. Bij de banken is dat niet mogelijk. Die hebben dat fatsoen niet, mede door hun monopoly positie. Dus ga in mijn ziel in lijdzaamheid bezitten. Ik maak me er niet meer druk om. Het zij zo. Ik dank in ieder geval allen, die in de voorgaande discussie geprobeerd hebben mij ietwat inzicht te geven. Zonder succes overigens.
Ik verrek het natuurlijk om voor zoiets onbenulligs mijn geboortedatum op te geven en beëindig dan maar het gesprek. kan iemand van jullie, moderator, moderateuse of pientere bankklant mij uitleggen waarom het nodig is dan men ter plekke inzage moet hebben in je hele financiële hebben en houwen om zo'n vraag te beantwoorden
Deut, Koos heeft al een antwoord gegeven, maar daar overheen nog het volgende:
  • Misschien mogen vragen alleen aan klanten beantwoord worden.
  • Misschien moet elke vraag wel opgeslagen worden in je dossier. Als je te vaak belt dan... Of als je te vaak de zelfde vraag stelt dan...
  • Misschien moet je dan eens de ASN bellen, kun je zeggen dat je nog geen klant bent.
[quote=ghm45]Is er dan helemaal geen controle bij de banken, controle-instanties, regeringen, parlementen in Europa om zoiets tegen te gaan.[/ghm]
Dit hele PSD2-plan komt vanuit de Europese politiek. Een aantal grote partijen (bedrijven: niet-banken) hebben daar voor gelobbyd. Als je alles doorleest wat er hier over gezegd is, zul je merken dat een paar community leden zich (grote) zorgen maken. Ik kan maar één advies geven: doe er niet aan mee. Als genoeg consumenten hun poot stijf houden dan gebeurt er niet zoveel mee. Als je weet dat Google (die al veel van ons weet) al bezig is om een vergunning hiervoor te krijgen (via Litouwen) dan weet je wat er op het spel staat. Het enige waar Google dan nog niet bij kan zijn je medische gegevens...
Dus dan maar weer terug naar het loonzakje en contanten....
Reputatie 2
Badge
Om op het loonzakje en contanten door te gaan, in de Volkskrant vandaag toch een artikel met een losse relatie met PSD2. In de papieren Volkskrant vandaag een artikel met de titel digitale vegetariërs. Drie mensen, waaronder de onvermijdelijke Bits Of Freedom directeur (die deden toch iets met privacy, bel die maar...) werden geïnterviewd over hoe ze trachtten zo min mogelijk digitale sporen achter te laten. Het moest wel op pagina 26 worden gezocht, wat misschien iets zegt over hoe het artikel tot stand is gekomen (sh*t, die PSD2 is ook al weer afgetrapt, wat kunnen we daar nog even snel over schrijven).

@Koos, in de VK app kon ik het artikel niet vinden, ook niet toen ik het later met een zoekopdracht probeerde. Op de Vk app moet de tekst ook tussen de foto's worden gezocht en je kan gewoon maar door blijven scrollen, zo leuk, steeds weer nieuwe foto's.
Reputatie 1
Badge
Dank voor je toelichting eRik19. Ik begrijp nog steeds niet wat PSD2 toevoegt aan het betalingsverkeer. Wordt het daardoor gemakkelijker? Wordt het daardoor veiliger? Dat zijn de 2 enige redenen die ik mij kan voorstellen dat men iets dergelijks ontwikkelt en invoert. Is dat niet het geval is het een onzinverhaal. Waarom voeren de banken het dan in? En als het door het Europese Parlement wettelijk verplicht is gesteld, heb ik mijn vertrouwen daarin nog meer verloren. Kan ik de PSD2 modus uitzetten?
groet Henk

Reageer