PSD2: de grootste privacy inbreuk van de eeuw


Toon eerste bericht

317 Reacties

Reputatie 1
Begrijp ik nou goed, dat als ik geld naar iemand of een bedrijf overmaak, dat derden kunnen zien dat ik ergens iets gekocht heb en wat dat is? Wat een onzin. Dat de ontvanger kan zien dat ik betaald heb via de SNS lijkt me niet zo'n probleem. Maar anderen hebben daar geen b...mee te maken. Wie komt er toch op een dergelijk stompzinnig idee. Ik vind dat onze Volksbank daar niet aan mee moet werken. Ik verwacht dat dan ook. Sterker nog, wij moeten met ALLE klanten eisen, dat we gewoon NORMAAL moeten kunnen blijven bankieren. Of ben ik nou zo simpel?
eRik19 heeft het goed verwoord.

De Rabobank is redelijk open in dit opzicht, dit is wat ze hierover zeggen op de website:

Als u geen toestemming geeft, kunnen bedrijven dan wel een overboeking zien?

Ja, dat kan. Stel, u maakt geld over aan iemand anders. En degene aan wie u geld overmaakt heeft een bedrijf of instelling wél toestemming gegeven voor het bekijken van zijn bij- en afschrijvingen. Dan is deze overboeking bij dat bedrijf of die instelling straks zichtbaar als binnenkomende betaling. Daarbij kunnen uw naam, uw rekeningnummer, de omschrijving en het door u overgemaakte bedrag worden getoond.


Bron : https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/psd2/

Omdat dit uit hoofde van de PSD2 regelgeving gebeurt doen alle banken dit.
Helaas zijn de meeste Nederlandse banken hier alles behalve transparant over.
Als je aan je bank(en) vraagt aan wie zij de gegevens doorspelen en wat die partijen er mee doen geven de banken aan dit niet te weten..

Om nog wat scenario's te schetsen:

Uw werkgever zou bijvoorbeeld wel toestemming kunnen geven aan zijn bank om zijn betaalgegevens te delen.
Misschien doet hij dit vandaag nog niet maar in de toekomst zou het kunnen dat hij (buiten Uw weten om) hier toch voor kiest om betere condities op leningen en andere financiële diensten te krijgen.

Zo ontstaat er een situatie waarin ondanks het feit dat U géén toestemming heeft gegeven er via de bank van Uw werkgever & banken van andere partijen (waaraan U betaald óf geld van ontvangt) die wel toestemming hebben gegeven gegevens te delen, zowel Uw inkomen als uitgavenpatroon door fintech bedrijven met hoge mate van nauwkeurigheid in kaart kunnen worden gebracht middels algoritmes en analysesoftware.

Dit is slecht voor de positie van de consument om de volgende redenen :

A. Het ontneemt de consument het recht & de mogelijkheid om blanco in transacties met wederpartijen te stappen.
Elk wederpartij waarvan U koopt of waaraan U verkoopt (telecomprovider, verzekeraar, hypotheekadviseur, webshop etc. etc.) kan dan in theorie financiële data over U kopen / inwinnen bij fintech bedrijven, en daar de prijzen & condities op aanpassen. Het is een vorm can concurrentievervalsing in mijn opinie.
B. Het is nog maar zeer de vraag hoe veilig onze gegevens in handen van allerlei wereldwijd verspreide commerciële partijen zijn en hoe deze bedrijven onze gegevens onderling met elkaar gaan delen / verspreiden & opslaan.
Om het een waterdicht systeem te laten zijn zouden alle bedrijven in de keten zeer solide en betrouwbaar moeten zijn, maar er zijn in elke sector rotte appels te vinden. En eenmaal gelekte gegeven zijn niet meer terug te halen..

Kortom, onze privacy is totaal niet gewaarborgd.
Ook is het onmogelijk om tot zuivere en eerlijke onderlinge transacties te komen wanneer één partij, financieel gezien, meer over de andere partij weet dan dat het eigenlijk zou horen te weten..
Reputatie 2
Ik vraag me af hoe betalingen via PayPal zich hierin bewegen. Ik zou denken dat daar dus "niets" (maar ja wat is dat?) te traceren zou zijn?
Groet,
Ben :cool:
Reputatie 3
Er wordt hier diep ingegaan op een belangrijk aspect van ons betalingsverkeer.
Hoe is het dan mogelijk dat de mods, of - gezien het belang - de product-manager of directie hier helemaal niet op reageert?
Hoe groot moet het belang zijn voordat men wakker wordt? Dit is verd... essentieel !
Reputatie 1
chapeau Koos!
Beste Koos,

Ik vind het ook vervelend om te zien hoe de Nederlandse banken hiermee omspringen.
SNS doet nog een redelijke poging in het debat omtrent PSD2, alle andere grote banken proberen bezorgde consumenten met onjuiste informatie & verklaringen weer in slaap te sussen lijkt het wel.

Ze denken zich dit te kunnen veroorloven omdat op dit moment nog een te klein deel van de Europese consumenten van PSD2 afweet laat staan enig idee heeft over de bizarre mate waarmee PSD2 onze privacy schendt, en wat de praktische & economische gevolgen hiervan in de toekomst kunnen / zullen zijn voor de consument. De houding van onze banken doet vermoeden dat zij zich al lang geleden achter de belangen van de PSD2 lobby geschaard hebben ten nadele van onze privacy.

Maar de banken maken hiermee strategisch gezien een grote denkfout op de lange termijn.
De grote privacy issues die met PSD2 gepaard gaan, blijven niet voor eeuwig onder de pet.
De media besteed er op dit moment praktisch geen aandacht aan maar met de tijd zullen steeds meer consumenten zich af gaan vragen hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat onze banken zoveel informatie over ons doorspelen (zonder precies te weten aan wie en wat er met de gegevens gebeurd) ook wanneer wij aangeven dit niet te willen.
Ook zullen klanten zich steeds meer af gaan vragen waarom onze banken zich niet veel meer & veel eerder hebben ingezet om onze privacy te beschermen, toen PSD2 nog op de tekentafel lag bijvoorbeeld. Banken vervullen tenslotte een NUTS functie..

De banken lijken te vergeten dat bankieren buiten Europa een serieuze & haalbare optie is voor ontevreden klanten, zeker wanneer het gaat om spaarproducten is de drempel héél erg laag. Ook lijken banken niet goed in de gaten te hebben dat de Crypto sector steeds volwassener, veiliger & toegankelijker wordt voor het grote publiek. Eén van de eigenschappen waar sommige bekende & ook minder bekende cryptomunten zich op richten is het privacy aspect. Ook het feit dat met de jaren een steeds groter wordend deel van de bevolking goed met computers om zal kunnen gaan, zal de toegangkelkheid & marktaandeel van de Cryptovaluta de komende decennia aanzienlijk vergroten.

Privacy is een thema wat steeds belangrijker wordt in onze samenleving, dat blijkt maar weer aan de recent ingevoerde AVG regels.
Als onze banken het vertrouwen van de consument niet in ere weten te houden is een verschuiving van kapitaal naar banken buiten de EU en naar Cryptovaluta onvermijdelijk.

Ik heb mijn werkgever in ieder geval al gevraagd het netto deel van mijn loon naar een rekening buiten de EU over te maken.
Mijn spaartegoeden volgen ook wanneer de privacy problemen omtrent PSD2 niet binnen enkele maanden definitief opgelost zijn.
Ik wacht nog op de komst van Crypto ETFs
Marijke schreef:

[Goedemiddag eyk73,

In de berichten hierboven zie ik dat je je er goed in hebt verdiept. Ik vraag na of er een update is en laat het hier weten als ik meer informatie heb.


Op dit moment is er geen nieuws te melden. We afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau en houden jullie op de hoogte als er een update is.

Edit: We verwachten dat de PSD2 wetgeving op z'n vroegst in de zomer in de nationale wetgeving is verankerd en dus van kracht wordt in Nederland.
Reputatie 3
@Dennis,,
Ik vind dit onvoldoende. In bovenstaande reacties (trouwens ook op andere fronten bij SNS) kun je zien dat er mensen zijn die hier veel waarde aan hechten. Ik vind het dan wel erg gemakzuchtig om achter de regeltjes te schuilen.
Misschien moet ik niet jou daarop aanspreken, omdat het het fundament van het vertrouwen in de bank betreft. Jij bent waarschijnlijk beperkt in je bewegingsvrijheid.
Er zijn inmiddels genoeg redenen om enige twijfels te hebben over de SNS-uitspraak dat er geen gegevens naar derden worden doorgegeven. Misschien doet SNS dat, moet het dat doen of zal het dat moeten gaan doen. Maar dat is nog geen reden om deze stilte te laten voortduren? Daardoor ontstaat hier nu onrust.
Wanneer er wordt gesproken over vertrouwen, zou hier toch een stellingname vanuit SNS op zijn plaats zijn? Daarvoor hoeven we toch niet te wachten tot de wetstekst en aanverwante formaliteiten volledig zijn uitgekristalliseerd? Daarvoor lijkt dit topic mij te belangrijk.

Nog afgezien van mogelijke beïnvloeding daarvan.
Beste Dennis,

Bedankt voor jou reactie.

Zou het voor SNS mogelijk zijn om haar standpunt omtrent deze 'weeffout' (ik blijf beleefd) in de PSD2 regelgeving bekend te maken?

A. Hoe staat SNS beleidsmatig in dit verhaal?
B. Welke tools heeft SNS tot haar beschikking om dit 'achterdeurtje' te helpen sluiten?
C. Gaat SNS zich hier ook hard voor maken en op welke wijze?

Ik kreeg vandaag dit ‘standpunt’ door van een collega bank van SNS:

‘PSD2 dwingt banken om, met toestemming van hun klant, transactiegegevens te delen met vergunninghoudende en geregistreerde partijen. Dus ook de naam en het rekeningnummer van degene aan wie betaald wordt of van wie geld wordt ontvangen.
U zult erop moeten vertrouwen dat deze partijen zorgvuldig, behoorlijk en in overeenstemming met wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens.’

Met andere woorden ‘we hebben het maar te accepteren’

Uit respect voor de privacy laat ik de naam van de bank en de medewerker in kwestie weg 😉

Er wordt vertrouwen van ons ‘gevraagd’ (eigenlijk afgedwongen) in een situatie waarbij onze gegevens via achterdeurtjes ongewenst worden gedeeld, dit is per definitie scheef.

Buiten dat, zelfs bedrijven met enorme security budgetten zoals Sony en Yahoo (om er maar een paar te noemen) zijn het slachtoffer geweest van aanzienlijke hacks en data leaks.
Het grote verschil hier echter is dat consumenten in directe relatie staan tot deze bedrijven, van te voren een inschatting kunnen proberen te maken of ze deze veilig achten of niet, en de optie hebben om geen zaken met deze bedrijven te doen wanneer ze deze niet (meer) voldoende vertrouwen.
Een ander groot verschil is dat de consument zich kan wapenen & beschermen voor & na het bekendmaken van een hack / leak door wachtwoorden (regelmatig) te veranderen of gelinkte creditcards te blokkeren na een hack.
Een lek van onze financiële gegevens is VOORGOED onomkeerbaar..
Onze gegevens liggen dan op straat en zijn daarna in feiten verhandelbaar door partijen die niet onder toezicht staan.
Ook is het erg moeilijk / onmogelijk voor onze toezichthouders om invloed uit te oefenen op malafide partijen die na een lek zonder toezicht gegevens verhandelen, wanneer deze buiten de EU, in instabiele landen gevestigd zijn of op de darkweb opereren.

PSD2 dwing consumenten gevoelige financiële data met onbekende partijen te delen.
Partijen waarvan de consument geen enkele inschatting kan maken of zij hun zaakjes qua privacybescherming wel of niet op orde hebben. Ook wordt er een ‘illusie’ geschetst van een ‘opt out’ mogelijkheid die in werkelijkheid helemaal niet bestaat.

Hopelijk krijgen we een duidelijk signaal van SNS dat zij zich wel voor de klanten / consumenten in gaan zetten.
Het ontbreekt op dit moment volledig bij de andere banken helaas.
Reputatie 3
Ik wist dat banken bereid zijn energie te steken in het terugwinnen van vertrouwen van de consument.
Maar of (al dan niet wettelijke) dwang het geëigende middel is...
Beste community leden,

Hier een kleine handvat bij het zoeken naar een geschikte bank (buiten de EU / PSD2 regime) om loonbetalingen naar over te maken indien U dit wenst.

Het is waarschijnlijker dat Uw werkgever bereid zal zijn loonbetalingen naar een SEPA land te sturen dan naar landen buiten het SEPA gebied.

Er staan een aantal landen tussen die wel onder SEPA vallen maar niet onder het PSD2 regime zoals Zwitserland en Liechtenstein maar het zijn niet de enige twee. Het is verstandig om een bank in een land te kiezen met een depositogarantiestelsel, zo zijn Uw saldi tot een vastgesteld bedrag door de staat verzekerd in het geval dat de bank failliet gaat. Dit bedrag verschilt per land.

Voor wat betreft spaartegoeden staat het U vrij om te bankieren waar U wilt, ook buiten de SEPA landen.
Ook voor spaarsaldi geldt dat het verstandig is navraag te doen naar het daar geldende depositogarantie.

Welke landen doen mee aan SEPA?
SEPA (Single Euro Payments Area) omvat alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese Economische Ruimte) en Zwitserland, Monaco en San Marino. In totaal gaat het om de volgende 34 SEPA-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland , Gibraltar), Zweden en Zwitserland.
Ook landen die niet de euro als betalingsmiddel hebben, zijn dus onderdeel van SEPA. De nieuwe technische standaarden en producten gelden alleen voor betalingen in euro’s en niet voor betalingen in andere valuta.
Reputatie 3
eyk73 schreef:

De Rabobank is redelijk open in dit opzicht, dit is wat ze hierover zeggen op de website:
Als u geen toestemming geeft, kunnen bedrijven dan wel een overboeking zien?

Ja, dat kan. Stel, u maakt geld over aan iemand anders. En degene aan wie u geld overmaakt heeft een bedrijf of instelling wél toestemming gegeven voor het bekijken van zijn bij- en afschrijvingen. Dan is deze overboeking bij dat bedrijf of die instelling straks zichtbaar als binnenkomende betaling. Daarbij kunnen uw naam, uw rekeningnummer, de omschrijving en het door u overgemaakte bedrag worden getoond.


Bron : https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/psd2/Volgens mij maakt het dan nog steeds niet uit dat je een bankrekening in een land dat PSD2 niet heeft ondertekend. Als de partij/persoon/bedrijf waaraan jij een betaling doet, toestemming heeft gegeven zijn/haar financiële gegevens te delen, dan komt jouw naam, rekeningnummer, omschrijving en bedrag toch nog steeds terecht bij die andere partij?
Oftwel, als je vanaf die buitenlandse rekening een bedrag overmaakt, heeft de ontvangende bank toch jouw gegevens? En de ontvangende partij kan via PSD2 dat doorspelen naar diverse FinTech bedrijven.
Of zie ik iets over het hoofd?
Beste Blacktomcat,

Ik geloof inderdaad dat je iets over het hoofd ziet wanneer je dit zo stelt.

Kort samengevat staan we er nu zo voor:

A. Onze privacy wordt door PSD2 via een achterdeurtje geschonden ook wanneer we aangeven geen gegevens te willen delen
B. De banken staan niet aan de kant van de consument om hier iets aan te doen blijkt duidelijk aan hun houding
C. Privacy organisaties hebben dit thema (nog niet) opgepakt
D. Het is niet duidelijk of de Autoriteit Persoonsgegevens op beleidswijzigingen aan gaat sturen
E. Er zijn op dit moment nog geen collectieve burger initiatieven (ik heb ze niet kunnen vinden vooralsnog)
F. Er lopen nog geen rechtszaken door privé partijen of collectieven tegen deze gang van zaken
(Daar is PSD2 nog te jong voor, die zullen waarschijnlijk eind 2018 of later pas van start gaan)

Kortom, de banken en belanghebbenden in PSD2 ondervinden erg weinig tegendruk op dit moment en kunnen daardoor hun gang ongestoord & onbezorgd blijven gaan.

De vraag is dan welke middelen je als consument & klant hebt om duidelijk aan te geven dat je het niet eens bent met deze vorm van privacy schending. Individueel staan we erg zwak tegenover partijen als banken en toezichthouders..

Het is altijd verstandig om eerst contact te zoeken met je bank om daar (en op fora zoals deze) je zorgen te uiten.
Mijn ervaring tot nu toe is dat de banken hier totaal niet van onder de indruk zijn, zich ongeïnteresseerd opstellen en niet van plan zijn zich in te gaan zetten in het belang van onze privacy.

Maar zoals ze in het Engels zeggen : ‘money talks’
Voor elke Euro die wij als klanten bij de bank op onze spaar- of betaalrekening hebben staan mogen banken een factor 5 – 10 (of meer) aan leningen verstrekken met ons spaargeld als minimaal vereiste reserve (dit heet fractional reseve banking)
Voor elke 10.000 euro die onze banken verlaten kunnen de banken een factor 5 – 10 (of meer) minder aan leningen verstrekken.
Leningen zijn één van de grootste inkomstenbronnen voor banken.

Door met onze portemonnee te stemmen kunnen consumenten een krachtig en duidelijk signaal afgeven dat zij het niet eens zijn met de huidige stand van zaken. Niets zal de banken sneller in beweging doen komen in het belang van de consument dan een kapitaalvlucht naar banken buiten de EU!!

De belangen in deze kwestie zijn te groot.
Met onze zorgen uiten bij de banken en op dit soort fora alleen komt er hoogstwaarschijnlijk geen verandering.
We kunnen op anderen wachten om zich voor een oplossing in te gaan zetten, of zelf een duidelijk signaal afgeven dat dit echt niet kan.
Reputatie 3
@eyk73, je verhaal is mij duidelijk. Mijn punt is dat ik betwijfel of je gegevens niet verder verspreid worden als je bv. bij een niet EU-bank je betaalrekening hebt.Als je een betaling aan een ander doet, die via PSD@ wel toestemming heeft gegeven zijn rekeninggegevens te delen, dan worden volgens mij nog steeds jouw betalingen (met naam, rekeningnr., bedrag en omschrijving) doorgegeven.Dus wat is het nut van een betaalrekening bij een bank die het PSD2-verdrag niet hoeft uit te voeren?
Reputatie 3
Misschien moeten we dan afstappen van het idee dat die transactiegegevens altijd worden meegegeven? Misschien een paralelle datastroom die niet onder PSD2 valt?
Hoe dan ook, als we er vanaf willen heeft het weinig zin om "inside the box" te blijven denken.
Ik begrijp dat je zoekt naar de kortste en snelste oplossing om jou privacy te beschermen maar die wordt ons helaas niet geboden.
De ‘opt out’ mogelijkheid die de banken ons voorhouden is fake en we kunnen daar helaas niets tegen doen wat direct of snel effect heeft.

Het nut zit hem vooral in het feit dat we hiermee de banken op een gevoelige plek raken en een duidelijk signaal als consumenten & klanten afgeven dat er verandering in het privacy beleid moet komen. Wanneer voldoende mensen overgaan tot actie zal er met de tijd verandering in de denkwijze van de banken komen. Als we achterover gaan leunen omdat in actie komen geen onmiddellijke & directe impact oplevert worden de banken helemaal niet getriggerd tot nadenken.

Het is de lange weg maar veel andere serieuze middelen die indruk zullen maken op de banken hebben we nu niet tot onze beschikking als consumenten. De weg mag dan wel lang zijn maar het signaal die consumenten hier mee aan de banken afgeven is daarentegen behoorlijk krachtig.
...
Koos schreef:

Misschien moeten we dan afstappen van het idee dat die transactiegegevens altijd worden meegegeven? Misschien een paralelle datastroom die niet onder PSD2 valt?
Hoe dan ook, als we er vanaf willen heeft het weinig zin om "inside the box" te blijven denken.Dan ga je weer terug naar het oude systeem.
Daar hebben de belanghebbenden die in PSD2 geïnvesteerd hebben echt helemaal geen zin in.

PSD2 is er nu eenmaal, helemaal terugdraaien wordt erg lastig.
Buiten dat is het niet geheel onterecht dat bedrijven gegevens zouden moeten kunnen ontvangen van klanten die aangeven geen bezwaar daar tegen te hebben.

Waar we op aan moeten willen sturen in mijn mening is het sluiten van het 'achterdeurtje' dat het mogelijk maakt via via TOCH gegevens te delen van klanten die hebben aangegeven dit niet te wensen. Een ‘opt out’ moet ook echt een ‘opt out’ zijn zonder sneaky ingebouwde achterdeurtjes & omwegen

Alleen door individueel en collectief in actie te komen gaat er wat gebeuren.
Helaas geen collectieve efforts te vinden vooralsnog.
Reputatie 3
eyk73 schreef:


Dan ga je weer terug naar het oude systeem.


Zou voor dit moment al een aardig succes zijn.
Reputatie 2
Volgens mij speelt de discussie zich af op een PSD eilandje en is er natuurlijk veel meer aan de hand.
Kennis is macht = $$$$$$$$
Banken hebben het probleem dat hun traditionele handel (waar ze veel geld mee verdienden) ondertussen totaal op z´n kop staat. Ze zoeken driftig naar nieuwe wegen om toch veel geld te verdienen ( op zich natuurlijk niets op tegen indien het transparent gaat).
Een beetje rondkijken levert al snel een aantal leuke mogelijkheden, waarbij bijv. de Googles van deze wereld als voorbeeld lonken.
Enige tijd geleden speelden de banken al met vuur door via de cookies info te verzamelen en dat ook aan te geven (wie weet wat ze nu stiekem doen?). Op dat front is het rustig nu.
Banken stuurden altijd al info mee met betalingen (zie ergens een bericht van iemand die een betaling deed naar een Oost Europees land en erachter kwam dat de ontvanger zijn NAW gegevens had gekregen). SNS zei eerst dat ze dat niet deden, even later kwam de mededeling dat ze dat altijd doen, maar dat de banken een beleid hebben afgesproken deze gegevens niet te publiceren (op bijv. afschriften).
Mijn bank hier in DE meldt dat ik vanaf binnenkort ook mijn overzichten bij andere banken kan inzien, via deze DE bank.
De discussie gaat er van uit dat "derden" mogelijk op klant info uit zijn. Het zou mij niet verbazen indien de banken (als draaischijf in geldtransacties) er alle belang bij hebben dat PSD mogelijk wordt. $$$$
Ik verwacht weinig openheid van de SNS in deze. Men is heel aardig, verteld ons soms iets (vooral achteraf) en speelt vaak een valse kaart door de klant weg te zetten als "lastig, moeilijk" enz.
Zo, ik wilde (net als Jan en anderen trouwens) hier weer eens even wat zeggen, maar ik werk liever in mijn tuin of ga wandelen met onze hond.
Groet,
Ben :cool:
PS Neem voorgaande als aanzet om verder te filosoferen, ik ben absoluut niet compleet. Als iets onrealistisch lijkt, zou het toch wel eens zo kunnen zijn!
Vrienden van de SNS en dan met name KOOS, Zwarte Tomaat en eRIK39 het duizelt mij allemaal, het spijt me. Als je zoals ikke gepensioneerd bent en elke maand komt je pensioen en AOW op de SNS Bank , al jaren een heerlijk gevoel, heb je dan met al die afkortingen SEPA, SVP, PALPAY,PSD en noem maar op iets te maken? Ikke niet lijkt me en over privacy zullen we maar ophouden toch? Al die hakkers wereldwijd die komen toch wel in die supercomputers om iets van hun gading te vinden. Miljoenen gegevens van Credit Cards etc etc etc. Dus laat ik aan me voorbijgaan en vraag jullie je er niet zo druk om te maken, tenzij jullie miljoenen aan vermogen hebben en dit over allerlei banken spreiden maar dan nog. Ik zou dan iedere morgen of desnoods de Allahganselijke dag met rooie oortjes de koersen volgen of er nog een paar mille te scoren is in de dagtreading, ik bedoel maar.
Dus ga lekker relaxen (ontspannen !) wit wijntje erbij, mooi boek en je leven wordt verrukkeluk ! Wees Gegroet DEUT
Reputatie 2
Ik weet dat SNS een privacy officer heeft. Misschien dat zij wat licht op de situatie kan schijnen...

Zelf ben ik wel benieuwd hoe het delen van jouw informatie door een ontvanger met een derde partij, zich verhoudt met de onlangs ingevoerde AVG/GDPR....
Reputatie 3
Ik denk dat die twee min of meer haaks op elkaar staan. Ik geef expliciet geen toestemming om mijn gegevens te delen en door PSD2 kan een ander er wel met mijn gegevens vandoor gaan en verzamelen. Ik ben bang dat de beer los is en dat die niet meer terug in zijn hok te krijgen is. Veranderen van bank zal daar niets aan veranderen. De (Europese) politiek is aan zet en die zijn alleen gevoelig voor verkiezingen. Dus daar zou een mogelijkheid (op termijn) kunnen liggen. Ik zal zelf absoluut geen toestemming geven mijn gegevens te delen. Ik houd mijn eigen overzichten wel.
Reputatie 3
Ik zou een oude vraag nog wel eens willen stellen, omdat die nu wel eens een heel ander antwoord zou kunnen krijgen:
Wie is de eigenaar van mijn gegevens?

Het oude antwoord is, dat ik dat zelf ben.
Het nieuwe antwoord is waarschijnlijk, dat ik daar geen m... over te vertellen heb. Maar een nieuwe eigenaar is niet uniek te identificeren.

Ik denk dat we nu al volledig in "The Circle" zitten wat betreft ons financiële leven.
Reputatie 3
Deutekom schreef:

Vrienden van de SNS en dan met name KOOS, Zwarte Tomaat en eRIK39 het duizelt mij allemaal, het spijt me. Als je zoals ikke gepensioneerd bent en elke maand komt je pensioen en AOW op de SNS Bank , al jaren een heerlijk gevoel, heb je dan met al die afkortingen SEPA, SVP, PALPAY,PSD en noem maar op iets te maken? Ikke niet lijkt me en over privacy zullen we maar ophouden toch? Al die hakkers wereldwijd die komen toch wel in die supercomputers om iets van hun gading te vinden. Miljoenen gegevens van Credit Cards etc etc etc. Dus laat ik aan me voorbijgaan en vraag jullie je er niet zo druk om te maken, tenzij jullie miljoenen aan vermogen hebbenZeer geëerde DEUT,
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat je je geen zorgen hoeft te maken als je er niet in bent geïnteresseerd.
Maar daarmee hoef je anderen toch niet het recht ontzeggen om zich er wel zorgen om te maken?
Juist als je geen miljoenen bezit, kun je je zorgen maken over zaken waar veel mensen door in de problemen kunnen komen. (Bij jou is daarvan natuurlijk geen sprake, je weet precies hoe de de wereld in elkaar zit. Tenslotte ben jij ook afhankelijk van afkortingen als AOW (uitgekeerd door de SVB), je pensioen heeft vast ook wel een afkorting als ABP, PGGM, APG, TDV of PGB, misschien heb je zelfs ooit geprofiteerd van de VUT).
Kortom, laat ons proberen andere mensen wakker te maken, en dan hoef jij niet te reageren of je zorgen te maken. Die AOW komt vanzelf (en wordt mogelijk ook vanzelf weer uitgegeven).

Reageer

  • :D
  • :?
  • :cool:
  • :S
  • :(
  • :@
  • :$
  • :8
  • :)
  • :P
  • ;)