SNS

Topman Hamers van ING krijgt er 50% salaris bij.

  • 8 maart 2018
  • 80 Reacties
  • 40642 Keer bekeken


Toon eerste bericht

80 reacties

Reputatie 3
Badge
Het is de bankenlobby gelukt om een overstap moeilijk te maken - nummerportabiliteit zoals bij telecom is tegengehouden.
Is die IBAN conventie hiervoor ook niet verantwoordelijk? De bankspecifieke prefix maakt het rekeningnummer bankspecifiek. Ik vond het al idioot dat dit format is gekozen een niet een generiek nummer format dat gewoon gemapped wordt naar de specifieke rekening bij bank X. Op Nieuwsuur wordt trouwens net wel gesteld dat het rekeningnummer zou zijn mee te nemen. Op de berichtgeving van Nieuwsuur afgaande escaleert deze salarisverhoging behoorlijk. ING heeft duidelijk een inschattingsfout gemaakt, ook niet gek, ze zijn de feeling met de samenleving volledig kwijt.

Ook ik ben wel benieuwd of rekeninghouders bewegen. @SNS, hebben jullie hierover wat informatie?
De regering wordt gekozen door "het volk" (zoals jij dat noemt). Dat jij het er niet mee eens bent, komt dus omdat de meeste mensen er anders over denken.
Democratie als regeringsvorm die het recht van de meerderheid laat gelden vind ik twijfelachtig. We hebben nu juist een grondwet (en die zou niet gebruikt moeten worden, maar het zou automatisch vanuit intrinsieke motivatie moeten gebeuren) die de democratie een vorm geeft waarbij de meerderheid leidt met verantwoordelijkheid voor de minderheid/heden. Dat betekent i.d.d. dat het niet altijd gaat zoals je wilt.

BB, je bent daarom toch niet geëmigreerd?

Nee, eerder voor de woonkosten in NL. In de loop van afgelopen jaren ook ontdekt dat er veel "lucht" is in NL. Niet alleen in de woningprijzen, maar ,,, Tsja waar eigenlijk niet? Dat motiveert mij behoorlijk tevreden te zijn met waar ik nu woon. 🙂
Natuurlijk houd een goede democratie ook rekening met "minderheden standpunten". Maar dat is totaal wat anders dan wat velen nogal schreeuwerig uiten; "ze luisteren niet naar het volk"! Dat is echt onzin. Wilders en kompanen (Baudet) heeft daar een aardig handje van.
Alweer lucht zou ik zeggen.
Groet,
Ben 🆒
Het initiatief om wettelijke grenzen te stellen aan dit soort buitensporige beloningen juich ik dan ook van harte toe.
Waarom alleen voor de banken? Veel problemen zouden volgens mij opgelost worden indien dit een algemene stelregel zou worden. Weg van de waanzin van steeds meer ten koste van ......????
Groet,
Ben 🆒
PS zou natuurlijk een mooi begin zijn.
Democratie als regeringsvorm die het recht van de meerderheid laat gelden vind ik twijfelachtig. We hebben nu juist een grondwet (en die zou niet gebruikt moeten worden, maar het zou automatisch vanuit intrinsieke motivatie moeten gebeuren) die de democratie een vorm geeft waarbij de meerderheid leidt met verantwoordelijkheid voor de minderheid/heden.Het wordt een beetje offtopic, maar mijn observatie is dat onze democratie zich omvormt tot iets wat ik maar even mediacratie noem. Of moet ik in plaats van omvormen vervormen zeggen. Begrippen als minderheden en meerderheden lijken in een mediacratie naar de achtergrond te schuiven. Vooral diegenen die een goede toegang hebben tot het medialandschap (in plaats van kranten en radio hebben we het hierbij vooral over TV (nog steeds) en internet channels (facebook, youtube etc.etc.)) hebben invloed op hoe onze overheid acteert. Het enige positieve dat ik nog aan een mediacratie zie is dat het tegenwicht kan bieden tegen lobby organisaties die op weinig democratische wijze ook teveel invloed hebben op ons overheidsbeleid. De grote verliezer zijn onze overheid en wijzelf. Onze overheid is in deze tijd uitermate reactief.
Daar kan ik me ook wel in vinden!
Groet,
Ben 🆒
PS Maar ja, er is meer, Trump bijv.
Ja de politieke waan-van-de-dag-correctheid ipv beleid; misschien moeten we naast het afschaffen van het referendum, ook maar weer (gedeeltelijk) het stemrecht afschaffen om zo de politiek de ruimte te geven voor het maken van beleid, maar ik zie in die situatie geen sturing meer tegen machts- en zelfverrijkingsmisbruik (dus dat gaat ook niet werken...), misschien de koning meer invloed geven als stabiele factor? Ik ben er niet uit en maak me wel zorgen over onze maatschappij.
Stem plicht?
Groet,
Ben 🆒
PS weg van de vrijblijvendheid, neem verantwoording voor je land / democratisch bestel!
Ja, ik had je oneliner eerder wel gelezen, "Leve de Koning" maar kon niet helemaal goed duiden of je het meende, of dat je het ironisch bedoelde.
Ik mis Juliana!
Groet,
Ben 🆒
PS De regering zou inderdaad veel meer in het belang van de hele bevolking, het land, moeten doen. Weg van de VVD individualisme, de sterkste wint het meeste! En zo wil iedereen alleen nog maar winnen en dat dus ten koste van algemeen welbevinden.
Het is de bankenlobby gelukt om een overstap moeilijk te maken - nummerportabiliteit zoals bij telecom is tegengehouden.
Is die IBAN conventie hiervoor ook niet verantwoordelijk? De bankspecifieke prefix maakt het rekeningnummer bankspecifiek. Ik vond het al idioot dat dit format is gekozen een niet een generiek nummer format dat gewoon gemapped wordt naar de specifieke rekening bij bank X. Op Nieuwsuur wordt trouwens net wel gesteld dat het rekeningnummer zou zijn mee te nemen.

Hier zou ik meer van willen weten. Dat zouden de mods ongetwijfeld kunnen achterhalen.Als dit waar is verdient dat een veel grotere bekendheid.
Ik ben ook heel benieuwd naar de ontwikkelingen rondom de nummer portabiliteit.
Daarbij komt dat ik voor enkele personen gemachtigd ben op hun bankrekening.Kun je deze machtiging ook meenemen in de portabiliteit ?
Wij zijn vandaag overgestapt.Drieledig: - de discussie rondom de ING "bank" en het beoogde salaris van zijn "top" man;
- het aanwezig zijn van een overstap service;
- een nette rekening die ook nog een (weliswaar gering) rentepercentage tegen lage kosten geeft.

Voor de rest zoekt ING het maar uit.


Hoi Finito,

Ook namens de moderators welkom bij SNS en welkom op de community 🙂 @BigBen Bedankt voor je welkomstbericht. Hiermee geef je zelf een mooi voorbeeld dat de community er niet is om te "mekkeren", maar is bedoeld om positief kritisch met elkaar in gesprek te gaan.
Badge +1
@SNS, ik heb even op de community van de ING gekeken (sorry, heb daar nog een slapende rekening :$) en het loopt daar storm met mensen die willen vertrekken. "de Volksbank" zou daar slim op in kunnen spelen om binnen een paar dagen een radio spotje te maken oid met daarin verwerkt het normale salaris van de Volksbank topman (en zijn bescheiden salaris stijging).

Ik heb al verdekt wat reclame gemaakt voor de Volksbank door te vertellen van mijn move naar ASN en SNS
Reputatie 3
Badge
Voor die nummerportabiliteit heb ik even een topicje aangemaakt: https://forum.snsbank.nl/dagelijkse-bankzaken-109/nummerportabiliteit-11767
Ik ben benieuwd!
@BigBen Bedankt voor je welkomstbericht. Hiermee geef je zelf een mooi voorbeeld dat de community er niet is om te "mekkeren", maar is bedoeld om positief kritisch met elkaar in gesprek te gaan.
Och, ik hou van (ver) bloemen! :)
Groet,
Ben 🆒
Reputatie 2
Ik ben ook gepensioneerd. Ondanks het feit, dat ik er dus ook in de afgelopen jaren op achteruit ben gegaan, kan ik er nog steeds goed van rondkomen. Niks te klagen dus. Ik vraag mij echter af waar die heren die miljoenen aan besteden. Volgens mij staat dat nodeloos en nutteloos op hun bankrekening. Wat moet je met zoveel geld? Dergelijke bedragen kun je nooit opmaken in een levensperiode, zelfs niet als je heel oud wordt. Heel bitter als je weet dat er mensen zijn die niets hebben of zelfs dood gaan van de honger en dorst.
Reputatie 3
Badge +1
Vandaag kwam ik een ouder bericht tegen van de consumentenbond (26 februari 2018) over de tariefsverhoging bij de Nederlandse banken.

"ING spant de kroon met een kostenstijging van 7 tot 10% voor de betaalpakketten."
We weten nu waarom...

"ASN Bank, Knab en SNS verhoogden hun tarieven voor het tweede jaar op rij niet."
Vandaag hoorde ik op de radio dat het aantal aanvragen voor een betaalrekening bij ASN 10x zo hoog ligt als normaal. Gek hè...

#stemmenmetjevoeten
Badge +1
Na het begin van de kredietcrisis is er een code of conduct afgesproken met de banken De Code Banken. Het is interessant deze (lees de samenvatting, over beloning) te vergelijken met de implementatie zoals de Volksbank deze toepast.

Je zult ziet dat het beeld zoals Oostendorp schetst in het geposte artikel door Sanne geheel klopt.

Ik wil even een paar alinea's uit de samenvatting van De Code Banken tonen Beloning
De bank voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Dat beleid is in lijn is met haar strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de bank op lange termijn, de internationale omgeving en het maatschappelijk draagvlak. Het beloningsbeleid heeft ook betrekking op het toekennen van pakketten bij aanstelling, behoud en vertrek van medewerkers.

Het totale inkomen van een lid van de raad van bestuur staat in verhouding tot het vastgestelde beloningsbeleid bij de bank. Dit totale inkomen wordt vastgesteld iets onder het midden van de beloning voor vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële sector. Daarbij wordt ook naar het buitenland gekeken.

Ieder lid van de raad van bestuur ondertekent een moreel-ethische verklaring. De leiding van de bank zorgt ervoor dat deze verklaring wordt vertaald in principes voor het handelen van alle medewerkers. Iedere nieuwe medewerker van de bank wordt bij indiensttreding via het arbeidscontract uitdrukkelijk gewezen op de inhoud van deze principes en wordt geacht deze na te leven.

De Code Banken is van toepassing op alle banken die beschikken over een bankvergunning. Iedere bank vermeldt elk jaar in haar jaarverslag hoe zij de principes van de Code Banken in het voorafgaande jaar heeft toegepast. Iedere bank plaatst dit verslag op haar website. De naleving van de Code Banken wordt jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke monitoringcommissie die is ingesteld door de NVB, in overleg met de minister van Financiën.
Reputatie 3
Badge +1
ING trekt omstreden salarisvoorstel topman Ralph Hamers in
"Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat"
Ik mag hopen dat de mensen, die van plan waren bij ING op te stappen, dat toch alsnog doen. Want de terugtrekking is niet gebaseerd op morele herijking, maar omdat de maatschappelijke onrust is onderschat.
Geen bewijs van beter inzicht dus.
Goed gezien , Koos. Omdat deze morele herijking zich bij geen van de drie grootbanken voordoet , is het van groot belang dat de Volksbank zich als onafhankelijke partij manifesteert in het bankensegment. Hoe het verder gaat met deze procedure om de Volksbank te verzelfstandigen , is echter in nevelen gehuld. Het zou goed zijn als het bestuur van de Volksbank naar de community toe meer openheid geeft hoe het hiermee gesteld is.
Transparantie dus , en geen houding van : Wij bepalen wel wat goed voor onze klanten is. Voor mij persoonlijk betekent deze ontwikkeling dat ik praktisch geen bankproducten meer van de SNS afneem.
Badge +1
Maar je neemt niet de mindset weg bij de ING, dus blijven vertrekken ING klanten!
Heb ik ook gedaan toen een aantal jaren gelden de ING met het idee kwam om betaalgegevens (anoniem) te verkopen: het idee dat ik geen klant ben maar iets waar ze zo veel mogelijk aan moeten verdienen....

Als je wil verdienen ga dan leiding geven aan een Amerikaans bedrijf met Angelsaksisch bedrijfsmodel. Heb je een ander soort klanten en werknemers om uit te persen.
Reputatie 3
Badge
Ik mag hopen dat de mensen, die van plan waren bij ING op te stappen, dat toch alsnog doen. Want de terugtrekking is niet gebaseerd op morele herijking, maar omdat de maatschappelijke onrust is onderschat.
Geen bewijs van beter inzicht dus.


Helemaal met je eens Koos. ING maakt een strategische afweging en komt tot de conclusie dat ze (even) moet terugtrekken. Over een paar jaar, als de iedereen weer een andere kant op kijkt wordt het voorstel eenvoudig herhaald. Dan moeten we dit topig gewoon weer afstoffen. Mijn long shot, ergens in 2019-2020 gaan we een herhaling van zetten zien.

Ik hoop wat dat betreft dat mensen zichzelf geen zand in de ogen strooien en zich realiseren dat ze met hun keuze onze samenleving echt beinvloeden. En onze samenleving is het toch waard om wat moeite voor te doen.

Een gewetensvraagje, ik hoor weinig over een toestroom naar SNS bank. Merkt SNS een toegenomen aantal aanmeldingen?
Een gewetensvraagje, ik hoor weinig over een toestroom naar SNS bank. Merkt SNS een toegenomen aantal aanmeldingen?
Ik heb voor de zakelijke rekening van de vereniging, waar ik penningmeester ben, de nodige papieren aangevraagd bij ASN. Als we dan toch overstappen, dan meteen maar groen.
Badge +2
Een gewetensvraagje, ik hoor weinig over een toestroom naar SNS bank. Merkt SNS een toegenomen aantal aanmeldingen?
We hebben de laatste dagen veel (online) berichten ontvangen met vragen over overstappen. We zien hierbij een toestroom van ING klanten en ook op Twitter komen veel discussies voorbij waarin mensen zich afvragen naar welke bank zij het beste kunnen overstappen.
Reputatie 3
Badge
We hebben de laatste dagen veel (online) berichten ontvangen met vragen over overstappen. We zien hierbij een toestroom van ING klanten en ook op Twitter komen veel discussies voorbij waarin mensen zich afvragen naar welke bank zij het beste kunnen overstappen.Heel mooi om hiervan een bevestiging te zien. Mensen komen dus in beweging. In het NOS journaal vanavond kon ik opmaken dat ING niet zo erg met Nederland bezig was, het is een grote bank, met veel buitenlandse vestigingen. Dit was als argument blijkbaar voldoende om te kunnen verklaren waarom de publieke opinie op voorhand niet goed was in geschat. In die uitzending bleef in het midden op welke wijze ING Ralph Hamers dan wilde gaan belonen. Men beraadde zich daar nog op.

Dat Ralph Hamers dus nog extra beloond zal gaan worden is dus blijkbaar een gegeven. volkskrant.nl onderstreept dit ook:

ING gaat volgend jaar een nieuwe poging doen de bestuursvoorzitter een 'concurrerende' beloning te geven. De grootste bank van Nederland vindt namelijk nog steeds dat Hamers te weinig verdient in vergelijking met zijn internationale collega's. Het voorstel is volgens de verklaring ingetrokken vanwege de publieke ophef, niet vanwege de inhoud.
Consequentie van de Nederlandse beloningshygiëne kan wel zijn dat we in Nederland geen hoofdkantoren van multinationale onderneming overhouden. Ik ben benieuwd of dit van enige invloed zal zijn op de besluitvorming van Unilever. Wel even wat anders natuurlijk dan een bank.

Een andere vraag die ik voor mijzelf had was of deze beloningsaffaire ook maar iets doet in de internationale pers, hieronder een kleine bloemlezing:

http://www.arabnews.com/node/1265131/business-economy

https://www.urdupoint.com/en/world/dutch-pm-calls-ing-chiefs-salary-boost-exce-278880.html

http://uk.businessinsider.com/r-ing-ceos-50-percent-pay-hike-angers-dutch-politicians-2018-3?international=true&r=UK&IR=T

https://www.cnbc.com/2018/03/12/reuters-america-update-1-dutch-government-seeks-to-block-ing-ceos-50-pct-pay-rise.html
https://www.nytimes.com/reuters/2018/03/08/business/08reuters-ing-groep-ceo.html
http://abcnews.go.com/International/wireStory/dutch-bank-ceos-pay-rise-sparks-outrage-lawmakers-53602658
https://qz.com/1227973/ing-ceo-ralph-hamers-is-paid-a-tenth-of-his-american-counterparts-but-its-a-dutch-national-scandal/

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ing-grossbank-streicht-gehaltserhoehung-fuer-chef-ralph-hamers-a-1197868.html
http://www.stimme.de/deutschland-welt/wirtschaft/wt/Banken-Finanzen-Vorstand-Niederlande-ING-Bank-streicht-deutliche-Gehaltserhoehung-fuer-Chef;art270,3998904
http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-zur-gehaltspolitik-was-die-deutsche-bank-von-der-ing-lernen-kann/21063540.html

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/le-patron-d-ing-augmente-de-50-tolle-aux-pays-bas-771214.html
http://www.sudouest.fr/2018/03/13/la-banque-ing-renonce-a-augmenter-le-salaire-de-son-pdg-de-50-4276178-705.php
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/face-aux-critiques-ing-renonce-a-augmenter-son-patron-de-50-1748670.php
http://en.rfi.fr/wire/20180308-50-salary-hike-dutch-bank-ing-ceo-sparks-anger?fromNewsdog=1&utm_source=NewsDog&utm_medium=referral

Dit nieuws gaat dus echt wel rond. Veel bronnen doen copy-paste, het meeste nieuws is een variant op een thema, excuses als er nog dubbelingen door zijn geglipt. En mijn Frans is ook niet zo geweldig, maar Google Translate is geduldig. 😳.
Ik blijf het dan altijd weer vreemd vinden, dat er na dit soort "miskleunen" geen ontslagen vallen. Deze "dure managers" maken blunders van jewelste (totaal fout inschatten markt / wat kan en wat niet kan) en blijven dan gewoon zitten. "Dure" voetballers worden dan verkocht, ook niet een mooi systeem voor dit soort beroepen (in de vergelijking wordt er al naar verwezen, dus waarom niet?)?.
Groet,
Ben 🆒
Hoogste tijd dat er in deze community meegedacht wordt over de positionering van de Volksbank als onafhankelijke partij in het nederlandse bankensegment , in plaats van negatieve energie te besteden aan een internationale bank als de ING.
ING heeft haar steun na de crisis met veel rente keurig op tijd afbetaald , terwijl het Reaal schandaal nog steeds niet afgewikkeld is ,en de Volksbank nog steeds in overheidshanden is.

Reageer