SNS

Topman Hamers van ING krijgt er 50% salaris bij.

  • 8 maart 2018
  • 80 Reacties
  • 40642 Keer bekeken


Toon eerste bericht

80 reacties

Hoogste tijd dat er in deze community meegedacht wordt over de positionering van de Volksbank als onafhankelijke partij in het nederlandse bankensegment
Er is wel positie gekozen in de zin van: voor wie willen wij een bank zijn (doelgroep dus)?
Daarin spelen de vier Volksbank-merken verschillende rollen. SNS kiest voor "financieel weerbaar", wat o.a. blijkt uit kreten als de consument financieel slimmer maken en uit proactieve acties ten behoeve van de klant.
Hoe het gaat als de Volksbank weer geprivatiseerd wordt valt moeilijk in te schatten.
Simpel rekensommetje geeft aan dat zo'n salaris PER MAAND neerkomt op 2 tot 3 keer het JAARSALARIS van een gemiddelde werknemer!!?? Waar slaat dit op??
Reputatie 3
Badge
Hoi Pesthoofd. Om die reden ook dit topic. Als je hierbij stil gaat staan dan slaat het nergens meer op. Maar kijk toch eens bij de links die ik in een eerdere post (https://forum.snsbank.nl/actueel-en-opinie-122/topman-hamers-van-ing-krijgt-er-50-salaris-bij-11757/index2.html#post93317) had gelinked. Wij Nederlanders bevinden ons zelf ook in een bubbel. Het (angelsaksische buitenland) kijkt heel anders tegen die hoge salarissen. Exemplarisch daarvoor vind ik deze bron:
https://qz.com/1227973/ing-ceo-ralph-hamers-is-paid-a-tenth-of-his-american-counterparts-but-its-a-dutch-national-scandal/

Het kan dus nog veel erger. Een verandering van mindset, als die al begint, is dus eigenlijk nog maar nauwelijks begonnen. Als puntje bij paaltje komt gaat het natuurlijk allemaal om macht. Misschien is die te pareren met de macht van de media. Maar die laatste heeft zelf ook minder mooie kanten (ongenuanceerdheid).

Maar met deze affaire hebben we wel kunnen vaststellen dat als we als collectief gaan roepen "maar dit willen wij niet?"dit een gewicht in de schaal legt. Nu nog hopen dat ons collectief geheugen de crisis niet te snel vergeet....

Nu nog hopen dat ons collectief geheugen de crisis niet te snel vergeet....

Dat lijkt mij een ijdele hoop. Ik vertelde hier
al mijn visie (we willen dat graag (bijna) allemaal ook).
Groet,
Ben 🆒
Reputatie 2
Ik hoop (tegen beter weten in) dat de Volksbank een overheidsbank blijft. Zoals het op dit moment gaat is er niks mis mee. Waarom zou je dat weer wijzigen en de NORMALE bank laten verworden tot een bank als bv de ING?
Reputatie 3
Badge
Even dit topic afstoffen.

Mijn lijfblad (Volkskrant) bracht het vanmorgen in een bescheiden artikel op pagina 2, een groter bericht was ook niet nodig, want veel had het niet om het lijf.

Na de traumatische ervaring die de ING had opgelopen met haar beloningsbeleid voor topmannen heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie hierop een position paper geproduceerd. De precieze status dat dit position paper heeft is me wat onduidelijk. De NVB stelt dat de gedragcode banken nadere verduidelijking en verscherping nodig heeft. Zo gaan banken zich meer inspannen om aan het personeel, klanten en aandeelhouders uit te leggen hoe de verwachtingen van deze stakeholders en het maatschappelijk draagvlak zijn meegewogen in het beloningsbeleid.

De position paper is een reaktie op de openbare consultatie van Minister Hoekstra van Financien. Deze openbare consultatie is geopend naar aanleiding van zijn aankondiging om het beloningsbeleid voor bankiers aan te scherpen. Een van de aspecten uit deze aanscherping is dat bankiers bonussen maar ook een deel van het vast salaris moeten inleveren wanneer een bank onder staatstoezicht komt te vallen. Tot vrijdag (ik begrijp MORGEN) kunnen ook burgers hun reaktie op deze verandering nog kwijt. Als die consultatie ergens is te vinden tenminste. Dit lukt mij nog even niet.

De Volkskrant, en ook ondergetekende, zijn nog niet onder de indruk van het initiatief van de NVB. Haar ongewijzigde beloningsbeleid beter uitleggen, en begrijpelijk maken, komt op mij wat paternalistisch over. Om er een waardeoordeel aan te geven. Misschien beseft de NVB dat ze met een samenleving heeft rekening te houden, op zelfregulering lijkt dit nog helemaal niet. De NVB lijkt gewoon de al langer bestaande Corporate governance code (Dec. 2016) te volgen.
Reputatie 2
Ik zou wel eens willen weten hoe de directie van de Volksbank/SNS denkt over de mogelijkheid, dat de bank een overheidsbank te blijft, zeg maar zoals de oude Postbank. Of willen zij ook af van enige vorm van controle en weer meehobbelen met de dubieuze praktijken van hun wereldvreemde collega's. Een enquete hieromtrent zou wel een een verrassende uitslag op kunnen leveren.
Reputatie 3
Badge
Nou oke, 5 voor 12 dat Consultatiedocument gevonden. Uiterlijk morgen kan worden gereageerd. Gevraagd wordt te reageren op de volgende drie wettelijke maatregelen, die in overweging zijn genomen:

1. Introductie van de wettelijke verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste beloning (boven een bepaald minimum) van bestuurders als er staatssteun aan een bank (of verzekeraar) wordt gegeven. Het doel van deze maatregel is om bestuurders meer persoonlijk verantwoordelijk te houden als de belastingbetaler (mede) opdraait voor verliezen van falende banken (of verzekeraars) (uitbreiding claw back);
2. Introductie van de wettelijke verplichting dat bestanddelen van een vaste beloning waarvan de waarde afhankelijk is van de marktwaarde van de eigen onderneming, zoals aandelen, bij bestuurders en medewerkers gedurende een nog te specificeren aantal jaren moeten worden aangehouden. Het doel van deze maatregel is om de belangen van de bestuurder en medewerkers meer in lijn te brengen met het lange termijn belang van de onderneming; en
3. Introductie van de wettelijke verplichting dat het beloningsbeleid van financiële ondernemingen voorschrijft op welke wijze de beloningen van bestuurders en medewerkers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van de onderneming. Ondernemingen moeten zich hiervan in de openbaarheid rekenschap geven. Het doel van deze maatregel is om te bewerkstelligen dat financiële ondernemingen voor de totstandkoming van beloningsvoorstellen meer rekening houden met de maatschappelijke functie van de onderneming en zich hierover nadien verantwoorden.

De pagina geeft ons middenin de gelegenheid om in een piepklein veldje onze mening te geven over het consultatie document met de bovengenoemde wetten. Dit document is met een link onderin de pagina te openen. Mijn suggestie, reactie voorbereiden in een tekstdocument en met copy past in het veldje droppen. Die Overheid.nl site ga ik trouwens wel wat beter in de gaten houden. Dit loopt al vanaf 17 Juli, om er nu 5 voor 12 achter te komen dat een reactie kan worden achtergelaten. Morgen is dus de sluitingsdatum voor deze consultatie, en niet laten intimideren
Reputatie 3
Badge
Gisteren de stoute schoenen aangetrokken en een reactie gestuurd op de internet consultatie. Een wat reactief proces die de kwaliteit van de reactie best onder druk heeft gezet. Bij de consultatie betrapte ik mij er bovendien op dat ik de vraagstelling als een rem ervoer om door te pakken. De vragen waren vooral instrumenteel gericht op de genoemde wettelijke maatregelen. Zou ik het een onsje meer of minder willen zien, moet de regeling een tikje langer of korter duren. Zal de maatregel aan zijn doel beatwoorden? Bij best wat vragen had ik zoiets als: "Tjsa, als je me het zo vraagt, ik zou het echt niet weten". Slechts op enkele vragen ben ik ingegaan omdat ik erover een argumentatie kon noemen. Andere, meer beleidstechnische kwesties heb ik laten liggen. In eerste instantie ben ik druk doende geweest om mijn tekst in 2500 caracters te proppen. Later bleek ik gewoon het document te kunnen toevoegen [...]

Zo ben ik van mening dat de Minister zelf een uitspraak mag doen over de salarisverhoudingen. Dat dit heel moeilijk kan zijn is nog geen reden om hiervoor weg te lopen. Het alleen vastleggen van de salarisverhouding waar een organisatie zich aan commiteert is niet voldoende om verandering te bewerkstelligen. Ook moet ik concluderen dat het gehoor moeten geven aan aandeelhouders eigenlijk niet kan werken voor een organisatie die zich haar nutsfunctie als hoogste doel moet stellen. Alleen de sancties op de staatssteun, daarin kan ik mij vinden.

Al met al is het mooi dat er iets als een consultatie proces is, al kreeg ik niet de indruk dat het drukbezocht was (maar 19 zichtbare reacties, je kan ook onzichtbaar reageren). Ik denk dat de overheid nog wat oefening kan gebruiken in het communiceren naar haar burgers toe om mensen aan te moedigen om uberhaupt te reageren. Ook hoop ik dat het Ministerie oprecht in de reakties geinteresseerd is. Tussen die reakties zag ik trouwens best wat rechtsdeskundigen en organisaties terug. Ik hoop dus niet dat het gewoon het volgende lobbykanaal aan het worden is.
Dank voor je terugkoppeling, goed om ons hierop te wijzen en goed dat je hebt gereageerd.
Ik zie nu wel meer consultatiedocumenten waarop ik mogelijk graag had willen reageren. Nu is het te laat.
Voor dit specifieke geval zag ik het op zo korte termijn niet zitten. Ik heb toch tijd nodig om mijn eigen visie (die doorgaans wat strakker is te formuleren) te vertalen naar een gedachtegang die wat genuanceerder klinkt en daarmee meer kans heeft serieus genomen te worden. Vooral omdat wetgeving geacht wordt de hele samenleving ten goede te komen in plaats van het lobbykanaal.

Ik zal proberen de consultatiesite in de gaten te houden.
Reputatie 3
Badge
Voor dit specifieke geval zag ik het op zo korte termijn niet zitten. Ik heb toch tijd nodig om mijn eigen visie (die doorgaans wat strakker is te formuleren) te vertalen naar een gedachtegang die wat genuanceerder klinkt en daarmee meer kans heeft serieus genomen te worden. Vooral omdat wetgeving geacht wordt de hele samenleving ten goede te komen in plaats van het lobbykanaal.

Ik zal proberen de consultatiesite in de gaten te houden.
Ik begrijp wat je zegt Koos. Ik had zelf ook moeite om even snel een reactie op te hoesten. Die moeite is een mix van bescheidenheid, wat perfectionisme, net als jij wil ik ook iets goeds achterlaten. Reactieve acties leveren veelal niet de meest optimale resultaten op, voor mijzelf sprekende. Waarom ik toch ben gaan reageren was omdat ik in een kanaal dat vooral voor burgers was bedoeld ik vooral meesters in de rechten en (lobby?) organisaties zichbare reacties zag geven. En niet de burgers waarvoor het kanaal naar mijn interpretatie voor bedoeld zou moeten zijn.

Al ben ik over de doelgroep bij de vraagstelling wel gaan twijfelen. Die vraagstelling doet mij toch wat vermoeden dat het Ministerie toch reacties van rechtsdeskundigen en betrokken organisaties hoopt te krijgen, en dat de slecht geinformeerde burgers met hun ongenuanceerde reakties op de koop worden toegenomen. Van de andere kant, ook die signalen vertegenwoordigen informatie.

Om onszelf goed te informeren is een triggemechnaisme nodig om te weten wanneer onze overheid een consiultatie het daglicht laat zien. En die is er. Er is een emailservice die je op de hoogte brengt van nieuw verschenen consultaties: https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement

Die had ik zelf ook nog niet gevonden. Door je vraag ben ik gaan zoeken. Na verschijning van een consultatie is dan enkele maanden tijd om een reactie voor te bereiden. En zo komen we steeds een stukkie verder:).

P.S. Maar de werkelijkheid haalt deze discussie al weer in. ING lijkt bewuste keuzes gemaakt te hebben om niet goed te controleren op fraudegevoeligheid van transacties. De besparing die dit opleverde kwam ten goede van de ING winst. Ook deze activiteit heeft plaatsgevonden onder de bezielde leiding van de huidige ING directie. Tegen dergelijk gedrag is door een overheid niet meer aan te consulteren. Voordat een algemene maatregel als wet geaccepteerd is geraakt zijn al weer nieuw winstverhogende methodieken gevonden. Of ben ik nu ongenuanceerd🆒.
Tja, het is vaker gezegd. Om fatsoen te regelen zijn al onze wetboeken ontoereikend.
Ook wel eens geformuleerd als: vreemd dat die meters wetboeken niet genoeg zijn om de 10 geboden te dekken.
Ik heb me zojuist geabonneerd op de consultatie-attenties.
Dank je wel, Ferd.
Badge +1
#metoo
Terug naar Ralph.
Als penningmeester van een vereniging beheer ik een ING-rekening. In het voorjaar had ik al rondgekeken en een nieuwe keuze gemaakt.
Zojuist telefonisch geïnformeerd of er een opzegtermijn zit op een (verenigings-)zakelijke ING-rekening zit.
Ik moest héél lang wachten tot er een medewerker beschikbaar was... Kan natuurlijk toeval zijn...
Reputatie 3
Badge
Het kan heel veel verschillende dingen betekenen. Zo kunnen er heel veel rekeninghouders bezig zijn hun rekening op te zeggen, of er zijn bij de ING bank bijna geen medewerkers meer over om opzeggingen te begeleiden.

Een troost voor ING klanten is er wel. De professionele houding van de algemeen directeur van de ING is zo eenduidig gebleken dat klanten nu wel weten waar ze aan toe zijn. Wat dat betreft is de ING wel een duidelijke bank.
Reputatie 3
Badge
Koos Timmermans is het offerlam dat de algemeen directeur van de ING uit de wind moet houden (Volkskrant). Deze fase die ING nu doorloopt is bijna een eigen topic waard. Het vk artikel verteld redelijk smeuïg over de stoelendans die in de directiekamer van ING heeft plaatsgevonden. Nu wordt het even opletten welke nette functie Timmermans in ruil voor dit offer gaat betrekken. Hij blijft vooralsnog aan tot een andere CFO is gevonden.)
AD noemt het zelfs het eerste ING-offer, suggererend dat er wel meer gaat volgen."Het grootste deel van de ijsberg zit onder water".
Persoonlijk zou ik het het mooiste vinden als de gemeente Amsterdam en de landelijke overheid een andere huisbankier zouden kiezen. Gisteravond werd bij Pauw SNS met name genoemd.
Reputatie 2
Inderdaad Koos, ik heb de uitzending ook gezien. Helemaal met jou eens. Het sterk mijn mening dat de Volksbank/SNS een staatsbank (zoals de Postbank) zou moeten blijven. De ING is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.
Reputatie 3
Badge
Toch maar weer even dit topic afstoffen. In de Volkskrant is een artikel te vinden over de winst die onze in Nederland wat minder populaire ING bank tegen de klippen op toch weer wist te maken.

ING heeft wereldwijd 1 miljoen nieuwe klanten mogen verwelkomen. Ook in Nederland betekende dat ondanks het imago nog enkele tienduizenden nieuwe klanten. In het artikel werd trouwens nog weer een nieuwe term geponeerd. Kenden we het begrip systeembank al (too big to fail), ING ziet zichzelf graag als platformbank, een soort bankenequivalent van Uber en Facebook. Ongeacht wat voor taal je spreekt, en uit welk land je komt, je kan zaken doen met ING. Als het aan ING zelf ligt tenminste. Dat hierop nog wel wat is af te dingen (hypotheek transacties zijn bijvoorbeeld niet overal hetzelfde).

De associatie met Uber en Facebook zie ik trouwens ook als een onderstreping dat het ING bestuur niet vooraan heeft gestaan bij het uitdelen van Sociale Intelligentie. Zowel Facebook als Uber zijn momenteel best controversiele bedrijven. Jezelf met deze bedrijven associeren is mogelijk niet zo handig.
Hoe moet je anders rondkomen, als je die verhoging niet krijgt? 😠
Reputatie 3
Badge
Vanavond (~nu) is er een aflevering van Zembla op TV met als titel: De witwasbankiers van ing (even terugkijken). De aflevering gaat over het bestraffen van ING in het bijzonder en het bankenwezen in het algemeen voor de gevolgen van de schandalen zoals de witwas affaire bij het ING. Volgende week wordt de uitzending nog een keer herhaald (donderdag 21 mrt – 10.10 u), voor mensen die kunnen opnemen.

Weerbarstige werkelijkheid is dat het razend moeilijk is om tot vervolging te komen van witwaspraktijken. Mijn observatie is dat zodra een onderhandelingspositie aanwezig is vervolging door onze overheid kan worden ontlopen. Die onderhandelingspositie kan worden gevoed door macht, geld, invloed, relatienetwerk en een te grote impact van imagoverlies. Met andere woorden met voldoende geld en invloed kan een schikking worden uitonderhandeld zonder dat de gedaagde partij schuld hoeft te bekennen, heel belangrijk voor een publieke entiteit als ING.

Als we onze geschiedenisboekjes erbij pakken dan zouden banken als de ING als een huidig equivalent kunnen worden gezien van de Kapers of Boekaniers die tussen de 14e en 17e eeuw heel succesvol waren. In essentie waren Kapers en Boekaniers gewoon piraten, maar wel met de goedkeuring van een mogendheid. Afgesproken werd wel dat de piraterij dan met name op een vijandige mogendheid werd gericht, en een deel van de opbrengsten ten goede kwamen aan de belanghebbende mogendheid.

Ook met betrekking tot de Boekaniers werd door de belanghebbende mogendheid rekkelijk met moraal en strafrecht omgegaan. De activiteiten van de Boekaniers waren immers in het "algemeen belang". Ze brachten geld in kas en ze namen bij de vijandige mogendheid de wind uit de zeilen. De belanghebbende mogendheid schoof daarom het strafrecht opzij en de kapers kregen feitelijk een aparte status ten opzichte van gewone burgers. De parallel met bepaalde huidige banken vind ik opmerkelijk. De overtredingen zijn vaak in het buitenland gepleegd, maar de opbrengst ervan is ten goede gekomen van de Nederlandse economie. Verder is de schikking die met de bank is overeengekomen een mooie opsteker voor onze staatskas.

Een voordeel voor onze overheid blijkt dus voldoende reden te zijn om de ING als bank en de betrokken medewerkers een aparte status toe te kennen ten opzichte van de Nederlandse burgers. Weinig nieuws onder de zon, na 7 eeuwen. Onze staatsvorm is anders, de aard van de overtredingen en de plegers verschillen dramatisch, maar in essentie is er niets veranderd.

Vooruitgang? ...... iemand?

Maar even kijken, die Zembla aflevering.
Ik heb de aankondiging van dit Zembla-programma vanmorgen gehoord op de radio en ben van plan dit terug te kijken (ik had vanavond als penningmeester een andere financiele klus).
Zoals jij het nu beschrijft is het geheel conform mijn verwachtingen. De euro staat nu eenmaal ver boven de moraal.
Reputatie 3
Badge
De euro staat nu eenmaal ver boven de moraal.Helaas een aspect dat onze overheid meer en meer kenmerkt.
Reputatie 3
Badge
Het verhaal gaat verder. Vanmorgen kopte de Volkskrant dat de Italiaanse toezichthouder de ING had "berispt". De berisping is een gevolg van onderzoek dat na Oktober vorig jaar heeft plaatsgevonden. Dit is opmerkelijk, omdat deze witwaspraktijken in Italië dus plaatsvonden na de schikking met de Nederlandse overheid. ING had na deze schikking snel beterschap beloofd.

Het is inmiddels al weer de tweede keer na die schikking dat ING in verband wordt gebracht met witwaspraktijken. Twee weken geleden lekte administratie uit van twee Litouwse banken waaruit bleek dat dubieus Russisch geld werd rondgepompt en via rekeningen van andere Europese banken, waaronder ING en ABN Amro, mogelijk werd witgewassen.

Reageer