SNS

Volksbank twijfelt of een beursgang de juiste manier is om uit handen te komen van de Staat.

  • 23 augustus 2018
  • 9 Reacties
  • 6828 Keer bekeken

Volksbank, het moederbedrijf van SNS, twijfelt of een beursgang de juiste manier is om uit handen te komen van de Staat. De bank vraagt zich af of een beursgang past bij het karakter van de bank en heeft zakenbank Goldman Sachs ingehuurd om met een advies te komen. Zo opent de NOS vandaag met het verhaal.
Verderop in het verhaal staat dat men Goldman Sachs inhuurt omdat dit bedrijf de beste adviseurs kan leveren.
Ten eerste staat dit onderzoek haaks op wat de bank beoogt te zijn: Een gewone bank voor de gewone mens.
Ten tweede vraag ik mij af of Goldman Sachs wel de juiste instelling is om advies te geven. Deze bank is in 2008 ook door de Amerikaans overheid gered van de ondergang middels een miljardenlening en kan m.i. belang hebben bij dit onderzoek om een advies te geven wat hen voordelig uitkomt, n.l. overname of investering in aandelen.
Ten derde vraag ik mij af waarom het bestuur van de Volksbank dit zelf uit wil (laten) zoeken, terwijl de overheid als aandeelhouder het besluit neemt. Wat wil men daarmee bereiken?

9 reacties

Reputatie 1
Badge
De VOLKSbank wil UIT HANDEN KOMEN van de Staat. Waarom eigenlijk. Is er iets mis met de huidige Volksbank.? Of lijkt de Volksbank teveel op de Rijkspostspaarbank, een goede NORMALE bank?
Reputatie 4
Badge +1
De staat wil waarschijnlijk iets van de geinvesteerde middelen terug zien.
Daarnaast is zij van mening dat bankieren geen overheidstaak is, maar aan de markt over gelaten kan worden. Uiteindelijk is dus de bedoeling dat de Volksbank weer (grotendeels) in handen komt van private partijen.

Volksbank betwijfelt dus of een beursgang de juiste weg is, wellicht hebben zij een voorkeur dat pensioenfondsen of juist kleine beleggers (klanten) de aandelen gaan houden, ipv onderhevig te zijn van de grillen van de beurs.
Is het niet andersom? De staat wil (en moet) van de Volksbank af. Het is wenselijk dat dit met winst gebeurt. Vanzelfsprekend omdat er veel geld van de staat,en dus burgers, in zit. Ik zie ook liever dat de staat erop verdient. Dat maakt de situatie complex.

Wat ik jammer vind, en waar uiteraard kritiek op is geweest, is dat SNS zich afgelopen jaren als "gewoon" en "normaal" profileert terwijl het een volksbank is (van de staat) en daarmee veel klanten binnen haalt. De druk begint toe te nemen en winst/aandeelhouders (lees ook de staat) willen geld zien.

Wat mij betreft zo snel mogelijk weer privatiseren en zelfstandig geld verdienen. Ja, dat doet even pijn met alle prijsverhogingen bij SNS, maar noodzakelijk. Niet mijn belastinggeld als onderpand om geld te verdienen en meer dividend uit te betalen! Dan kunnen we weer eerlijk vergelijken en kunnen we zien welke banken écht normaal zijn. SNS? Ik hoop het nog steeds.....
Reputatie 2
HIeronder mijn bijdrage van 29 maart 2016.
Zou het toch nog goed komen met de SNS-bank? Aan het nut van een beursgang wordt kennelijk getwijfeld.

Is het “normaal” als de SNS- bank te zijner tijd weer naar de beurs gaat of moet de bank in staatshanden blijven. Maurice Ooostendorp, de directievoorzitter, gaat ervan uit dat de bank binnen afzienbare termijn weer een private instelling wordt. Maar er gaan in de politiek ook stemmen op om de bank in handen van de staat te houden.
In 2013 moest de Staat bijspringen om SNS Reaal overeind te houden. Door onverantwoord handelen van de toenmalige vastgoedpoot kwam het conglomeraat aan de rand van de afgrond te staan. Sindsdien is de minister van financiën de enige aandeelhouder van de bank. Niet alleen van SNS trouwens maar ook van ABN-AMRO. Die instelling wordt nu in een aantal stappen weer geprivatiseerd en de eerste beursgang is inmiddels geweest.
Bij SNS is in de tussentijd ook flink gesaneerd en de instelling is/wordt weer gezond.
Dus wordt nu aangestuurd op privatisering.
Maar is dat een goede zaak?
Volgens RADAR vindt 81 % van door hen ondervraagde mensen van niet en de politiek lijkt ook terug te willen komen op het eerder genomen besluit.
Het zou beter zijn als de bank in staatshanden bleef en dus weer terug zou gaan naar een nutsinstelling. Het alternatief voor wat indertijd de Rijkspostspaarbank en later de Postbank was. Weer terug naar vroeger dus.
Het voordeel ervan zou vooral zijn dat er een betere controle mogelijk is.
De Kamer wil graag dat SNS zich voorbeeldig gedraagt en andere banken de weg wijst in het landschap van eenvoudige maar noodzakelijke producten als betalen, sparen, hypotheken en het verstrekken van leningen aan het mkb. En natuurlijk zal SNS tonen dat bestuurders geen miljoenen hoeven te verdienen om een bank adequaat te besturen.

Ik ben er voor als de SNS bank een staatsbank wordt!
Het is jammer dat de Volksbank niet aangeeft wat ze zelf zou willen. Transparantie ontbreekt hier.
Maar als straks het advies van Goldman sachs bekend is, weten we ook wat de Volksbank wil(de). immers, wiens brood men eet, .............
Daarnaast is zij van mening dat bankieren geen overheidstaak is, maar aan de markt over gelaten kan worden.

Dat zou prima zijn, als er niet zou worden gezegd dat soms een bank "too big to fail" zou zijn en toch weer gered moet worden. Daarmee toont de markt aan geen geschikte omgeving te zijn voor onze financiele infrastructuur.

Dus als het geen overheidstaak is, maar ook niet overgelaten kan worden aan de markt, wat dan wel?
het zou toch mogelijk moeten zijn één of meerdere marktpartijen te vinden die zo'n bank ook als eenvoudige 'volksbank' levend willen houden? Misschien een optie om particulieren Volksbank-aandelen te laten kopen.
Reputatie 1
Badge
Ik ben het helemaal eens met Jan stel. Laat de SNS/Volksbank a.u.b. niet de kant van ABN/AMRO opgaan maar een goede bank blijven.
Reputatie 1
Badge
Overigens: als er iets NIET aan de markt kan worden overgelaten is het wel het bankwezen. Dat is in het verleden wel gebleken. Ik heb overigens nooit begrepen waarom een bank door de overheid moet worden gered. Een bank die aan marktwerking onderhevig is en het niet redt is net als andere bedrijven volgens mij gewoon failliet en behoeft dan dus ook niet door de staat (door ons belastingbetalers) gered te worden. Dat ben ik met Koos eens.
Kan iemand van de bank mij overigens uitleggen wat er mis met de Volksbank/SNS zoals die nu functioneert? Een directie, die hoge maar redelijk normale salarissen ontvangt. Geen stupide bonussen uitkeert. Een bank die dus redelijk normaal werkt. Geen aandeelhouders die belachelijke winsten beogen maar een bank die door het parlement (dus min of meer door ons) wordt gecontroleerd. En wat Big Moose zegt over Goldman Sachs: helemaal mee eens. Justitie vraagt toch ook geen advies van criminele organisaties....Advies vraagt men aan deskundigen die hun kennis hebben bewezen in het verleden.

Reageer