SNS

SNS Bank lost eerste SNS Participatie Certificaten af

  • 26 augustus 2015
  • 0 Reacties
  • 7742 Keer bekeken


Aflossing serie 1

SNS Bank heeft drie series participatiecertificaten uitgegeven. SNS Participatie Certificaten zijn achtergestelde, eeuwigdurende leningen. SNS Bank heeft de mogelijkheid om na goedkeuring van de toezichthouder vanaf tien jaar na de uitgiftedatum over te gaan tot aflossing. De afgelopen tijd speelde de vraag bij onze klanten of SNS Bank de SNS Participatie Certificaten gaat aflossen. We zijn daarom blij om aan deze klanten te kunnen vertellen dat SNS Bank in ieder geval serie 1 van de SNS Participatie Certificaten gaat aflossen op 28 juni 2012.

Serie 2 en 3

Vanaf 23 december 2012 is de eerste mogelijkheid tot aflossing van serie 2 SNS Participatie Certificaten (uitgegeven in december 2002 met 5,9% rente). Datzelfde geldt vanaf 23 juni 2013 voor serie 3 (uitgegeven in juni 2003 met 5,16% rente). We zullen tegen die tijd het besluitvormingstraject met dezelfde zorgvuldigheid doorlopen als bij serie 1.

This topic has been closed for comments