SNS

“De leeftijdsgrens van 65 jaar voor leningen moet verhoogd worden”

  • 28 juli 2016
  • 38 Reacties
  • 2476 Keer bekeken


Toon eerste bericht

38 reacties

Deze leeftijd was bij Drees, toen de AOW werd aangenomen nog wel juist. Ook toen al werd overwogen de begindatum van 65 jaar aan te passen aan de gemiddelde leeftijd verwachting. Waarom weten de banken dan niet dat hun risico niet stijgt, omdat iemand 65 jaar wordt, als de regering zegt , dat de leeftijdverwachting steeds hoger wordt.Weldra wordt de leeftijdverwachting over een tiental jaren wel 70 jaar.
Eerlijker is, dat de banken ook hun voorwaarden aanpassen aan de verwachtingen van de regering en ook de leeftijdverwachting aanpast, zoals de regering ons regelmatig laat weten.

EK
Badge +1
In dit overzicht staat dat de levensverwachting voor kinderen die nu geboren werden 2015 ongeveer 80 jaar is. Voor mensen van 65 jaar in 2015 is de resterende levensverwachting ongeveer 20 jaar.

Maar uit deze gegevens blijkt dat de levensverwachting van 65 jarigen nagenoeg gelijk is gebleven sinds de tweede wereld oorlog.

Dus ik moet ook mijn eerste stellingname (leeftijdsgrenzen moeten omhoog) toch even bijstellen.
Ik vraag mij af waarom SNS winkelt bij Interbank.
Er zijn inmiddels toch de nodige aanwijzingen dat deze instelling verre van Normaal functioneert (lees: standaard particuliere klanten volledig uitknijpt).
Bovendien: waarom gedraagt SNS (Volksbank) zich als onderliggende partij? Zelf deze service bieden, zou dat een idee zijn?
Maar ook zonder dat: ik vind de gehanteerde leeftijdsgrenzen (57 en 65) - zoals dat heet - niet meer van deze tijd. Als je op je 65e een nieuwe baan accepteert, zou je dus moeilijk kunnen verhuizen naar die baan?
Hoi eRik19 en Koos,

Jullie reacties zet ik door naar de productmanager. Ik kom hier snel op terug met antwoorden.
Hoi eRik19 en Koos,

Jullie reacties zet ik door naar de productmanager. Ik kom hier snel op terug met antwoorden.

Hoi Irene,
ook mijn vraag (Waarom neemt de klant van Interbank (SNS) genoegen met het antwoord; "Interbank ziet op dit moment nog geen reden om de leeftijdsgrens aan te passen"?) mee genomen?
Groet,
Ben 🆒
Hoi Ben (en Koos en eRik19),

Ook jouw reactie heb ik doorgestuurd. Inmiddels heb ik daarop een antwoord gekregen.

Het aanpassen van een eindleeftijd van het SNS Doorlopend Krediet is nu niet aan de orde. Als dit wordt aangepast, dan doet Interbank dit voor hun hele portefeuille en daar is nu onvoldoende aanleiding voor. Dat Interbank klanten uitknijpt in relatie tot de samenwerking met SNS en het product SNS Doorlopend Krediet, daar herkent SNS zich niet in. Het product SNS Doorlopend Krediet, inclusief rente en voorwaarden, voldoen aan de door SNS gestelde eisen.
Los van wat Interbank doet of gaat doen, staat ook SNS achter een eindleeftijd van 65 jaar. De leeftijd van 65 jaar bij een SNS Doorlopend Krediet is mede tot stand gekomen doordat het gemiddelde inkomen van de pensioengerechtigde Nederlander daalt. In de nabije toekomst neemt het inkomen van veel Nederlanders af en het tegelijkertijd aangaan van een schuld staat hier dan ook haaks op. Juist om ervoor te zorgen dat klanten financieel weerbaar worden, is er een bovengrens ingesteld. Vooralsnog is deze grens gesteld op 65 jaar en is er geen aanleiding deze bij te stellen naar de pensioengerechtigde leeftijd.

De vraag over de SNS Extra Ruimte Hypotheek zet ik uit bij onze hypotheekspecialisten, daar kan ik nog niet op reageren.
Los van wat Interbank doet of gaat doen, staat ook SNS achter een eindleeftijd van 65 jaar. De leeftijd van 65 jaar bij een SNS Doorlopend Krediet is mede tot stand gekomen doordat het gemiddelde inkomen van de pensioengerechtigde Nederlander daalt. In de nabije toekomst neemt het inkomen van veel Nederlanders af en het tegelijkertijd aangaan van een schuld staat hier dan ook haaks op. Juist om ervoor te zorgen dat klanten financieel weerbaar worden, is er een bovengrens ingesteld. Vooralsnog is deze grens gesteld op 65 jaar en is er geen aanleiding deze bij te stellen naar de pensioengerechtigde leeftijd.

Hoi Irene,
ze hebben jullie weer met een zeer teleurstellend standpunt op weg gestuurd!
Naar mijn opinie is men het "normaal" spoor behoorlijk kwijt.
Ik zou Jolink adviseren ergens anders zijn naam aan te verbinden.
Jammer.
Groet,
Ben 🆒
PS Misschien was dit de afgelopen jaren ook al wel het geval, maar was Wanda (en Mods) in staat ons toch een ander gevoel / idee te geven. Is dit die "bekende" aap .....
De leeftijd van 65 jaar bij een SNS Doorlopend Krediet is mede tot stand gekomen doordat het gemiddelde inkomen van de pensioengerechtigde Nederlander daalt.
...
Vooralsnog is deze grens gesteld op 65 jaar en is er geen aanleiding deze bij te stellen naar de pensioengerechtigde leeftijd.

Ik zie de logica niet. Inderdaad zal het inkomen van een gepensioneerde misschien dalen. Maar we hebben het toch ook over de mensen tussen 65 en de AOW-leeftijd? Het inkomen daalt dan niet dus de redenering klopt dan niet.

In de nabije toekomst neemt het inkomen van veel Nederlanders af...
En hier snap ik nog minder van. Ik denk niet dat er een politieke partij is te vinden die de koopkracht wil verlagen, nu de economie aantrekt. Waar slaat dit op? Welk onheil komt er op mij af dat ik nog niet heb gezien?
Badge +1
In de nabije toekomst neemt het inkomen van veel Nederlanders af...
En hier snap ik nog minder van. Ik denk niet dat er een politieke partij is te vinden die de koopkracht wil verlagen, nu de economie aantrekt. Waar slaat dit op? Welk onheil komt er op mij af dat ik nog niet heb gezien?

Ik denk dat ik het een beetje begrijp. Het gaat over de doelgroep van de SNS natuurlijk. De aanwas factor van de bevolking in Nederland is al jaren te laag. In 2040 wordt er zelfs krimp verwacht. Door de vergrijzing zal het BNP dalen en gaan we dus minder verdienen. De vraag is of we wel echt uit de 'recessie' komen (de Zuid-Europese banken/landen staan op knappen) misschien dat we een Japans scenario te gemoed gaan.
Het is best wel interessant als de SNS hier haar algemene toekomst visie voor dit soort producten bloot geeft, maar ik denk niet dat ze dat gaan doen.

Maar ik denk dat de SNS te eenzijdig kijkt naar inkomen als fundering voor een persoonlijke lening. Je kunt ook kijken naar eigen huis of vermogen. Maar wil je een bank die daar beter mee omgaat dan moet je gaan praten met Evi.
Als het zo ligt ontstaat er een totaal andere discussie, die naar mijn idee niet zo heel veel meer te maken heeft met de oorspronkelijke vraagstelling. Dan gaat de maatschappijvisie een grote rol spelen.

Zo ben ik het helemaal niet met je eens dat de aanwas factor van de bevolking te laag is. Dat is een redenering volgens de klassieke economie, die volkomen voorbij gaat aan veel maatschappelijke problemen. Die krimp na 2040 lijkt me hard nodig, liever nog eerder. Voordeel: ook als het BNP omlaag gaat, hoeft dat niet te betekenen dat ons individuele inkomen omlaag gaat.

Verder, als de AOW-leeftijd gelijke tred gaat houden met de levensverwachting, zal er ook geen sterkere vergrijzing in de traditionele betekenis meer optreden en daarmee wellicht ook geen daling in inkomen. Van belang is dan of de werkgevers er ooit in slagen om hun leeftijdsdiscriminatie opzij te zetten in de nieuwe arbeids- en economische orde. Uiteraard geredeneerd volgens de huidige maatschappelijke situatie. Wanneer er andere zaken staan te gebeuren (en dat staat wel vast) moeten we toch eerst onder ogen zien welke daarvan de gevolgen en consequenties zijn.

Kortom, een uiterst boeiend discussieonderwerp, maar weinig relevantie voor het huidige topic.

In de nabije toekomst neemt het inkomen van veel Nederlanders af...
En hier snap ik nog minder van. Ik denk niet dat er een politieke partij is te vinden die de koopkracht wil verlagen, nu de economie aantrekt. Waar slaat dit op? Welk onheil komt er op mij af dat ik nog niet heb gezien?

Hoi Koos,
volgens mij zijn mensen met een uitkering en gepensioneerden er de afgelopen jaren (bijv. 10jr) er zeker tussen de 10% en 20% op achteruit gegaan. En het gaat nog verder, hoge(re) inflatie, geen aanpassing. Geen aanpassingen aan de loonstijgingen in de sector, steeds hogere kosten. enz.
Je zou bijna denken dat "ze" het snappen / weten!
Groet,
Ben 🆒
Dat geldt niet alleen voor de diverse uitkeringen.
Als ambtenaar heb ik ook vele jaren op de nullijn gestaan, ook toen de inflatie wat hoger was dan nu. Tja, had ik maar geen sluitstuk van de begroting moeten worden...Maar voor al die mensen geldt geen leeftijdsgrens, en daar gaat dit topic over, toch?
Badge +1
Geldt die leeftijdsgrens ook voor SNS Extra Ruimte Hypotheek

Hoi eRik19,

Om terug te komen op de vraag over hypotheken: bij Extra Ruimte Hypotheken geldt geen maximum leeftijd.

Reageer