SNS

Geld overhevelen van Spaar naar (deels afgeloste) Aflossingsvrije hypotheek

  • 20 januari 2016
  • 34 Reacties
  • 5202 Keer bekeken


Toon eerste bericht

34 reacties

Badge +1
Ha Irene even proberen om ons wederzijds begrip te vergroten...
Er zijn verschillende manieren van berekenen in omloop, daar ga ik nu niet op in het gaat om hoe je bedragen moet vergelijken. We kijken hierbij naar alle waarden op dit moment en die veranderen niet in de toekomst (anders kun je alle kanten op).
1: huidige hypotheek heeft hogere rente dan marktrente op dit moment.
2: huidige rentevaste periode van hypotheek is relatief kort.

A: Rentemiddeling:
Boete over gederfde rente inkomsten bank bij openbreken rentevaste periode wordt uitgesmeerd over nieuwe lagere looptijd door een renteopslag te berekenen. Bovenop de huidige rente van die hoort bij die langere looptijd.
Dus je betaald vanaf NU iets minder maandlasten. Maar je moet wel aan de bank betalen voor verleende dienst.

B: Niets doen:
Je betaald de komende tijd tot je rentevaste periode afloopt iets meer t.o.v. (A). Maar nu loopt de periode af en krijg je de lagere rente. Deze rente is lager dan die bij (A), want daarin zat de boete verwerkt. Dus nu betaal je iets minder t.o.v. (A) aan het einde van de zelfde looptijd als bij (A) heb je evenveel voordeel gehad. Maar je hebt geen kosten betaald.

Extra afwegingen:
Bij (B) zou ik met een kortere rentevaste looptijd moeten vergelijken omdat de periode van (A) NU ingaat en (B) over een tijdje en ik tot de zelfde periode als (A) een uitspraak wil doen. Dit levert me een nog lagere rente op. Bij het huidige rente klimaat kan ik zelfs naar 1 jaar rente toe.
Bijna alla banken rekenen de rentemiddeling niet zuiver uit (verwijzingen naar websites eerder gegeven) en soms wijzigen ze voorwaarden ten nadele van de consument. Een reden te meer om geen rente middeling toe te passen. Vaak is dan oversluiten (bij andere financier) voordeliger.

Ik hoop dat je nu inziet dat ons wederzijds onbegrip voortkwam uit een niet volledige vergelijking van A en B m.b.t. looptijden en bijbehorende rentes.
Misschien hebt je toegang tot een interne rekentool om e.e.a. voor je zelf inzichtelijk te maken...
Dankjewel voor de toelichting, ik snap je standpunt nu beter. Het is inderdaad zo dat rentemiddeling niet altijd voordelig is, zeker als de resterende looptijd kort is. Je kunt aan het einde van de rentevaste periode een 'lager' percentage kiezen. Toch is het lastig om daar iets over te zeggen, je weet niet wat de rente gaat doen. Door niet te middelen, ga je een bepaald risico voor jezelf aan. De keuze om het wel of niet te doen, blijft natuurlijk bij de klant.

Daarnaast zeg je 'aan de bank betalen voor de verleende dienst'. Bedoel je daarmee de vergoeding voor de misgelopen rente of de standaard adviesvergoeding voor het uitvoeren van de middeling?
Badge +1
Ha Irene...
...niet altijd voordelig is, zeker als de resterende looptijd kort is.
Dat maakt niet zo heel veel uit. Alleen je hebt het effect dat je denkt dat je minder risico loopt door nog even te wachten, maar het princiep blijft gelijk.

Je kunt aan het einde van de rentevaste periode een 'lager' percentage kiezen. Toch is het lastig om daar iets over te zeggen, je weet niet wat de rente gaat doen. Juist, maar er zijn genoeg indicatoren die laten zien waar de rente naartoe gaat (banken hebben daar visie over en maken daar beleid op: kijk naar 5, 10, 20 jaars rentes etc), dus je kunt wel e.e.a op de voet volgen. Dus zolang er niets beweegt (of alleen maar daalt) zelf niet bewegen is het uitgangspunt.

Door niet te middelen, ga je een bepaald risico voor jezelf aan. De keuze om het wel of niet te doen, blijft natuurlijk bij de klant. Om deze opmerking wordt ik boos. Dit is marketing talk waarbij er ingespeeld wordt op angsten bij onwetende consumenten. Toen je je hypotheek afsloot en een handtekening zette was je te vrede over e.e.a. Zaken herzien na een aantal jaren is prima, maar dan niet vanuit bangmakerij. Van een bank verwacht je eerlijk advies en je ziet juist in allerlei uitingen dat die een deel van de werkelijkheid benadrukken.
Daarom de felheid in deze discussie en dus de vraag aan de SNS kunnen jullie een voorbeeld geven waarbij de klant financieel voordeel heeft bij rentemiddeling, anders dan 1: binnenkort verhuizen, 2:afbetalen (en dus minder boete betalen). Dit onder de voorwaarden van gelijkblijvende omstandigheden. Dus gewoon feitelijk en niet gebaseerd op angsten bij consumenten.

Daarnaast zeg je 'aan de bank betalen voor de verleende dienst'. Bedoel je daarmee de vergoeding voor de misgelopen rente of de standaard adviesvergoeding voor het uitvoeren van de middeling?
Het laatste.
Hoi eRik,

Ik zal proberen een duidelijk beeld te schetsen aan de hand van fictieve getallen. De getallen lijken in geen enkele vorm op de huidige rentes, om het extra duidelijk te maken.

Als je een hypotheek hebt die nog 20 jaar loopt waarvan de rente vast staat tegen bijvoorbeeld 10%, dan is het voordelig om nu de rente te middelen. De rente die je betaalt na het middelen is bijvoorbeeld 4%. Je betaalt dan gedurende 20 jaar 6% minder. Je betaalt ook voor de rentevergoeding een bedrag aan SNS. Normaal betaal je dit bedrag eenmalig aan SNS. Door rentemiddeling is het mogelijk om dit over de looptijd uit te smeren. Je nieuwe rente wordt dan bijvoorbeeld 5%. Hierdoor ben je uiteindelijk 5% voordeliger uit per maand.

Als de looptijd korter is, dan heb je minder tijd om de rentevergoeding terug te betalen, waardoor het voordeel van rentemiddeling wegvalt. We zullen in dit geval rentemiddeling niet adviseren.

We kunnen niet in de toekomst kijken en dus niet voorspellen of de rente gaat dalen of stijgen. Op dit moment is er een dalende lijn te zijn, maar hoe lang dit verder daalt, is niet te zeggen. We zijn hiervoor ook afhankelijk van bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank.

Irene bedoelt dat je nu kunt kiezen voor rentemiddeling en daarmee zekerheid hebt. Zoals eerder aangegeven, is het altijd een keus van de klant. Als je rente wil middelen, dan helpt SNS je er graag bij. Wil je geen rente middelen? Dan zijn we even goede vrienden. Het is een service die we aanbieden en iedereen kan zelf beslissen om daar gebruik van te maken of niet.

Als je de rente wil middelen, dan moet SNS aanpassingen maken op je hypotheek. Dit kost tijd en geld, daarvoor brengen we kosten in rekening.
De rente die de bank misloopt omdat je naar een lagere rente wilt, moet je 'gewoon' als boete betalen (en daar bovenop komt nog een extra bedrag om de hypotheek om te zetten. In dit voorbeeld, als je niets doet, betaal je 10 % rente gedurende 20 jaar; dat is 200 % van de hoofdsom. Als de rente nu 4 % is, betaal je gedurende 20 jaar 80 % van de hoofdsom aan rente. Het verschil van 200 - 80 = 120 % van de hoofdsom ziet de bank als misgelopen rente. Die zul je linksom of rechtsom aan de bank moeten betalen. Plus nog extra's voor advies en omzetting. Je komt m.i. alleen op lagere maandlasten uit als de nieuwe looptijd langer is dan de huidige resterende looptijd. Hierdoor dalen je maandlasten nu, maar je moet langer blijven betalen. Per saldo ben je daar dus duurder mee uit. De lagere maandlasten nu is een sigaar uit eigen doos die je zelf dubbel en dik betaalt.
Hier nog een artikel dat aangeef dat er nieuwe Europese regels zijn met betrekking tot de 'boeterente'. https://www.plusonline.nl/wonen/boeterente-lager-door-nieuwe-europese-hypotheekregels?mt=075d4dd0077726ba999d1d014710b1aef6f0cab05c45681fc075f5bd16349f91

Ook hierin staat duidelijk dat de boete niet meer mag bedragen dan het werkelijke verlies van de bank en dat gerekend moet moet worden met de netto contante waarde. Grofweg de huidige rente van je lopende hypotheek minus de huidige marktrente voor een nieuwe hypotheek vermenigvuldigd met de nog resterende (rentevaste) looptijd van je huidige hypotheek. Dus in het voorbeeld van Wouter is dat (10 % - 4 % ) * 20 jaar = 120 % van de hoofdsom. Dit bedrag moet je coûte que coûte betalen aan de bank. Interessant is nu of de bank nog meer 'kosten ' in rekening mag brengen omdat de boete niet groter mag zijn dan het werkelijke verlies. De redenatie van de bank zal wel zijn dat we de boete los moeten zien van de extra kosten die ze moeten maken bij het opmaken van een nieuwe hypotheek!
Mijn advies: wees zeer terughoudend als je van rentemiddeling gebruik wilt maken.
Badge +1
Helaas een klein probleempje volgens Nieuwe hypotheekregels uit Europa voor de mensen die nog een hypotheek hebben met hoge rente (van voor maart dit jaar):Brussel gaat daarnaast de boeterente bij vervroegd aflossen verder reguleren. In de nieuwe richtlijn is bepaald dat de boeterente nooit het financiële nadeel van de kredietgever mag overschrijden. Met andere woorden: de boete mag nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten van de geldverstrekker. Dit geldt enkel voor nieuwe hypotheken.
Dus geldt dit ook voor rentemiddeling? In ieder geval niet voor oude hypotheken.
Je komt m.i. alleen op lagere maandlasten uit als de nieuwe looptijd langer is dan de huidige resterende looptijd. .

Hier wil ik nog even op inhaken. Het is een voorwaarde voor rentemiddeling dat de nieuwe rentevaste periode langer is dan de resterende periode. Daarmee kom je inderdaad op lagere maandlasten uit.
Badge +1
Hier wil ik nog even op inhaken. Het is een voorwaarde voor rentemiddeling dat de nieuwe looptijd langer is dan de resterende looptijd. Daarmee kom je dus meestal inderdaad op lagere maandlasten uit.

Dat maakt de opmerking van Wouter Ik zal proberen een duidelijk beeld te schetsen aan de hand van fictieve getallen wel interessant. Als je zijn voorbeeld uitwerkt met zuivere rentemiddeling dan kom je op een nieuwe rentevaste periode van 120 jaar. Want:
(10%-4%) * 20 jaar / 120 jaar + 4% = 5%.
Het voorbeeld van Wouter lijkt me dus niet realistisch en focust op een korte termijn aspect zonder naar de rest (boete / looptijd) te kijken...
Irene, als jij stelt dat het een voorwaarde is om naar een langere periode te gaan dan de periode die je 'afkoopt' en dan ook nog stelt dat je als gevolg hiervan meestal op een lagere rente uitkomt dan zeg je dat:
1 je ook rentemiddeling kunt aanvragen als de huidige rente (markt rente) hoger is dan de rente die je nu betaald (contract rente).
2 de SNS een andere manier van boeterente berekenen heeft die hoger uitvalt dan bij zuivere rentemiddeling waardoor je op een hoger rente kunt uitkomen dan de contract rente.

Reageer