SNS

Proactief kijken naar ontwikkeling waarde onderpand

  • 12 mei 2015
  • 23 Reacties
  • 1227 Keer bekeken

Vanuit het Talent Development programma wil ik graag een idee aan jullie voorleggen. Het Talent Development programma is een ontwikkelprogramma voor jonge talenten binnen SNS Bank. Elk jaar werkt een groep van ongeveer 20 mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

We hebben dit jaar de uitdaging gekregen een project uit te voeren wat direct leidt tot een merkbare verbetering bij onze klanten.

We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om klanten proactief te benaderen, met een voorstel voor rentekorting op hun hypotheek. Dit zou als volgt werken.

Bij de hoogte van je hypotheekrente wordt rekening gehouden met de waarde van het huis. Veelal gebeurt dit bij het afsluiten van de hypotheek met behulp van een taxatierapport. Tijdens de looptijd van de hypotheek kan je als klant een verzoek doen om op basis van een nieuw taxatierapport de hypotheekrente aan te passen. Dit kan interessant zijn na grotere aflossingen of bij waardestijging van het huis door bijvoorbeeld verbouwingen. In deze gevallen ligt het initiatief bij jou als klant.

We onderzoeken nu de mogelijkheden om ook gedurende de looptijd van de hypotheek opnieuw te kijken naar de waarde van het huis waarbij SNS Bank het initiatief neemt. We willen dit aanbieden aan klanten waarvan wij denken dat de waarde van de woning is gestegen (t.o.v. de waarde die wij in ons systeem hebben staan). Een hogere waarde betekent voor ons een lager risico en daarmee kunnen we de klant soms een lagere rente bieden. Dit voordeel voor de klant is nu niet meegenomen in de berekeningen van de rente en zal ons dus geld kosten. Toch vinden we het eerlijker.

Wat vinden jullie van deze gedachten? Is dit helder?

23 reacties

Dag Tom,

Je verhaal is wat mij betreft heel helder. Ik heb echter wel een vraag.

Wat gebeurt er als een woning in waarde blijkt te zijn gedaald?
Hallo nde,

Goede vraag. Gedurende de afgesproken rentelooptijd zullen we de rente niet verhogen. Het is niet de bedoeling dat een klant hierdoor een hogere rente krijgt. Hoewel dit vanuit de risicogedachte wel juist zou zijn, kiezen we ervoor om dat niet te doen. Na het vervallen van de rentelooptijd zullen we de nieuwe woningwaarde wel meenemen in het rentevoorstel dat je van ons krijgt.

Is dat een eerlijke aanpak denk je?
 
Hoi Tom,
2 gedachtes;
 het doet me denken aan (aangepaste, dat wel) variabele rente (met dan wel weer een grens; rente niet omhoog)
Natuurlijk is het leuk voor deze klanten dat de rente (op initiatief van SNS) mogelijk naar beneden kan, maar eigenlijk zitten deze klanten in een wat "comfortabeler" positie. De afgelopen jaren waren er veel klanten die juist aan de andere kant zaten (werkloos, huis "onder water", enz.). Ondanks dat ik de eerst genoemde klanten het zeker gun, lijkt het mij veel logischer (sorry "normaler") dat de SNS de klanten die in zwaar weer dreigen te komen, opvangt. Ik denk dat de meest klanten (bij een keuze voor één van beide mogelijkheden) de voorkeur aan de tweede optie zouden geven. Het is mooi om klanten die minder risico lopen te bevoordelen (wie betaald dat?), maar het getuigd veel meer van zorgplicht om (indien er "iets te verdelen is" (het moet allemaal toch ergens wegkomen toch?)) om juist de ergst gedupeerden tegemoet te komen.
Dus ik had eerder gedacht aan een "zwaar weer" optie bij hypotheek klanten. Misschien iets om nog eens te bedenken / bespreken?
Groet,
Ben 🆒 
PS (och moet kunnen) Zie mijn handtekening hieronder.
Badge
Vanuit het Talent Development programma wil ik graag een idee aan jullie voorleggen. Het Talent Development programma is een ontwikkelprogramma voor jonge talenten binnen SNS Bank. Elk jaar werkt een groep van ongeveer 20 mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

We hebben dit jaar de uitdaging gekregen een project uit te voeren wat direct leidt tot een merkbare verbetering bij onze klanten.

We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om klanten proactief te benaderen, met een voorstel voor rentekorting op hun hypotheek. Dit zou als volgt werken.

Bij de hoogte van je hypotheekrente wordt rekening gehouden met de waarde van het huis. Veelal gebeurt dit bij het afsluiten van de hypotheek met behulp van een taxatierapport. Tijdens de looptijd van de hypotheek kan je als klant een verzoek doen om op basis van een nieuw taxatierapport de hypotheekrente aan te passen. Dit kan interessant zijn na grotere aflossingen of bij waardestijging van het huis door bijvoorbeeld verbouwingen. In deze gevallen ligt het initiatief bij jou als klant.

We onderzoeken nu de mogelijkheden om ook gedurende de looptijd van de hypotheek opnieuw te kijken naar de waarde van het huis waarbij SNS Bank het initiatief neemt. We willen dit aanbieden aan klanten waarvan wij denken dat de waarde van de woning is gestegen (t.o.v. de waarde die wij in ons systeem hebben staan). Een hogere waarde betekent voor ons een lager risico en daarmee kunnen we de klant soms een lagere rente bieden. Dit voordeel voor de klant is nu niet meegenomen in de berekeningen van de rente en zal ons dus geld kosten. Toch vinden we het eerlijker.

Wat vinden jullie van deze gedachten? Is dit helder?

Tom, erg goed verhaal, eindelijk weer eens iets verfrissends.
Werk dit eens een tandje dieper uit.
Bijvoorbeeld; neem lening annuïteit, Is je gedachtegang dan de rente te verlagen (hetgeen dan inhoud het maandelijks verschuldigd bedrag aan te passen), of het huidig maandbedrag gelijk te houden en eerder te eindigen door het jaarlijkds rentevoordeel als aflossing te beschouwen?
Reputatie 3
Badge +1
Tom,
Wat mij betreft een helder verhaal. Ik zou een dergelijke service wel op prijs stellen!
Groeten,
Stefan
Tom, een hele goede zaak. Misschien dat je de WOZ-waarde erin kunt betrekken? Op het moment van afsluiten is die bekend. De klant krijgt jaarlijks een nieuwe WOZ voorgeschoteld. Zou het mogelijk zijn om op die basis verder te gaan? Alternatief (en voor de SNS waarschijnlijk gemakkelijker) is te kijken naar de oorspronkelijke waarde van de woning, de oorspronkelijke hypotheeksom en wat jaarlijks al is afgelost. Dit kun je automatiseren en zodra de resterende hypotheekschuld bv. nog maar 80 % van de oorspronkelijke hypotheekwaarde is, dat er dan van jullie kant actie wordt ondernomen. Zo zijn er waarschijnlijk nog wel enkele grenzen die interessant zijn. Kijk maar naar de rente bij diverse verhoudingen hypotheek/waarde huis (ik dacht 90, 75 en 60 %, maar dat is op de site wel te vinden. heb ik nu geen zin in om te achterhalen). Ben benieuwd naar het vervolg.

@BigBen. Ook aan de mensen met een onderwaterhypotheek moet gedacht worden. Dit hoeft niet ten laste van degene te gaan met een overwaarde. Het is heel normaal om en en te doen.
Badge +1

...Misschien dat je de WOZ-waarde erin kunt betrekken? ...


BT, goed punt! als je de waarde op de WOZ kunt baseren dan scheelt dat aardig in de kosten.

Er zit volgens mij nog een extra voordeeltje voor de bank in dit idee, naast een betere balans positie vanwege lagere risico kan de bank ook meer winst maken. De renteopbouw voor de crisis had een lage opslag met relatief hoge rente. Nu is het omgekeerd. De bank leent bijna voor niets, heeft een hoge opslag, want er moeten buffers opgebouwd worden etc.
Het is m.i. zelf gunstig voor SNS zonder al te grote rente daling voor de kant e.e.a. in gang te zetten. Dus de SNS zou zo'n omzetting eigenlijk kosteloos moeten doen als het een SNS hypotheek betreft, en misschien afspraken maken met andere aanbieders.


Groet,

Erik

@BigBen. Ook aan de mensen met een onderwaterhypotheek moet gedacht worden. Dit hoeft niet ten laste van degene te gaan met een overwaarde. Het is heel normaal om en en te doen.

Hoi Jan,
Ik ben niet heel erg goed thuis in hypotheken. Maar,
Het gaat volgens mij er dus om dat, ondanks een nog doorlopend contract, de SNS het initiatief neemt (en dus ook vaker de rente zal verlagen) om het contract open te breken.
Er van uitgaande dat de SNS geen geldboompje heeft, zal er dus ergens toch "ruimte" gevonden / gemaakt moeten worden om dat mogelijk te maken. Een lager risico levert geen geld op (mogelijk dus wel in de hele looptijd , maar daar is de "totale hypotheek begrotingen" vast rekening mee gehouden).
En natuurlijk kun je het als eerlijker (onzin toch, je had een contract en daar hield de SNS zich aan) ervaren.
Mijn betoog was niet; doe dit niet, maar eerder; kijk naar de eerste stap. Zou er geld vrij te maken zijn (op de lange duur betaald de klant (wie dan ook) het toch), hoe zou je de / een hypotheek kunnen verbeteren, cq aantrekkelijker kunnen maken. En ja, dit plan zou dat kunnen, maar zijn er niet meer plannen uit te denken die dat ook kunnen, of zelfs misschien wel beter kunnen?
Mij lijkt dat een vorm van "risico verzekering" voor veel klanten uiteindelijk aantrekkelijker zou kunnen zijn.
Bovendien lijkt het mij een prachtig argument om mee te scoren bij nieuwe klanten. En meer klanten geeft mogelijk nog meer ruimte, bijv. om het eerst ter berde gebrachte plan uit te voeren.
En, nee, niet alleen onder water, en nee, niet de klant z´n verantwoordelijkheid over nemen (betalen), maar bijv. verder uitsmeren end. zaken. Lijkt mij zonder al teveel kosten veel mogelijk.
Dat was mijn gedachte.
Groet,
Ben 🆒
PS Het gaat over "normaal"! Volgens mij is "sociaal" ook "normaal"! Wij mensen hebben elkaar nodig, "normaal" dus.
Goede service lijkt me, alhoewel ik wel mjn twijfels heb over de manier waarop bepaald wordt over er sprake is van waardevermeerdering.
Ik ga er niet van uit dat er taxatierapporten worden opgesteld waardoor je zoals hierboven al aangegeven je zou kunnen terugvallen op de WOZ waarde.
Die WOZ waarde kan echter veelal enorm afwijken van de taxatiewaarde is me recent duidelijk geworden. Waardebepaling op grond van die WOZ waarde heb ik altijd vreemd gevonden. Ik heb een sterk vermoeden dat veel gemeenten er maar een slag naar slaan.

Dat laat onverlet dat ik de pro actieve klantgerichte houding van de SNS zou kunnen waarderen.
Goed initiatief dus.
Dank voor alle reacties. Ik wil in een volgende post reageren op enkele reacties die gaan over "hoe we de waarde gaan bepalen". Eerst even de andere punten:

@ BigBen: jouw 'zwaar weer optie' klinkt interessant. Wat ik in die context kan zeggen is dat de rente verlagingen waar we over spreken natuurlijk ook voor hen gelden. Ik vraag intern nog na over dit onderwerp, want dit is niet precies mijn specialiteit. Verder kan ik me persoonlijk helemaal vinden in het sociale wat volgens jou hoort bij 'heel normaal'. Ik zie voor SNS een mooie kans om een dergelijk profiel neer te zetten

@ BlackTomCat: BigBen schrijft het goed in zijn reactie. De kosten die dit idee met zich meebrengen (of eigenlijk de lagere renteopbrengsten) worden niet via andere klanten gecompenseerd. Dit betekent dat SNS deze gaat merken in haar bedrijfsresultaat (oftewel de winst). Deze zal lager worden, omdat we dezelfde kosten maken, maar minder inkomsten genereren.

@ de Hond: onze gedachten gaan op dit moment over het verlagen van de rente voor het restant van de rentelooptijd (de periode waarin de afgesproken rente geldt). Hiermee verlagen we de maandlasten en geven we de klant de keuze wat hij/zij doet met deze meevaller. Deze kan worden afgelost, gespaard of uitgegeven. De keuze is hierbij aan de klant. Als we dit verplicht aflossen dwingen we de klant in 1 richting. Het hebben van flexibiliteit leek ons prettig. Goed idee wat jou betreft?

...Misschien dat je de WOZ-waarde erin kunt betrekken? ...


BT, goed punt! als je de waarde op de WOZ kunt baseren dan scheelt dat aardig in de kosten.

Er zit volgens mij nog een extra voordeeltje voor de bank in dit idee, naast een betere balans positie vanwege lagere risico kan de bank ook meer winst maken. De renteopbouw voor de crisis had een lage opslag met relatief hoge rente. Nu is het omgekeerd. De bank leent bijna voor niets, heeft een hoge opslag, want er moeten buffers opgebouwd worden etc.
Het is m.i. zelf gunstig voor SNS zonder al te grote rente daling voor de kant e.e.a. in gang te zetten. Dus de SNS zou zo'n omzetting eigenlijk kosteloos moeten doen als het een SNS hypotheek betreft, en misschien afspraken maken met andere aanbieders.


Groet,

Erik


Meer winst zullen we met deze aanpak niet maken. Het klopt dat we een deel van het verlies van de rente baten compenseren door een iets lagere voorziening. De verhouding tussen deze twee is echter niet zo dat we hierdoor meer winst maken. Zoals gezegd compenseerd dit slechts een fractie.

Ik vraag me nog 1 ding af: Wat bedoel je met jouw laatste zin? Het afspraken maken met andere aanbieders.
Tom, een hele goede zaak. Misschien dat je de WOZ-waarde erin kunt betrekken? Op het moment van afsluiten is die bekend. De klant krijgt jaarlijks een nieuwe WOZ voorgeschoteld. Zou het mogelijk zijn om op die basis verder te gaan? Alternatief (en voor de SNS waarschijnlijk gemakkelijker) is te kijken naar de oorspronkelijke waarde van de woning, de oorspronkelijke hypotheeksom en wat jaarlijks al is afgelost. Dit kun je automatiseren en zodra de resterende hypotheekschuld bv. nog maar 80 % van de oorspronkelijke hypotheekwaarde is, dat er dan van jullie kant actie wordt ondernomen. Zo zijn er waarschijnlijk nog wel enkele grenzen die interessant zijn. Kijk maar naar de rente bij diverse verhoudingen hypotheek/waarde huis (ik dacht 90, 75 en 60 %, maar dat is op de site wel te vinden. heb ik nu geen zin in om te achterhalen). Ben benieuwd naar het vervolg.


Het klopt dat we WOZ zouden kunnen gebruiken. Als methode voor de waardebepaling willen we gebruik maken van een waarde die we halen uit een extern model dat gebruik maakt van verschillende bronnen (o.a. WOZ, recente verkopen in de buurt). Dit zal een fijnmaziger beeld geven en in de meeste gevallen accurater zijn dan alleen WOZ. Als blijkt dat deze nieuwe waarde reden is om de rente te verlagen dan nemen we contact op met de klant.

Wat vinden jullie van het idee dat we dergelijke waardes gebruiken?
Het klopt dat we WOZ zouden kunnen gebruiken. Als methode voor de waardebepaling willen we gebruik maken van een waarde die we halen uit een extern model dat gebruik maakt van verschillende bronnen (o.a. WOZ, recente verkopen in de buurt). Dit zal een fijnmaziger beeld geven en in de meeste gevallen accurater zijn dan alleen WOZ. Als blijkt dat deze nieuwe waarde reden is om de rente te verlagen dan nemen we contact op met de klant.

Wat vinden jullie van het idee dat we dergelijke waardes gebruiken?Tom, als jullie de waarde halen uit een extern model, dan kan deze waarde (dus uit het externe model) toch ook gebruikt worden bij de aanvraag van een hypotheek? Dan hoeft de klant m.i. geen (duur) taxatierapport te overleggen. Dat zou nog eens een goede zaak zijn voor de (potentiële) hypotheekklant. :)
Tom, als jullie de waarde halen uit een extern model, dan kan deze waarde (dus uit het externe model) toch ook gebruikt worden bij de aanvraag van een hypotheek? Dan hoeft de klant m.i. geen (duur) taxatierapport te overleggen. Dat zou nog eens een goede zaak zijn voor de (potentiële) hypotheekklant. :)


Dat is een tof idee!
Moet alleen wel aan het volgende denken. Doordat deze modelmatig en op afstand worden bepaald (er komt niemand langs) kunnen er afwijkingen zijn. Bijvoorbeeld doordat je net 4meter achter hebt aangebouwd en een spiksplinter nieuwe keuken hebt geplaatst. Dit zijn dingen die het model niet ziet. In dat geval is een taxatie toch nog nodig.

Diezelfde situatie kan zich voordoen rondom het idee van het verlagen van de rente obv de woningwaarde. Het dan voorkomen dat je het niet eens zijn met de vastgestelde waarde (door bv zo'n verbouwing). In dat geval zou je zelf een taxatie kunnen laten uitvoeren. De uitkomst van de taxatie nemen wij dan over als definitieve waarde (ook als deze betekent dat de nieuwe waarde geen lagere rente opleverd). De kosten hiervan (ca. €300-€500) zou je dan zelf moeten betalen.

Wat vind je van deze aanpak? Hoe sta je tegenover het zelf betalen van deze kosten?
Dat is een tof idee!
Moet alleen wel aan het volgende denken. Doordat deze modelmatig en op afstand worden bepaald (er komt niemand langs) kunnen er afwijkingen zijn. Bijvoorbeeld doordat je net 4meter achter hebt aangebouwd en een spiksplinter nieuwe keuken hebt geplaatst. Dit zijn dingen die het model niet ziet. In dat geval is een taxatie toch nog nodig.

Diezelfde situatie kan zich voordoen rondom het idee van het verlagen van de rente obv de woningwaarde. Het dan voorkomen dat je het niet eens zijn met de vastgestelde waarde (door bv zo'n verbouwing). In dat geval zou je zelf een taxatie kunnen laten uitvoeren. De uitkomst van de taxatie nemen wij dan over als definitieve waarde (ook als deze betekent dat de nieuwe waarde geen lagere rente opleverd). De kosten hiervan (ca. €300-€500) zou je dan zelf moeten betalen.

Wat vind je van deze aanpak? Hoe sta je tegenover het zelf betalen van deze kosten?


Bij het aangaan van een hypotheeklening heeft de bank het meeste baat bij een juiste waardevaststelling van het onderpand. Derhalve zou m.i. de bank voor de taxatiekosten moeten opdraaien. Indien tussentijds blijkt dat de verhouding lening/waarde onderpand is veranderd, kan gratis gebruik gemaakt worden van de externe methode; is de klant het daar niet mee eens, dan zou hij/zij een taxatie kunnen laten uitvoeren op eigen kosten (immers de klant heeft ter dan baat bij dat de juiste waarde wordt vastgesteld).
Samengevat:
- bij aangaan lening betaalt de bank de taxatie
- tussentijds de (voor de klant gratis) externe methode
- indien klant niet eens, kan hij/zij altijd zelf een taxatie laten uitvoeren
Badge +1
Tom,

Heb je deze discussie al eens gelezen op het forum? Volgens hebben jullie ook een referentie model nodig om de klant te controleren!
De klant kan op een gegeven moment ook in een 'spagaat' komen.
Voor de diverse belastingen wil ie de WOZ zo laag mogelijk hebben en voor de laagste hypotheekrente wil ie de WOZ zo hoog mogelijk hebben!
Mijn standpunt is dat als je je huis NIET voor de WOZ-waarde wilt verkopen, de WOZ-waarde dan zeker niet te hoog is vastgesteld. Maar dit terzijde. 
Bij het aangaan van een hypotheeklening heeft de bank het meeste baat bij een juiste waardevaststelling van het onderpand. Derhalve zou m.i. de bank voor de taxatiekosten moeten opdraaien. Indien tussentijds blijkt dat de verhouding lening/waarde onderpand is veranderd, kan gratis gebruik gemaakt worden van de externe methode; is de klant het daar niet mee eens, dan zou hij/zij een taxatie kunnen laten uitvoeren op eigen kosten (immers de klant heeft ter dan baat bij dat de juiste waarde wordt vastgesteld).
Samengevat:
- bij aangaan lening betaalt de bank de taxatie
- tussentijds de (voor de klant gratis) externe methode
- indien klant niet eens, kan hij/zij altijd zelf een taxatie laten uitvoeren


Volgens mij hebben beide partijen baat bij een goede onafhankelijke waardebepaling. Voor de bank om het risico in te schatten. Voor de klant om de juiste rente te krijgen (immers een lagere LtV is een lagre rente). Ik begrijp natuurlijk dat het prettig zou zijn als de bank de taxatie betaalt :)

@ Erik: ik heb de discussie met interesse gelezen. Ik denk dat wij met ons idee er dus goed aan doen om een modelmatige bepaling te gebruiken met daarnaast een mogelijkheid voor de klant om een taxatie te laten doen als hij/zij het niet eens is met de modelwaarde. (eigenlijk zoals BlackTomCat het hierboven beschrijft)

Hebben jullie nog andere suggesties op het gebied van het eventueel verlagen van de rente als wij een hogere woningwaarde constateren?
Badge +1

Hebben jullie nog andere suggesties op het gebied van het eventueel verlagen van de rente als wij een hogere woningwaarde constateren?


Misschien iets doen met de staffels. Aan de ene kant heb je de 'interne staffels' die het risico profiel bepalen, aan de andere kant de (kant) rente staffels. Ik denk dat je met die laatste best kunt sturen. Meer rente staffels, ook lager dan 60%, maakt dat je hopelijk meer mensen motiveert om af te lossen.

Deze hele discussie is lastig voor spaarhypotheken, vanwege de communicerende relatie tussen rente en premie (inleg). Maar daar zou je misschien iets met de risico premie kunnen doen. Die kan best omlaag als mensen een extra premie inleg hebben gedaan of als ze met hun overwaarde (door aflossen van een andere hypotheek component) onder een bepaalde staffel uitkomen.

Het lastige met taxaties is nu juist dat je die wilt controleren als die boven je model uitkomen, omdat uit de 'interessante' discussie blijkt dat een taxatie nu juist een wassen neus is, of je moet de taxateur laten verklaren op welke punten die woning nu een extra hoog getaxeerd is...
 Ik begrijp natuurlijk dat het prettig zou zijn als de bank de taxatie betaalt :)

Hebben jullie nog andere suggesties op het gebied van het eventueel verlagen van de rente als wij een hogere woningwaarde constateren?

"de bank" betaald in principe niets lijkt mij. Ze zullen het hooguit niet bij jouw weer terughalen, maar bijv. bij alle (hypotheek) klanten.
Tip;?
bied de mogelijkheid de hypotheek weer te verhogen! Bijv. voor een verbetering / verbouwing oid.
Groet,
Ben 🆒
Klinkt als een erg goed idee!

Offtopic: Maar trek hem uiteindelijk ook breder. Geef ook aan wanneer er andere zaken goedkoper kunnen. Bijv als onderdeel van een jaarlijkse of halfjaarlijkse productcheck in de vorm van een advies(rapport) of iets dergelijks.
Dank voor alle input tot zover. Wij zijn de afgelopen periode aan de gang geweest om deze inzichten te verwerken en werken nu aan een concreet voorstel. Idee is om een pilot te doen met een kleine groep om te kijken hoe klanten het vinden om een lagere rente te krijgen als de woningwaarde gestegen is. Belangrijk voor ons is om te meten wat dit doet met retentie en klanttevredenheid. Dit alles is verwerkt in het genoemde voorstel.

Dit voorstel zal door verschillende overleggen besproken moeten worden omdat het behoorlijk anders is dan men gewend is 🙂. In voorbesprekingen merk ik wel veel enthousiasme binnen ons bedrijf hierover. Ik hoop echt dat we hiermee aan de slag gaan, omdat ik geloof dat dit de manier is om met klanten om te gaan.

Ik zal over enkele weken terugkomen met hoe dit verder loopt. Nogmaals dank tot zover voor alle feedback 🙂
Reputatie 3
Badge +1
Hallo Tom,

Bedankt voor je terugkoppeling! Leuk om te lezen dat het met veel enthousiasme wordt ontvangen bij jouw collegae. Het is misschien voor ons klanten bijna vanzelfsprekend, maar in de bankenwereld is het baanbrekend te noemen als hypotheekverstrekkers zelf overgaan tot het verlagen van de rente als de verhouding woningwaarde / leenbedrag wijzigt door waardestijging van de woning en/of aflossing op de lening.

Ik ben benieuwd wat hier concreet uit gaat komen. Houd je ons op de hoogte?

Groeten,
Stefan

Reageer