SNS

SNS huisfondsen m.b.t. beleggings- en rendementshypotheken zijn gewijzigd?

  • 19 juli 2016
  • 39 Reacties
  • 4208 Keer bekeken


Toon eerste bericht

39 reacties

Gerechtigd of niet, ook ik ervaar (nog steeds) de handelswijze van de SNS in deze als zeer arrogant. Men doet éénvoudig weg wat men wil. En dit ondanks dat bij eerdere "wijzigingen" (bijv. opheffen fundcoach) er door velen op is gewezen dat dit niet zo kan, ongewenste manier van doen is, men zich zelfs "geschoffeerd voelt .
En ja er is wat veranderd bij de SNS, maar wat precies en waar nog grote stappen te maken zijn, is vooral wat schimmiger.
Eigenlijk heeft men bij de SNS geluk (denk ik) dat men vooral "kleine beleggers" als klant had/ heeft. Deze zullen minder snel en minder "gebekt" en minder georganiseerd, zich verweren.
Nog steeds SNS: jullie doen nog steeds dingen die (veel klanten vinden) niet "normaal" zijn.
Renier suc6.
Groet,
Ben 🆒
De SNS was al geen echte bank om je effectenportefeuille onder te brengen en is dat nu nog minder geworden. uiteindelijk zullen ze zich hier helemaal uit terug trekken, denk ik. En héééél misschien houden ze nog enkele simpele 'huis'constructies over voor een koppeling met een hypotheek.
Als je echt wilt beleggen, was je hier al lang weg. De kosten bij anderen (Binck, DeGiro, etc.) zijn ook een stuk lager; waardoor je rendement ook beter zal zijn.
Neemt niet weg dat als de SNS van die beleggingen af wil, ze dat op een nette manier moeten doen.
Reputatie 2
Badge +1
...uiteindelijk zullen ze zich hier helemaal uit terug trekken, denk ik...
Bovenstaande is met zoveel woorden ook bevestigd door SNS. Sinds fundcoach is SNS zich aan het terugtrekken op het gebied van beleggen. Vooralsnog houden ze nog wel profielbeleggen aan. Hierin elimineren ze - na het met de klant vaststellen van de risicobereidheid - elke keuzevrijheid van de belegger. Het is eigenlijk een soort van spaarrekening met een dagelijks wisselende rente (die zowel positief als negatief kan zijn). Kortom: dit product heeft eigenlijk nog weinig met het 'echte' beleggen te maken.
Hallo allemaal,

ACTIAM heeft besloten het beleid van het Nederlands Aandelenfonds aan te passen. Dit is een beslissing van de beheerder, waar wij overigens wel achterstaan. Het beleggingsuniversum van een puur Nederlands fonds is beperkt en het bleek bij tijden lastig om de beweging van de benchmark bij te houden in combinatie met de aanvullende wensen zoals risicobeheersing en verantwoord beleggen. Een Europees beleggend fonds heeft een veel bredere keuze uit onderliggende aandelen en dat maakt de risico/rendement verhouding aantrekkelijker. Dit is een duidelijk voordeel voor klanten die in dit fonds beleggen, of dit nu gekoppeld is aan een hypotheek of binnen een vrij opneembaar product is. Nadeel is inderdaad de herkenbaarheid van een Nederlands fonds die je hiermee kwijtraakt.

Alle klanten die beleggen in het Nederlands Aandelenfonds ontvangen deze week een brief over de wijziging. De aanpassingen worden in de maand augustus doorgevoerd. Een koersafwijking is altijd mogelijk. In dit geval heeft het niet te maken met de overgang van een Nederlands naar een Europees beleggingsbeleid. Deze omzetting vindt pas plaats gedurende de maand augustus.
Ik heb inmiddels een uitgebreide vergelijkende dagelijkse statistiek gemaakt van de NAF-koersen over 2015 en 2016 en vastgesteld dat de koers van het NAF ten opzichte van de AEX-index gelijkmatig oplopend achterblijft met 0,013% per 5 januari 2016 tot 0,129% per 29 juli 2016.
Dit laatste cijfer betekent een lagere koers van het NAF-aandeel thans dan op grond van het 2015-percentage van dezelfde datum verwacht zou mogen worden van 58 cent per aandeel. Dit raakt het belang van houders van beleggings- en rendementshypotheken die hun aflossing hiermee bij elkaar moeten sparen vol in hun belang
Als je daar dieper op wilt ingaan met mijnheer Roose of zijn medewerkers dan krijg je veel woorden (die ook nog eens onjuist zijn) maar geen cijfers om deze lagere waarderingen/verliezen te verklaren, ondanks het uitdrukkelijk daarnaar vragen. Uiteindelijk krijg je te horen dat je maar een klacht moet indienen als je meer wilt weten!!!!
Het kan toch niet zo zijn dat als je de SNS-klant vraagt hoe cijfers tot stand komen (jouw geld!!) en hen wijst op de onverklaarbare uitkomsten, dat ze dan tegen je zeggen "dien maar een klacht in maar wij vertellen het je niet"? Was dat nou iets waar de Bankierseed verandering in moest brengen (klantenbelang centraal stellen).
Wat denken de medelezers op dit forum over de behandeling die je ten deel valt als je informeert naar zaken die naar thans moet worden aangenomen het daglicht minder verdragen maar waarbij het nog altijd gaat over je eigen geld of dat van personen die je gevraagd hebben op een correcte behandeling door de bank toe te zien.
Na het eerdere faillissement van deze Bank en de reddende hand die de burgers van Nederland verplicht hebben moeten uitsteken een absoluut foute ontwikkeling die tot staan gebracht moet worden. Helaas kan ik niet beter berichten.

Renier
Het SNS Nederlands Aandelenfonds heeft weliswaar de AEX-index als benchmark, maar belegt niet exact hetzelfde. Er wordt, binnen grenzen, bewust en actief afgeweken van de samenstelling van de index met als doel een optimaal rendement te behalen. Dit zal de beheerder de ene periode beter lukken dan de andere.
Beste Wouter,

met alle respect voor jouw functie en dienstverband bij de SNS-bank, de fondsdocumentatie bij
Actiam geeft exact aan waarin men behoort(!) te beleggen; dat is de basis. Op die basis moet de klant kunnen bouwen en vertrouwen, punt uit. Jouw antwoord geeft er helaas blijk van de materie niet in detail te kennen en om die reden heeft inhoudelijk commentaar van mijn kant geen nut.

Groet,

Renier
Beste Wouter,

met alle respect voor jouw functie en dienstverband bij de SNS-bank, de fondsdocumentatie bij
Actiam geeft exact aan waarin men behoort(!) te beleggen; dat is de basis. Op die basis moet de klant kunnen bouwen en vertrouwen, punt uit. Jouw antwoord geeft er helaas blijk van de materie niet in detail te kennen en om die reden heeft inhoudelijk commentaar van mijn kant geen nut.
Groet,
Renier

Hoi Renier,
Wouter is moderator in onze SNS community. Van hem wordt dan ook niet verwacht (takenpakket) dat hij van "alles" op de hoogte is. Zijn functie behelst vnl het aannemen van vragen en deze stellen bij de juiste afdeling (persoon) binnen de SNS. Het antwoord wat hij daar (na enige tijd) krijgt, meldt hij weer hier in de community.
Kortom "een doorgeefluik".
"Inhoudelijke commentaar" leveren heeft dus wel degelijk nut, omdat een moderator dit bij de juiste afdeling/persoon neerlegt. Daar (neem ik aan) zal men zeker van wanten weten.
Ik begrijp je frustratie, maar wilde dit toch even helder stellen.
Blijf vooral doorgaan met het stellen van vragen.
Groet,
Ben 🆒
Beste Ben, de antwoorden die ik tot nu toe van zowel de effectendesk als de community ontving zijn achtereenvolgens nietszeggend, onjuist dan wel tegenstrijdig en in ieder geval niet oplossingsgericht wegens klaarblijkelijk onvoldoende kennis en inzicht in de cijfermatige totstandkoming in de dagelijkse koersvorming van dit product. Inderdaad, dat stoort en dat heeft zonder meer invloed op de woordkeus, zeker als de indruk gevestigd wordt dat men de gevraagde cijfermatige onderbouwing niet wenst te geven. Helaas de liggen de zaken zo; toch heel begrijpelijk zou ik zeggen. Vergeet niet, het gaat over effecten van hypotheekklanten die betaald zijn met hun hypotheek-aflossingsgeld en waarmee ze contractueel gedwongen zijn bij de SNS te beleggen. Dan mag je eisen stellen aan een hoge mate van transparantie van het beheer. Dat laatste ontbreekt en dat irriteert mateloos. Het is niet anders.

Groet,

Renier
Vergeet niet, het gaat over effecten van hypotheekklanten die betaald zijn met hun hypotheek-aflossingsgeld en waarmee ze contractueel gedwongen zijn bij de SNS te beleggen. Dan mag je eisen stellen aan een hoge mate van transparantie van het beheer. Dat laatste ontbreekt en dat irriteert mateloos. Het is niet anders.

Ik heb daar veel begrip voor. Ik vind ook dat je niet (te snel) moet opgeven. Bestook de Mods maar met argumenten/feiten waar ze mee aan de slag kunnen voor je. En dat laatste was mijn punt; ze werken voor ons.
Vanuit de verschillende afdelingen informatie/antwoorden krijgen is niet altijd makkelijk. Daar spelen vaak heel veel factoren een rol. Als een Mod goed beslagen ten ijs komt, moet een afdeling ook wel een diepgaandere/duidelijker antwoord geven.
Misschien zijn er meer klanten die met hetzelfde probleem zitten? Doe eens een oproep (ik twijfel of dat echt wat oplevert).
Toch suc6.
Groet,
Ben 🆒
PS Een aantal mede-klanten, die volgens mij behoorlijk zicht op beleggen hebben, hebben hier al gereageerd. Ik heb er zelf nauwelijks sjoege van, maar misschien kun je iets met hun suggesties?
Badge +1
Beste Wouter,
Jouw antwoord geeft er helaas blijk van de materie niet in detail te kennen en om die reden heeft inhoudelijk commentaar van mijn kant geen nut.
Groet,
Renier

Goedemorgen Renier,

We doen echt ons best om je zo goed mogelijk te voorzien van antwoord. Ik vind het jammer dat je het gevoel hebt dat je niet voldoende geholpen wordt. Zoals Ben ook aangeeft, zijn wij (de mods) geen beleggingsspecialist en leggen we de inhoudelijke vragen voor aan onze specialisten. Ik hoop dat je hier begrip voor hebt.
Beste Tibor, dat jij persoonlijk of een van jouw collega's van dit platform zijn best doet om een zo goed mogelijk antwoord te verstrekken in de aangelegenheid is lofwaardig en niet meer dan normaal. Het lost de aan de kaak gestelde kwestie niet op n.l. dat indien je belangrijke vragen stelt aan de effectendesk je geen verklarend cijfermatig antwoord krijgt op de gestelde vraag maar een nietszeggend antwoord met een boze ondertoon en het advies om de klachtenprocedure maar op te starten. Zo zijn we niet getrouwd in het jaar 2016; mijn relaties willen weten, en met cijfers toegelicht, hoe men de waarderingen van de huisfondsen (in casu het Nederlands Aandelenfonds) bepaalt. Het is geld van pensioenspaarders en niet van de SNS, dus is transparantie extreem belangrijk. Helaas kan ik jou niet beter berichten.

Vriendelijk groetend,

Renier
Badge +1
mijn relaties willen weten, en met cijfers toegelicht, hoe men de waarderingen van de huisfondsen (in casu het Nederlands Aandelenfonds) bepaalt. Het is geld van pensioenspaarders en niet van de SNS, dus is transparantie extreem belangrijk. Vriendelijk groetend, Renier
Goedemiddag Renier,

ACTIAM publiceert als beheerder van http://www.actiam.nl/nl/producten-en-diensten/fondsbeheer, tab SNS Fondsen (tab 'Fondsen'). Over het mogelijke verschil tussen de handelskoers en de NAV geven we een toelichting op onze website.

De NAV is de daadwerkelijke waarde (Net Asset Value) van alle onderliggende beleggingen. Deze onderliggende beleggingen zijn niet op dagbasis inzichtelijk. ACTIAM maakt maandelijks een factsheet waarin onder andere de 10 grootste beleggingen staan genoemd. In het (half)jaarverslag zijn alle beleggingen inzichtelijk gemaakt per fonds.
Beste quote, de zaak ligt veel ingewikkelder; pas indien je de koersontwikkeling al jaren van dag tot dag volgt begrijp je waar het over gaat. Zelfs twijfel ik gegrond eraan of de deskmedewerkers van de SNS weten hoe het cijfermatig van dag tot dag werkt, en dit dan gezien hun antwoorden.

Groet,

Renier

Reageer