SNS

SNS huisfondsen m.b.t. beleggings- en rendementshypotheken zijn gewijzigd?

  • 19 juli 2016
  • 39 Reacties
  • 4218 Keer bekeken

Zo net vernomen dat de SNS het Nederlands aandelenfonds heeft gestaakt en dat er het Europees aandelenfonds (deels???) voor in de plaats is gekomen. De volgend vragen blijven onbeantwoord 1. waarom wordt dat niet met de belegger overlegd; het zijn zijn aandelen en is zijn geld waar eenzijdig beslissingen over de belegging ervan worden genomen; 2. niemand weet uit welke aandelen thans het fonds bestaat. 3. niemand weet hoe de conversie tussen de oude en nieuwe koersen tot stand is gebracht (koers daalt namelijk) 4 niemand heeft antwoord op de vraag waarom de slechter presterende Europese aandelen in de plaats zijn gekomen van de AEX-aandelen. Kortom de zoveelste waardeloze actie van de SNS, helaas dat ik dat moet vaststellen.

39 reacties

Beste quote, de zaak ligt veel ingewikkelder; pas indien je de koersontwikkeling al jaren van dag tot dag volgt begrijp je waar het over gaat. Zelfs twijfel ik gegrond eraan of de deskmedewerkers van de SNS weten hoe het cijfermatig van dag tot dag werkt, en dit dan gezien hun antwoorden.

Groet,

Renier
Badge +1
mijn relaties willen weten, en met cijfers toegelicht, hoe men de waarderingen van de huisfondsen (in casu het Nederlands Aandelenfonds) bepaalt. Het is geld van pensioenspaarders en niet van de SNS, dus is transparantie extreem belangrijk. Vriendelijk groetend, Renier
Goedemiddag Renier,

ACTIAM publiceert als beheerder van http://www.actiam.nl/nl/producten-en-diensten/fondsbeheer, tab SNS Fondsen (tab 'Fondsen'). Over het mogelijke verschil tussen de handelskoers en de NAV geven we een toelichting op onze website.

De NAV is de daadwerkelijke waarde (Net Asset Value) van alle onderliggende beleggingen. Deze onderliggende beleggingen zijn niet op dagbasis inzichtelijk. ACTIAM maakt maandelijks een factsheet waarin onder andere de 10 grootste beleggingen staan genoemd. In het (half)jaarverslag zijn alle beleggingen inzichtelijk gemaakt per fonds.
Beste Tibor, dat jij persoonlijk of een van jouw collega's van dit platform zijn best doet om een zo goed mogelijk antwoord te verstrekken in de aangelegenheid is lofwaardig en niet meer dan normaal. Het lost de aan de kaak gestelde kwestie niet op n.l. dat indien je belangrijke vragen stelt aan de effectendesk je geen verklarend cijfermatig antwoord krijgt op de gestelde vraag maar een nietszeggend antwoord met een boze ondertoon en het advies om de klachtenprocedure maar op te starten. Zo zijn we niet getrouwd in het jaar 2016; mijn relaties willen weten, en met cijfers toegelicht, hoe men de waarderingen van de huisfondsen (in casu het Nederlands Aandelenfonds) bepaalt. Het is geld van pensioenspaarders en niet van de SNS, dus is transparantie extreem belangrijk. Helaas kan ik jou niet beter berichten.

Vriendelijk groetend,

Renier
Badge +1
Beste Wouter,
Jouw antwoord geeft er helaas blijk van de materie niet in detail te kennen en om die reden heeft inhoudelijk commentaar van mijn kant geen nut.
Groet,
Renier

Goedemorgen Renier,

We doen echt ons best om je zo goed mogelijk te voorzien van antwoord. Ik vind het jammer dat je het gevoel hebt dat je niet voldoende geholpen wordt. Zoals Ben ook aangeeft, zijn wij (de mods) geen beleggingsspecialist en leggen we de inhoudelijke vragen voor aan onze specialisten. Ik hoop dat je hier begrip voor hebt.
Vergeet niet, het gaat over effecten van hypotheekklanten die betaald zijn met hun hypotheek-aflossingsgeld en waarmee ze contractueel gedwongen zijn bij de SNS te beleggen. Dan mag je eisen stellen aan een hoge mate van transparantie van het beheer. Dat laatste ontbreekt en dat irriteert mateloos. Het is niet anders.

Ik heb daar veel begrip voor. Ik vind ook dat je niet (te snel) moet opgeven. Bestook de Mods maar met argumenten/feiten waar ze mee aan de slag kunnen voor je. En dat laatste was mijn punt; ze werken voor ons.
Vanuit de verschillende afdelingen informatie/antwoorden krijgen is niet altijd makkelijk. Daar spelen vaak heel veel factoren een rol. Als een Mod goed beslagen ten ijs komt, moet een afdeling ook wel een diepgaandere/duidelijker antwoord geven.
Misschien zijn er meer klanten die met hetzelfde probleem zitten? Doe eens een oproep (ik twijfel of dat echt wat oplevert).
Toch suc6.
Groet,
Ben 🆒
PS Een aantal mede-klanten, die volgens mij behoorlijk zicht op beleggen hebben, hebben hier al gereageerd. Ik heb er zelf nauwelijks sjoege van, maar misschien kun je iets met hun suggesties?
Beste Ben, de antwoorden die ik tot nu toe van zowel de effectendesk als de community ontving zijn achtereenvolgens nietszeggend, onjuist dan wel tegenstrijdig en in ieder geval niet oplossingsgericht wegens klaarblijkelijk onvoldoende kennis en inzicht in de cijfermatige totstandkoming in de dagelijkse koersvorming van dit product. Inderdaad, dat stoort en dat heeft zonder meer invloed op de woordkeus, zeker als de indruk gevestigd wordt dat men de gevraagde cijfermatige onderbouwing niet wenst te geven. Helaas de liggen de zaken zo; toch heel begrijpelijk zou ik zeggen. Vergeet niet, het gaat over effecten van hypotheekklanten die betaald zijn met hun hypotheek-aflossingsgeld en waarmee ze contractueel gedwongen zijn bij de SNS te beleggen. Dan mag je eisen stellen aan een hoge mate van transparantie van het beheer. Dat laatste ontbreekt en dat irriteert mateloos. Het is niet anders.

Groet,

Renier
Beste Wouter,

met alle respect voor jouw functie en dienstverband bij de SNS-bank, de fondsdocumentatie bij
Actiam geeft exact aan waarin men behoort(!) te beleggen; dat is de basis. Op die basis moet de klant kunnen bouwen en vertrouwen, punt uit. Jouw antwoord geeft er helaas blijk van de materie niet in detail te kennen en om die reden heeft inhoudelijk commentaar van mijn kant geen nut.
Groet,
Renier

Hoi Renier,
Wouter is moderator in onze SNS community. Van hem wordt dan ook niet verwacht (takenpakket) dat hij van "alles" op de hoogte is. Zijn functie behelst vnl het aannemen van vragen en deze stellen bij de juiste afdeling (persoon) binnen de SNS. Het antwoord wat hij daar (na enige tijd) krijgt, meldt hij weer hier in de community.
Kortom "een doorgeefluik".
"Inhoudelijke commentaar" leveren heeft dus wel degelijk nut, omdat een moderator dit bij de juiste afdeling/persoon neerlegt. Daar (neem ik aan) zal men zeker van wanten weten.
Ik begrijp je frustratie, maar wilde dit toch even helder stellen.
Blijf vooral doorgaan met het stellen van vragen.
Groet,
Ben 🆒
Beste Wouter,

met alle respect voor jouw functie en dienstverband bij de SNS-bank, de fondsdocumentatie bij
Actiam geeft exact aan waarin men behoort(!) te beleggen; dat is de basis. Op die basis moet de klant kunnen bouwen en vertrouwen, punt uit. Jouw antwoord geeft er helaas blijk van de materie niet in detail te kennen en om die reden heeft inhoudelijk commentaar van mijn kant geen nut.

Groet,

Renier
Het SNS Nederlands Aandelenfonds heeft weliswaar de AEX-index als benchmark, maar belegt niet exact hetzelfde. Er wordt, binnen grenzen, bewust en actief afgeweken van de samenstelling van de index met als doel een optimaal rendement te behalen. Dit zal de beheerder de ene periode beter lukken dan de andere.
Ik heb inmiddels een uitgebreide vergelijkende dagelijkse statistiek gemaakt van de NAF-koersen over 2015 en 2016 en vastgesteld dat de koers van het NAF ten opzichte van de AEX-index gelijkmatig oplopend achterblijft met 0,013% per 5 januari 2016 tot 0,129% per 29 juli 2016.
Dit laatste cijfer betekent een lagere koers van het NAF-aandeel thans dan op grond van het 2015-percentage van dezelfde datum verwacht zou mogen worden van 58 cent per aandeel. Dit raakt het belang van houders van beleggings- en rendementshypotheken die hun aflossing hiermee bij elkaar moeten sparen vol in hun belang
Als je daar dieper op wilt ingaan met mijnheer Roose of zijn medewerkers dan krijg je veel woorden (die ook nog eens onjuist zijn) maar geen cijfers om deze lagere waarderingen/verliezen te verklaren, ondanks het uitdrukkelijk daarnaar vragen. Uiteindelijk krijg je te horen dat je maar een klacht moet indienen als je meer wilt weten!!!!
Het kan toch niet zo zijn dat als je de SNS-klant vraagt hoe cijfers tot stand komen (jouw geld!!) en hen wijst op de onverklaarbare uitkomsten, dat ze dan tegen je zeggen "dien maar een klacht in maar wij vertellen het je niet"? Was dat nou iets waar de Bankierseed verandering in moest brengen (klantenbelang centraal stellen).
Wat denken de medelezers op dit forum over de behandeling die je ten deel valt als je informeert naar zaken die naar thans moet worden aangenomen het daglicht minder verdragen maar waarbij het nog altijd gaat over je eigen geld of dat van personen die je gevraagd hebben op een correcte behandeling door de bank toe te zien.
Na het eerdere faillissement van deze Bank en de reddende hand die de burgers van Nederland verplicht hebben moeten uitsteken een absoluut foute ontwikkeling die tot staan gebracht moet worden. Helaas kan ik niet beter berichten.

Renier
Hallo allemaal,

ACTIAM heeft besloten het beleid van het Nederlands Aandelenfonds aan te passen. Dit is een beslissing van de beheerder, waar wij overigens wel achterstaan. Het beleggingsuniversum van een puur Nederlands fonds is beperkt en het bleek bij tijden lastig om de beweging van de benchmark bij te houden in combinatie met de aanvullende wensen zoals risicobeheersing en verantwoord beleggen. Een Europees beleggend fonds heeft een veel bredere keuze uit onderliggende aandelen en dat maakt de risico/rendement verhouding aantrekkelijker. Dit is een duidelijk voordeel voor klanten die in dit fonds beleggen, of dit nu gekoppeld is aan een hypotheek of binnen een vrij opneembaar product is. Nadeel is inderdaad de herkenbaarheid van een Nederlands fonds die je hiermee kwijtraakt.

Alle klanten die beleggen in het Nederlands Aandelenfonds ontvangen deze week een brief over de wijziging. De aanpassingen worden in de maand augustus doorgevoerd. Een koersafwijking is altijd mogelijk. In dit geval heeft het niet te maken met de overgang van een Nederlands naar een Europees beleggingsbeleid. Deze omzetting vindt pas plaats gedurende de maand augustus.
Reputatie 3
Badge +1
...uiteindelijk zullen ze zich hier helemaal uit terug trekken, denk ik...
Bovenstaande is met zoveel woorden ook bevestigd door SNS. Sinds fundcoach is SNS zich aan het terugtrekken op het gebied van beleggen. Vooralsnog houden ze nog wel profielbeleggen aan. Hierin elimineren ze - na het met de klant vaststellen van de risicobereidheid - elke keuzevrijheid van de belegger. Het is eigenlijk een soort van spaarrekening met een dagelijks wisselende rente (die zowel positief als negatief kan zijn). Kortom: dit product heeft eigenlijk nog weinig met het 'echte' beleggen te maken.
De SNS was al geen echte bank om je effectenportefeuille onder te brengen en is dat nu nog minder geworden. uiteindelijk zullen ze zich hier helemaal uit terug trekken, denk ik. En héééél misschien houden ze nog enkele simpele 'huis'constructies over voor een koppeling met een hypotheek.
Als je echt wilt beleggen, was je hier al lang weg. De kosten bij anderen (Binck, DeGiro, etc.) zijn ook een stuk lager; waardoor je rendement ook beter zal zijn.
Neemt niet weg dat als de SNS van die beleggingen af wil, ze dat op een nette manier moeten doen.
Gerechtigd of niet, ook ik ervaar (nog steeds) de handelswijze van de SNS in deze als zeer arrogant. Men doet éénvoudig weg wat men wil. En dit ondanks dat bij eerdere "wijzigingen" (bijv. opheffen fundcoach) er door velen op is gewezen dat dit niet zo kan, ongewenste manier van doen is, men zich zelfs "geschoffeerd voelt .
En ja er is wat veranderd bij de SNS, maar wat precies en waar nog grote stappen te maken zijn, is vooral wat schimmiger.
Eigenlijk heeft men bij de SNS geluk (denk ik) dat men vooral "kleine beleggers" als klant had/ heeft. Deze zullen minder snel en minder "gebekt" en minder georganiseerd, zich verweren.
Nog steeds SNS: jullie doen nog steeds dingen die (veel klanten vinden) niet "normaal" zijn.
Renier suc6.
Groet,
Ben 🆒
Beste Blacktomcat,

op dit moment is het verlies op een aandeel NAF opgelopen tot 19 cent vanaf 2 cent 9 dagen geleden. De switch heeft dus op 9 dagen een oplopend verlies te zien gegeven van 19 cent per aandeeltje waarbij de vraag is wie dat verlies dekt en wat de oplopende verliezen met het verstrijken van de tijd verder nog te zien zullen geven.
In de limitatieve contract-opsomming van toegelaten fondsen is het NAF een ervan; uiteraard kan de beheerder selecteren uit voorhanden top-Nederlandse fondsen maar niet uit Europese aandelen; daar is een ander contractueel toegelaten fonds voor ingericht, het SNS Europees aandelenfonds. Nergens staat te lezen dat een fonds "zomaar" opgegeven mag worden en lees er de condities anders maar eens op na. Kijk ook naar de factsheet en de verdere aanduidingen.
Nederlandse hypotheekhouder/beleggers maken winst door actief/dynamisch te beleggen wat inhoudt dat je laag koopt en hoog uitstapt; hij is dus gebaat bij een hoge volatiliteit in een redelijk voorspelbare bekende reeks, i.c. de AEX. Daarvoor is door velen bewust gekozen en wel op goede gronden vanwege de absoluut noodzakelijke bekendheid met de onderliggende aandelen en dus niet voor een ander fonds van buitenlandse bedrijven. Die unieke basis is nu komen te vervallen met alle gevolgen voor grote schade in de opbouw van uiteindelijke aflossing.
Er zijn zoals je zelf zegt voldoende mogelijkheden voor de SNS om dit schadevrij voor beleggers op te lossen maar dat moet je dan wel willen; ik kan mij na alle vroegere ervaringen niet voorstellen dat daar iemand bij stil staat en gezien mijn 50-jarige accountanty-achtergrond en 40-jarige belggingservaring ben ik gerechtigd dit soort opmerkingen te maken.

Bedankt overigens voor jouw reactie.

Groet,

Renier
De weg naar de ombudsman, KiFiD en dergelijke staat je altijd vrij om te bewandelen. dat de SNS zich terugtrekt uit wat jij noemt de effectenhandel, is op zich haar goed recht. ieder bedrijf, persoon, instantie, overheid, etc. heeft het recht om van tijd tot tijd te kijken of ze zich nog met de juiste zaken bezig houden. En als dat een wijziging in het beleid (en dus ook uitvoering) tot gevolg heeft, verwachten we dat ze dat op een 'waardige' manier doen waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan alle belanghebbenden. In dit geval kiest de SNS voor een koerswijziging waarmee jij het niet eens bent. Ik vind dat de SNS dan met goede alternatieven moet aankomen. Dat kan een financiële tegemoetkoming zijn, andere vergelijkbare fondsen aanbieden, boetevrije loskoppeling van hypotheek en beleggingen (zodat je vrij bent om te beleggen waar je wilt), etc. Zo'n oplossing is niet voor iedereen gelijk. Ik heb al eerder aangegeven dat je moet kijken naar de kleine lettertjes van de contracten die je indertijd met de SNS hebt afgesloten. Dat zijn per slot van rekening de voorwaarden waar beide partijen indertijd mee akkoord zijn gegaan. Als daar in zou staan, dat de SNS dat eenzijdig mag doen, ja, dan heb je daar indertijd mee ingestemd.
Als ik jou was, zou ik proberen om boetevrij de hypotheek los te laten koppelen van de beleggingen. Je kunt dan beleggen waar en waarin je zelf wilt.(Mogelijk moet je die nieuwe beleggingsrekening dan verpanden aan de bank net als nu het geval zal zijn).
Succes en ik lees hier graag het vervolg.
Beste Wouter,

even inhakend op je laatste bericht. Het respectvol naar de ander toe begint in dit geval bij jouw broodheer. Wat ik er de laatste jaren van de SNS gezien heb, en ik beheer een aantal zaken voor mijzelf en enkele SNS-cliënten, is zeker niet respectvol te noemen, klagen haalt behalve heel veel correspondentie weinig tot niets uit en pas als je bij de Ombudsman van het KiFiD aangeland bent heb je kans dat zaken serieus bekeken worden. Ik dacht dat de Bankiers-eed die met veel poeha geïntroduceerd werd, zaken ten goed zou doen keren (klantenbelang centraal stellen), maar dat is althans bij de SNS toch weer ijdele hoop gebleken.
Wat hier speelt, en ik heb van een ingewijde, is het feit dat de SNS zich uit de totale effectenhandel wil terugtrekken (er wordt kennelijk te weinig op verdiend) en daar worden klantenbelangen rücksichtslos aan opgeofferd. Zo ook in deze aangelegenheid. Dat moet stoppen! Middels oplossingsgericht schadevermijdend overleg moet tot een akkoord gekomen kunnen worden met alle belanghebbenden. Dat is voor mij respectvol handelen maar dat ontbreekt er steeds weer aan bij de SNS. Dus gaan we maar verder, dan maar weer naar de Ombudsman als het niet middels respectvol overleg kan.

Groetend,

Renier
Reputatie 3
Badge +1
Reinier,
Persoonlijk zou ik het ook een interessant idee vinden om het NAF om te vormen tot een fonds dat exact de AEX volgt. Dan zijn de kosten ook lekker laag (beheer is immers simpel), maar het nadeel is dan wel dat dit fonds niet meer voldoet aan de specifieke eisen die SNS stelt aan duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord investeren, geen wapens, enz.. Dat zie ik niet zo snel gebeuren, maar je weet nooit...
Daarnaast bestaan dergelijke fondsen al (niet in beheer bij SNS / ACTIAM welteverstaan) dus is de afzetmarkt voor een dergelijk nieuw fonds beperkt tot de mensen die gebonden zijn aan SNS huisfondsen via hun hypotheek...
Enfin, ik hoop voor je dat SNS met een acceptabel antwoord en/of voorstel komt. Succes!
Stefan
Stefan,

We wachten de reactie van de SNS af; ik ben heel benieuwd wat hun verklaring gaat zijn en of het een inhoudelijke zal zijn of de zoveelste dooddoener. Ik heb er een heel hard hoofd in en ik spreek uit ervaring. Klanten die middels hun Huisfondsen de aflossing bij elkaar willen verdienen zijn de sigaar, althans diegenen die actief bezig zijn met het NAF en dus niet diegenen die kopen en er verder niet meer naar omkijken.
We gaan het zien! In ieder geval heb ik al een formele klacht ingediend. Deze maatregel is onacceptabel; als oplossing zou ik willen adviseren, koppel het NAF- fonds voor de volle 100% aan de AEX en je hebt er als bank geen omkijken meer naar. Ook de kosten zijn dan minimaal omdat het een "een op een"- verhouding betreft. Maar, alles is dan wel te controleren door de belegger en daar zal het pijnpunt wel in gelegen zijn alhoewel dat nooit toegegeven zal worden.
Reputatie 3
Badge +1
Reinier,
Dat er bij SNS in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen zijn (en zijn geweest) op het gebied van beleggen waar ik op zijn zachtst gezegd niet gelukkig van wordt, ben ik roerend met je eens. Daarom zit mijn belegd vermogen nu bij een andere financiële instelling. Ik ben nog wel wat aan het experimenteren met SNS profielbeleggen, maar tot nu toe nog niet met een bevredigend resultaat. Omdat deze ontwikkelingen bij SNS niet uit de lucht komen vallen, heb ik destijds bewust gekozen om beleggen en hypotheek strikt gescheiden te houden. Naar nu blijkt een goed keuze.
Dan de kwestie van de vermeende koppeling tussen het SNS NAF en de AEX. Natuurlijk is er een causaal verband tussen de koers van het NAF en de hoogte van de AEX. Niet alleen wordt de AEX als benchmark gebruikt, ook het merendeel van de onderliggende aandelen in het NAF staan in de AEX genoteerd. Maar met jouw statistieken en grafieken bewijs je niets meer dan dat causaal verband. Ze zijn niet direct aan elkaar gekoppeld zoals Wouter bevestigt. Overigens presteert het NAF t.o.v. die benchmark relatief slecht. Het is niet voor niets dat de Morningstar rating van dit fonds slechts 2 sterren (van 5) heeft.
Maar hier heb jij allemaal niets aan, omdat je waarschijnlijk via jouw hypotheek vast zit aan de SNS huisfondsen. Je kunt helaas niet naar externe beleggingsfondsen overstappen. Wel nog een tip van mijn kant: toen ik nog SNS Zelf Beleggen had, maakte ik de meeste winst op het SNS Amerika Aandelenfonds, veel meer dan op het NAF (en dat gedurende meersere jaren!) 😳
Hallo allen ,
Persoonlijk vind ik dit nog het grootste manco : Quote :
"" commentaar. A: Het betreft hier aandelen van klanten en niet van Actiam. Als Actiam, in opdracht van de SNS, wijzigingen wil doorvoeren in de fondssamenstelling dan dient dat in overleg met beleggers te gebeuren en niet zoals het steeds gaat bij de SNS, pas achteraf."
Als deze mededeling ruim van tevoren had plaatsgevonden , dan kan de hypotheekgever zich tenminste nog beraden of hij op deze maatregel zou moeten anticiperen.
Groet , Axasjaak
Geachte heer Wouter.

Ook u bent slecht geïnformeerd. Dagelijks leg ik het verband tussen AEX en NAF vast. Zodoende heb ik ook kunnen vaststellen dat er rare dingen aan het gebeuren waren. Ik zou het op prijs stellen als u zich op dit punt beter zou informeren. Tel het maar na over een langere periode, dan ziet u het duidelijk verband wat loopt, afhankelijk van het moment van dividend uitkeren, van 6,240% tot 6,522% van de AEX. Een prima houvast dus zou ik willen opmerken waar ik al vele malen mijn financieel voordeel mee behaald heb. Uw eigen cijfers liegen niet mag ik aannemen.

Groet,

Renier
De vraag staat nog uit bij de productmanager, maar ik wil graag even inhaken.

Ik hoop dat jullie respectvol met elkaar om gaan.

Daarnaast is het Nederlands Aandelen Fonds niet gekoppeld aan de AEX. Dat de koers niet veel verschilt is mogelijk, omdat er alleen in Nederlandse aandelen wordt belegt. De uitleg van Stefan klopt.
Stefan, dit geval staat niet op zichzelf vandaar dit woordgebruik; men doet wat hen zelf het beste uitkomt en je moet er zelf achter komen om het aan de orde te stellen.
Dat ben ik meer dan moe; de beleggingen behoren de klanten toe, niet de SNS.
Bovendien ben je slecht op de hoogte. Ik volg meerdere fondsen dagelijks!! middels speadsheet en kan je over meerdere jaren de samenhang tussen AEX en Ned, aand, fonds tonen. Wat ik zeg is aantoonbaar waar; zo liggen de feiten en niet anders.
Reputatie 3
Badge +1
@Reinier: met betrekking tot punt D. in jouw betoog wil ik je graag wijzen op jouw ongepast woordgebruik. Ik begrijp dat je jouw ongenoegen over de gang van zaken wilt uiten, maar dit is niet de manier waarop we dat hier op de community doen. Ik ben zelf ook een ex-SNS Zelf belegger die inmiddels gestopt is met de SNS huisfondsen (waaronder ook het NAF).
Daarnaast heb ik nog een inhoudelijke opmerking: het SNS NAF is helemaal niet gekoppeld aan de AEX zoals dat bij een indexfonds het geval is. De beheerders van het fonds (ACTIAM) investeren het ingelegde geld in aandelen volgens een aantal selectiecriteria. Deze bestaan o.a. uit 'fundamentele beleggingsbeginselen' (lees: duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord, etc.) en het feit dat alleen in Nederlandse bedrijven wordt belegd. Natuurlijk kom je dan vooral uit bij fondsen uit de AEX, maar andere Nederlandse bedrijven worden niet uitgesloten. Als je dan ook nog naar de wegingsfactoren kijkt die samen de AEX vormen, dan blijkt deze niet overeen te komen met de verhoudingen (%) waarin wordt belegd in het NAF.

Reageer