SNS

Waarom de hypotheekrente stijgt en de spaarrente niet

  • 13 maart 2018
  • 13 Reacties
  • 7495 Keer bekeken

Badge +2
Het is een vraag die veel mensen bezighoudt: waarom daalt de spaarrente en stijgt de hypotheekrente? Nederlanders zijn echte spaarders en dan is een hoge rente op je spaarrekening wel zo prettig. Irene Hsu, één van de collega’s die bepaalt hoe we onze hypotheken prijzen, legt het verband uit.

Welke hypotheekrente gaat omhoog en wat is hiervan de oorzaak?
Momenteel geldt dit vooral voor de lange hypotheekrente voor 10 of 20 jaar rentevaste hypotheken. Dit heeft te maken met de stijgende financieringskosten voor langere hypotheken. Een voorbeeld: als we nu het renterisico willen afdekken en besluiten om een nieuwe 10-jaars Volksbank-obligatielening uit te geven, dan betalen we een hogere rente dan 1 jaar geleden. Deze hogere rente wordt doorberekend in een hogere hypotheekrente.

Is er een verband tussen rente op je spaarrekening en de rente op een hypotheek?
Je kunt niet zomaar een verband leggen tussen bijvoorbeeld een hypotheek van 10 jaar rentevast en de spaarrente voor SNS Internet Sparen. Bij deze laatst genoemde kan een klant elke dag geld opnemen. Direct opvraagbaar spaargeld staat (in het algemeen) korter op onze balans dan een hypotheek van 10 jaar. Hierdoor heeft de stijging van de lange rentes in de afgelopen weken weinig impact op de spaarrente. De rentes op de kortere looptijden bewegen niet of nauwelijks en blijven historisch laag.

Waarom is de spaarrente al jaren laag?
Er is meer aanbod dan vraag naar ‘kort geld’. In vaktaal zeg je dan dat er ‘veel liquiditeit in de markt zit’. Als een bank geld op een spaarrekening bij de ECB zet, moet er zelfs rente voor worden betaald. De rentevergoeding voor banken is dus negatief. Omdat we er voor willen zorgen dat bankieren bij SNS je echt wat oplevert, vinden we het belangrijk om klanten te belonen als ze sparen. Daarnaast vinden we het belangrijk om een langdurige klantrelatie met onze klanten op te bouwen, ook omdat het direct opvraagbare spaargeld een belangrijke financieringsbron is voor het verstrekken van hypotheken. Daar hoort een vergoeding op het spaargeld ook bij.

13 reacties

hallo Marijke
De banken maken enorme winsten ,waarom mogen wij als klanten cq spaarders niet
meedelen in die winst.
groeten
H Goertz
Als het parkeren van geld bij de ECB rente kost is het beter om daar maar geen geld te parkeren.
Hou het geld gewoon "in huis " in een veilige kluis dat lijkt mij beter en voordeliger.
Als het parkeren van geld bij de ECB rente kost is het beter om daar maar geen geld te parkeren.
Hou het geld gewoon "in huis " in een veilige kluis dat lijkt mij beter en voordeliger.

Dan wordt dat geld dus steeds minder waard met de geldontwaarding, maw dat kost ook geld.
Groet,
Ben 🆒
Als het parkeren van geld bij de ECB rente kost is het beter om daar maar geen geld te parkeren.
Hou het geld gewoon "in huis " in een veilige kluis dat lijkt mij beter en voordeliger.

Dit gaat helaas niet zomaar; banken zijn verplicht een bepaalde financiële reserve aan te houden bij de Centrale Banken. Alleen op die manier kan deze de rentes als beleidsinstrument gebruiken.

https://www.economielokaal.nl/monetair-beleid/
Onder het kopje "Reserveverplichtingen".
Badge
(....) Omdat we er voor willen zorgen dat bankieren bij SNS je echt wat oplevert, vinden we het belangrijk om klanten te belonen als ze sparen.(....)

Werkelijk, wat een gotspe. 1 plus 1 = 3. Gelet op de hoogte van de particuliere spaartegoeden hebben de zich herhalende renteverlagingen de SNS inmiddels een immens bedrag "opgeleverd". De klant wordt niet beloond, doch hem/haar wordt steeds meer onthouden. De pseudo-rationalisaties die te berde worden gebracht om een en ander te onderbouwen/verklaren zijn ten hemel schreiend.

Dit gaat helaas niet zomaar; banken zijn verplicht een bepaalde financiële reserve aan te houden bij de Centrale Banken.

Dat is inderdaad het geval. Dat gaat nu misschien leiden tot onbedoelde effecten?
Rabo heeft aangekondigd met een nieuwe hypotheekbank te komen. Uitsluitend voor hypotheken, omdat daar deze reserveverplichting niet zou gelden.
Hoe zit dat met BLG, het hypotheekmerk van de Volksbank? Is die wat betreft de reserveringsplicht wel of niet een bank, gezien het feit dat de Volksbank met één bankvergunning werkt?
Badge +2
hallo Marijke
De banken maken enorme winsten ,waarom mogen wij als klanten cq spaarders niet
meedelen in die winst.
groeten
H Goertz

We begrijpen dat je graag meedeelt in de winst. Toch wil ik je ook een inkijkje geven in de kosten van ‘zo maar’ een renteverhoging. Wanneer je de rente over een saldo van bijvoorbeeld 1 miljard met 0,1% verhoogt, kost dat 1 miljoen euro. Dit bedrag loopt heel snel op wanneer je meer dan die ene tiende verhoogt, zeker wanneer het totale spaarsaldo vele malen groter is dan 1 miljard. Met SNS Combinatievoordeel zorgen we ervoor dat je extra profiteert wanneer je een betaalrekening hebt bij SNS.
Badge +1
Marijke waarom niet gewoon de getallen uit het jaarverslag even vermelden:
Spaargeld: 36.269 miljoen.
Winst 2017: 349 miljoen. Dus de rente met 0.1 % omhoog kost de bank 36 miljoen aan winst: dat is ongeveer 10% van de winst. Dus dat doe je als bank niet zo makkelijk. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor pakket korting zoals Marijke zegt.

De winstuitkering (190 milj) gaat naar de Nederlandse Staat, die de SNS bank heeft gered de rest blijft in het bedrijf. Dat is dus ongeveer 0.5 procent punten wat aan spaargeld kan worden uitgekeerd.

Je zou kunnen zeggen dat de spaarders bij de SNS de staats-rekening van de redding van de SNS betalen....
Je zou ook kunnen zeggen dat wij als spaarders via de staat aandeelhouder zijn, dus we zouden best wel wat meer rente mogen hebben, trekt ook meer spaarders aan en dat zal de winst doen toenemen en de opbrengsten ook.
Reputatie 2
De spaarrente is weer verlaagd.

Ik probeer het toch nog maar een keer: Geachte moderatoren en directeuren van de SNS (Volksbank). Wat gebeurd er als de SNS bank normaal gaat doen en een goede rente (bv 1 of 2 😵 gaat geven op de spaarrekening. Gaat de bank dan failliet? Krijgt zij een straf van de Centrale Bank? Wordt de bank dan verboden? Is de SNS bank verplicht tot renteverlaging? Zo ja, dan heb ik niets gezegd.

Er was eens een bank, die veel hogere rentes op spaarrekeningen gaf dan andere banken. Diezelfde bank had een veel lagere rente op de hypotheek dan andere banken. Die bank was zeer klantvriendelijk. En ja, zij verkocht nare producten aan klanten. Zoals als overigens OOK de "grote" nette? banken. Die bank hield op te bestaan omdat zij normaal deed. Ja ik was een zeer tevreden klant (hypotheek en spaar/betaalrekening) bij de DSB bank.

Terzijde en verder niet zo belangrijk:
Ik ben klant geweest bij de Postbank (zeer tevreden) werd ING, (niet tevreden), dus naar de DSB (zeer tevreden). Daarna RABO, (niet tevreden), dus naar de SNS redelijk tevreden tot nu toe. Zoewel bij de ING (bijna 40 jaar klant vanaf de Rijkspostspaarbank) als RABO bank is mij nooit gevraagd waarom ik als klant wegging. Van de DSB kreeg ik als klant netjes een bedankbrief en werd alles keurig afgehandeld.
Goedemorgen ghm,

Laat ik voorop stellen dat een rentedaling nooit leuk is. We doen dit liever niet, maar soms ontkomen we er niet aan. We bepalen zelf of en met hoeveel de rente wordt aangepast. Je reactie heb ik verplaatst naar een topic waarin Marijke uitlegt wat het kost om de rente te verhogen. Op een spaarsaldo van 1 miljard kost een verhoging van 0,1% 1 miljoen euro. Dit bedrag loopt heel snel op wanneer je meer dan die ene tiende verhoogt, zeker wanneer het totale spaarsaldo vele malen groter is dan 1 miljard. Het is dus niet zo simpel om te rente te verhogen tot 1 of 2%.
Reputatie 2
Goed, een duidelijke uitleg. Bedankt Dennis. Ik begrijp nu, waarom de bank de rente vooralsnog niet verhoogd. Alleen zou onze bank dan wel de rente kunnen laten zoals die is en niet steeds als een kuddedier meelopen in de graaicultuur van de "grote" banken. Overigens verdienen de banken toch ook nog steeds op onze spaarrekeningen? Of zijn banken filantropische instellingen, die uit coulance onze spaargelden beheren ten koste van hun karige inkomen? Uit je antwoord blijkt eigenlijk van niet, nl We bepalen ZELF, OF en met HOEVEEL de rente wordt aangepast.
Badge +1
Banken die veel geld uitlenen via hypotheken kunnen een aardige inschatting maken van hun toekomstige rente inkomsten. Gezien het feit dat de lage hypotheekrente zo'n 10 jaar aan de gang is zullen er niet veel hypotheken zijn die nog tegen een hoge rente lopen omdat vroeger de meeste hypotheekrentes voor 10 jaar vast werden gezet. De SNS heeft via rentemiddeling gepoogd de afgelopen jaren het aflossen te voorkomen (zie jaarverslagen) om zo de rente inkomsten veilig te stellen, maar dan geldt nog steeds lager rente inkomsten.

De 10 en 20 jaars rentes zijn iets gestegen dit jaar, maar dat geldt alleen voor nieuwe hypotheken. Dus dat schiet nog niet erg op. Als je ook bedenkt dat de SNS zelf ongeveer maar 0.9 procent winst maakt op het spaargeld dan heeft de SNS niet veel keus. De schuld die de SNS (de Volksbank) heeft aan de staat moet toch worden afgelost (Redding van SNS-Real). Op de redding van de ING heeft de staat wel wat verdient, maar dit gaat nog niet zo hard m.b.t. de Volksbank.

Dus wij als spaarders moeten maar bijdragen aan de staat.

P.S.
Het zou eerlijker zijn om korting op de belasting in Box 3 te krijgen als je spaart bij de SNS, maar daar moeten we een politieke partij voor oprichten.
De reacties van Jan1953 en eRik19 over de hoogte van de belastingen op arbeid en vermogen heb ik verplaatst naar een topic in de Koffiekamer.

Reageer