SNS

Wat gebeurt er met een bankrekening bij overleden mensen?

  • 17 april 2016
  • 16 Reacties
  • 8265 Keer bekeken

Ik heb een vraag over een bankrekening waarvan de persoon al driekwart jaar geleden overleden is maar die al voor het overlijden gemachtigd is en heeft de zoon daarvoor gemachtigd.De zoon heeft het niet aan de bank gemeld dat die persoon overleden is,is dit strafbaar??Er moeten op financieel gebied nog wel bepaalde zaken met de familieleden geregeld worden.Is die zoon nu fout bezig of wordt dit gewoon toegestaan door de bank??

16 reacties

Ik denk dat het niet strafbaar is en ik weet niets van een termijn waarbinnen e.e.a. gemeld moet worden. Belangrijk lijkt me dat je als alle erfgenamen samen het in ieder geval er over eens bent dat het zo gebeurd.

Een ander aspect hieraan is van praktische aard.

Ik zit in een vergelijkbare situatie, maar ik was niet gemachtigd. Als executeur moest ik dus wel contact zoeken met de bank. Bij de ING was het binnen een week geregeld en had ik internettoegang tot de rekening: deze werd gekoppeld aan mijn eigen ING account. Rabobank was ook geen probleem. Bij de ING kun je zelfs de rekening overnemen en op je naam laten zetten, maar dat is niet handig gedurende de afwikkeling van de nalatenschap.

Bij de ASN was het lastig. Ik heb toegang tot de rekening gekregen, maar elke betaling moet ik schriftelijk (via e-mail) laten afhandelen. Dus de ASN moet de overschrijvingsverzoeken handmatig verwerken: dit kan twee weken duren. Bij meer haast moet je er achteraan bellen en dan gebeurt het sneller.
Dit heeft te maken met de inrichting van de backoffice heb ik me laten vertellen. Omdat de ASN en SNS de zelfde backoffice hebben heb je kans dat je tegen de zelfde problemen aanloopt. Dit geeft veel overbodige rompslomp.

Als je zoekt op de website 'overlijden melden' krijg je vrij weinig info maar er is wel een telefoonnummer te vinden waar je navraag zou kunnen doen, maar nu zullen de moderatoren het wel oppakken.

Het enige voordeel van het melden is dat de tenaamstelling van de rekening wordt veranderd in 'De erven van Dhr. J Jansen" oid. Dus de ontvangers van betalingen zien ook gelijk wat er aan de hand is.
Merkwaardige situatie , barney6. De identiteit van een persoon is gekoppeld aan een bsn-nummer , en in de regel wordt na de melding van overlijden in de Gemeentelijke Basis Administratie direct deze mutatie gemeld aan vele betrokken instanties die met dit bsn-nummer werken , zoals banken , SVB,fiscus etcet.In elk geval vervalt de machtiging van de zoon direct na het tijdstip van overlijden.
Hoe de betrokken bank hiermee omgaat , hangt van de situatie af , denk ik , en van het betrokken banksaldo. Als er amper voldoende saldo is om de uitvaart te kunnen betalen , dan reageren banken tamelijk soepel.
Groet , Axasjaak
De identiteit van een persoon is gekoppeld aan een bsn-nummer , en in de regel wordt na de melding van overlijden in de Gemeentelijke Basis Administratie direct deze mutatie gemeld aan vele betrokken instanties die met dit bsn-nummer werken , zoals banken , SVB,fiscus etcet.
In de gids voor nabestaanden van 'Landelijk Steunpunt Rouw' (het standaard boekje dat je van de begrafenisondernemer krijgt) staat dat de GBA het overlijden doorgeeft aan: Overheidsinstanties zoals Belastingdienst en SVB, maar ook aan pensioenuitvoerders. Werkgevers, verzekeringsmaatschappijen, banken en bouwverenigingen worden niet verwittigd.
ERik19 , bedankt voor deze informatie !
Door een opgedane ervaring bij de ING waarbij een bankrekening al direct op naam van de erven was gesteld , nam ik aan dat er een koppeling met het bsn nummer bestond.
Groet , Axasjaak
Hallo allemaal,

Goed dat jullie hier meer informatie over willen hebben. Vaak is het een lastige situatie wanneer de overledene geen mensen heeft gemachtigd op de rekening. We krijgen geen informatie door van de Basisregistratie Personen. Tot 2016 was dit de Gemeentelijke Basisadministratie. De nabestaanden moeten het overlijden zelf melden bij SNS. Dit kan bij de Nabestaandendesk telefonisch via 030 – 633 30 04 of via mail op nabestaandendesk@sns.nl. Op het moment dat een overlijden gemeld wordt, blokkeren we de rekening tot duidelijk is wie mag handelen uit naam van de overledene. Dit doen we om misbruik te voorkomen. Meer informatie vind je hier.

Ik vraag bij onze Nabestaandendesk na of er consequenties verbonden zijn aan het te laat melden van het overlijden. Zodra ik een bericht terug heb, dan horen jullie dat direct.

Ik raad de zoon waar het om gaat sowieso aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze Nabestaandendesk om het overlijden te melden. Dan geven mijn collega’s door wat voor gegevens wij nog nodig hebben.
@Wouter,

Als je toch wat vragen gaat stellen, meen deze dan ook even mee:
- Is er een wettelijke of contractuele (ivm voorwaarden) termijn waarbinnen overlijden gemeld moet worden?
- Blokkeren jullie alle incasso's, zoals op deze pagina staat bij het melden van overlijden? Dit lijkt me erg ongewenst in geval van hypotheek, energieleveranciers etc. Er kan best wel een poos zitten tussen het overlijden en het verkrijgen van een Verklaring van erfrecht (en benoemen van een executeur en een melding). Deze werkwijze nodigt niet uit om direct met de SNS contact op te nemen. De ING doet dit in ieder geval anders/beter.
- Op welke manier kan de toegang voor het doen van betalingen etc tot een girale/spaarrekening verkregen worden door de bevoegde persoon/personen?
- Kan een rekening van een overledene op de naam gezet worden van een van de erfgenamen (niet de langstlevende partner)?
Ik heb jouw vragen ook doorgezet, Erik. We komen hier snel op terug.
aha dit wordt steeds interessanter!
Het wordt ook interessant als je bedenkt dat de bank met haar betaalrekening een cruciale rol kan spelen bij de aanwijzing wie er nu eigenlijk gemachtigde is over de betaalrekening. In de praktijk komt het voor dat b.v. de weduwe van de erflater ( ooit gemachtigde van de rekening) en de executeur-testamentair ernstig ruzie met elkaar hebben en dus niet met elkaar samenwerken. Ik ben benieuwd of de SNS in dit geval de rekening veiligheidshalve blokkeert of niet.
Groet , Axasjaak
Het wordt ook interessant als je bedenkt dat de bank met haar betaalrekening een cruciale rol kan spelen bij de aanwijzing wie er nu eigenlijk gemachtigde is over de betaalrekening. In de praktijk komt het voor dat b.v. de weduwe van de erflater ( ooit gemachtigde van de rekening) en de executeur-testamentair ernstig ruzie met elkaar hebben en dus niet met elkaar samenwerken. ...
Groet , Axasjaak


Axasjaak, de executeur (de term 'executeur-testamentair' is verleden tijd) heeft het beheer over de erfenis om deze af te wikkelen, dus de SNS heeft niets met de gemachtigde te maken, omdat de machtiging is vervallen door overlijden van de machtiging-gever. Daarom adviseren sommig banken om een en/of rekening te openen, deze blijft toegankelijk voor de achtergebleven partner.

Het kan inderdaad voorkomen dat er ruzie ontstaat. Je bent zo 6 maanden tot een jaar verder voordat een erfenis is afgehandeld. Maar een executeur moet verantwoording afleggen aan alle erfgenamen, als familie moet je goed nadenken wie je aanwijst (als dat al niet voor je is gedaan in het testament).
Beste eRik19 ,
Sorry voor een fout in mijn bericht , in deze casus is er sprake van een en/of rekening van de erflater en de weduwe. Inderdaad vervalt elke machtiging bij overlijden van de machtiging-gever.
Ik ben toch heel benieuwd wat de uitkomst is van mijn vragen,ik ben de topic gestart en ben blij dat er reacties op komen,maar heb nog steeds niet de antwoorden die ik wil.
Hoi barney6,

Ik heb zojuist antwoord gekregen van onze collega. Hierbij de antwoorden op je vragen.

Is er een wettelijke of contractuele (in verband met voorwaarden) termijn waarbinnen overlijden gemeld moet worden?

Ja en nee, dit hangt af van het soort product. Aan sommige producten (zoals banksparen) kan een wettelijke termijn vastzitten waarin het product overgenomen en/of gewijzigd moet worden door de erfgenamen. Voor de meeste overige producten geldt dit niet en blijft dit doorlopen totdat het overlijden gemeld wordt en naar aanleiding van wens nabestaande(n) gewijzigd wordt. Als je hier meer informatie hierover wil op basis van je persoonlijke situatie, dan kan ik een collega van de Nabestaandendesk verzoeken om je te bellen. Wil je in dat geval je telefoonnummer sturen naar webcare@sns.nl o.v.v. 'Community - Wat gebeurt er met een bankrekening bij overleden mensen?'.

Blokkeren jullie alle incasso's, zoals op deze pagina staat bij het melden van overlijden? Dit lijkt me erg ongewenst in geval van hypotheek, energieleveranciers etc. Er kan best wel een poos zitten tussen het overlijden en het verkrijgen van een Verklaring van erfrecht (en benoemen van een executeur en een melding). Deze werkwijze nodigt niet uit om direct met de SNS contact op te nemen. De ING doet dit in ieder geval anders/beter.

Dit klopt, de informatie op onze site is actueel. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen rekeningen die op meerdere namen staat of dat de rekening alleen op naam van de overledene staat. In geval van en/of-rekening kan de resterende mederekeninghouder en eventuele gemachtigden gewoon van rekening gebruikmaken en lopen incasso’s door. Als de rekening alleen op naam overledene staat, dan wordt wel alles geblokkeerd inclusief incasso’s. Dit doen we ter bescherming van de erfgenamen. Doet ING dit anders? We horen graag de verschillen.

Op welke manier kan de toegang voor het doen van betalingen etc. tot een girale/spaarrekening verkregen worden door de bevoegde persoon/personen?

Als wij de Akte van Overlijden ontvangen, dan kan de bevoegde persoon met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs de nota insturen. Deze nota moet ondertekend zijn en er moet opstaan van welk rekeningnummer de nota betaald moet worden. Wij behandelen deze nota's dagelijks.

Kan een rekening van een overledene op de naam gezet worden van een van de erfgenamen (niet de langstlevende partner)?

Ja, dit is mogelijk.

Als je nog andere vragen hebt over bijvoorbeeld je persoonlijke situatie, dan kunnen we gerust contact met je opnemen. Stuur je ons dan een mail?
Ik denk dat er in deze discussie een niet onbelangrijk detail ontbreekt, waar ik zelf tegenaan liep.
Wanneer één van de rekeninghouders van een en/of rekening komt te overlijden, dan wordt de betreffende digipas geblokkeerd.
Als je dan zoals ik in een situatie zit, dat je altijd gezamenlijk één digipas hebt gebruikt, dan heb je een probleem.....
Blokkeren jullie alle incasso's, zoals op deze pagina staat bij het melden van overlijden? Dit lijkt me erg ongewenst in geval van hypotheek, energieleveranciers etc. Er kan best wel een poos zitten tussen het overlijden en het verkrijgen van een Verklaring van erfrecht (en benoemen van een executeur en een melding). Deze werkwijze nodigt niet uit om direct met de SNS contact op te nemen. De ING doet dit in ieder geval anders/beter.

Dit klopt, de informatie op onze site is actueel. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen rekeningen die op meerdere namen staat of dat de rekening alleen op naam van de overledene staat. In geval van en/of-rekening kan de resterende mederekeninghouder en eventuele gemachtigden gewoon van rekening gebruikmaken en lopen incasso’s door. Als de rekening alleen op naam overledene staat, dan wordt wel alles geblokkeerd inclusief incasso’s. Dit doen we ter bescherming van de erfgenamen. Doet ING dit anders? We horen graag de verschillen.


Kijk maar eens bij de Rabobank
Rekening op één naam
....
Bij voldoende saldo kunnen automatische incasso’s drie maanden doorlopen.
Badge +1
Goedemiddag,

Nogmaals dank voor jullie input. Onze productmanager bekijkt of wij hierin ons beleid/werkwijze willen aanpassen. Als er ontwikkelingen zijn, horen jullie dat uiteraard meteen.

Reageer