Blokkade en opheffen zakelijke rekening.


Afgelopen zomer kreeg onze stichting per email de vraag of wij een kopie identiteitsbewijs van een van onze bestuurders wilden leveren. Deze had geen tekenbevoegdheid dus kwam de vraag ons vreemd over. Toen wij de mail wilden beantwoorden, kregen wij de melding dat de mail niet kon worden afgeleverd omdat het adres niet klopte. Daardoor vermoedden wij fraude en hebben niet meer op deze mail gereageerd en het adres als SPAM aangemerkt. Enige tijd later kregen wij aangetekende post met dezelfde vraag. Ook toen reageerden wij, als vrijwilligers, wat later en per mail, dat wij twijfelden aan de echtheid van de afzender. Toen volgde een bericht dat er werd gedreigd met opzegging van de rekening, als wij niet terstond het gevraagde document inleverden. Ook bleek achteraf dat er meerdere aangetekende brieven aan ons kantooradres (bedrijfsverzamelgebouw) zijn aangeboden, niet getekend retour zijn gegaan. Navraag echter leverde zelfs geen (beroemde) "U was niet thuis" kaartje op. Telefonisch contact leverde niets op, want niet ingesproken op voicemail en bellen met (afgeschermd)privénummer.
Met alle communicatie, post en email, zijn wij naar een SNS Hypotheekwinkel in de buurt gegaan. Daar kon in de eerste instantie niet de echtheid van de afzender (email 'volksbank.nl) worden vastgesteld. Na enig telefonisch contact werd ons duidelijk dat het toch een legitiem adres en vraag betrof. Dus hebben wij het genoemde document opgestuurd. In de eerste instantie wilden we dat aangetekend doen, echter een adres met antwoordnummer aangetekend kan niet. Een van de vrijwilligers had de brief met document aangeleverd bij het postagentschap, daar werd het hem verteld. Gewoon inleveren kon wel en daarmee dacht hij dat het goed was. Dat dachten wij als dagelijks bestuur ook. Ik bedoel, wij willen niet graag in verband met witwas en terroristische praktijken worden gebracht. Daarom hebben wij de, i.o.m. de bestuurder, de identiteitsgegevens doorgestuurd. Ondanks het feit dat deze geen tekenbevoegdheid bij deze bank had.
Tot onze grote ontzetting bleek de SNS bank op 22 november jl. eenzijdig de zakelijke rekening van onze stichting te hebben opgezegd. Salarisbetaling, storting schenking van Kansfonds, donaties, allen zijn nu onbereikbaar geworden. De reden is, volgens ons, een periodieke controle die moet aantonen dat wij geen activiteiten in het kader van financiering van criminele en terroristische hebben. De bank als rechercheur van Politie? Hoe is de beslissing om ons te controleren tot stand gekomen? Is dat willekeur of gewoon het lot? Waarom geen onderbouwing met de opzegging? Waarom moet de stichting en haar vrijwilligers zelf heel veel tijd en moeite ondernemen om ook maar tot iets van een zinnig antwoord te komen. Feit blijft dat we een flinke schadepost hebben in de vorm van kostbare (vrijwillige en betaalde) uren arbeid, terwijl wij altijd ter goeder trouw en transparant hebben gehandeld. Er is ons geen enkel laakbaar handelen te verwijten, zelfs geen rood stand. Het is zeer betreurenswaardig dat wij als stichting, werkend met kwetsbare vrijwilligers, op dezelfde lijn als frauderende instellingen en malafide bedrijven worden gezet en onze tegoeden bevroren zien. Ons rest niet meer dan met spoed een andere bankrekening te openen, daarvoor het bestuur bij elkaar te moeten roepen en de inschrijving KvK aan te passen. Als stichting met een ANBI status willen we graag eerlijk en transparant handelen en daar past wel een bankrelatie bij die zich met enige klantvriendelijke soepelheid opstelt. Helaas hebben wij hier niets van gevonden bij de SNS/Volksbank.
Dit bericht gaat ook naar de afdeling 'Klantintegriteit' van genoemde bank, een naam waar wij toch met enige verbazing naar hebben gekeken. want in deze heeft de SNS bank de woorden integriteit, begrip voor stand van zaken en klantvriendelijkheid niet begrepen.
Het mag ook duidelijk zijn dat wij deze ervaring in ons netwerk van stichtingen en semi-overheidsinstellingen, zullen delen. Want ook zij zullen zich gealarmeerd weten met het bericht dat er een bankrekening is geblokkeerd. Terzijnertijd zullen wij ons ook beraden op eventuele verdere stappen in de richting van schadevergoeding en rehabilitatie. Volgens ons heeft de SNS bank onvoldoende stil gestaan bij het feit dat vrijwilligers niet altijd binnen kantooruren bereikbaar zijn, niet bereikte aangetekende post ook misschien een oorzaak kan hebben en het zomaar opzeggen van een bankrekening voor een kleine en jonge stichting bijna funest kan zijn. En een kijkje op de website geen enkele aanleiding vormt om malafide praktijken te vermoeden? Mocht er sprake zijn van enige willekeur, dan zullen wij alle moeite doen om hiertegen in verweer te komen.
Ik ben me, als (vrijwillig) directeur, ervan bewust dat wellicht dit forum en de manier van dialoog niet geheel conform de gedragsregels is. Maar ik moet mijn frustraties van niet betaalde salarissen, een grote donatie die nergens gestort kan worden en betalingen van huurpenningen die gestorneerd worden wel ergens kwijt. Waarvan akte.
Groet.

5 Reacties

Beste @Stichtingnietblij,

Met ontzetting heb ik je verhaal gelezen, daar wordt geen mens blij van. Mijn excuses voor deze ervaring, ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld bent en ons hiervan op de hoogte stelt. Omdat ik je graag persoonlijk wil helpen, heb ik de kwestie voorgelegd aan de afdeling Klant Integriteit. Zodra ik antwoord krijg, stel ik je daarvan op de hoogte. Zou je in een e-mail je telefoonnummer kunnen opsturen? Ons e-mailadres is: community@sns.nl Op die manier kan ik contact met je opnemen, alvast dank.
Beste Evelyn SNS,

Dank voor de opening van een dialoog. Ik heb op het gegeven emailadres gereageerd.

Met vr. groet.
Hallo @StichtingNietBlij,

Bedankt voor de snelle reactie en de toelichting in je e-mail. Ik heb je gegevens doorgegeven aan de afdeling Klant Integriteit. Ik ga ervan uit dat ze even tijd nodig hebben om het te onderzoeken. Ik houd persoonlijk in de gaten of je klacht spoedig wordt opgepakt en ik hoop dat je gesprek naar tevredenheid verloopt. Groet, Evelyn
Reputatie 2
StichtingNietBlij schreef:

Beste Evelyn SNS,

Dank voor de opening van een dialoog. Ik heb op het gegeven emailadres gereageerd.

Met vr. groet.


Misschien wil je ons (de meelezers / mede klanten)hier op de hoogte houden of e.e.a. tot tevredenheid is opgelost?
Alvast bedankt,
Ben :cool:
Beste @StichtingNietBlij,

Mijn collega van Klant Integriteit heeft mij laten weten dat de klacht is opgepakt en dat je bent gebeld. Ondanks dat de kwestie nog niet is opgelost, hoop ik dat je snel duidelijkheid krijgt. We doen ons best om aandacht te besteden aan alle soorten klantsignalen om verbeteracties te signaleren en herhalingen van fouten te voorkomen.

Reageer

  • :D
  • :?
  • :cool:
  • :S
  • :(
  • :@
  • :$
  • :8
  • :)
  • :P
  • ;)