SNS

De Bankierseed

  • 19 mei 2015
  • 11 Reacties
  • 2880 Keer bekeken

Badge +1
Ook voor ons was het vandaag zover. Vanochtend heb ik samen met mijn webcarecollega’s de bankierseed afgelegd.

Waarom is de bankierseed in het leven geroepen?

Met de introductie van tuchtrecht en de bankierseed worden verdere stappen gezet voor een integere en beheerste bedrijfsvoering bij banken. Uiteraard handelden wij voor het afleggen van de eed ook integer en klantgericht. De eed is hier een soort bevestiging van. Om de eed en het tuchtrecht een wettelijke basis te geven, is de Wet op het Financieel Toezicht aangepast. Hiermee ondersteunt het kabinet het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om te komen tot gedragsregels met tuchtrecht voor bankmedewerkers.

De introductie van de bankierseed en het tuchtrecht is van kracht sinds 1 april 2015. Bestuurders/commissarissen zijn sinds 1 januari 2013 verplicht om de bankierseed af te leggen. Voor huidige medewerkers (en externen) geldt een overgangstermijn van één jaar: zij moeten vóór 1 april 2016 de eed hebben afgelegd.

Wat houdt de bankierseed eigenlijk precies in?
De bankierseed is een samenvatting van wat je moet doen om je vak integer uit te oefenen. Officieel heet het de 'Eed/belofte financiële sector’. Door het afleggen van de eed beloof je
• dat je je beroep integer en zorgvuldig uitoefent;
• je de belangen van alle stakeholders afweegt waarbij je het klantbelang centraal stelt;
• je de wet- en regelgeving en de gedragscode Gezond Verstand, Gezond Geweten naleeft;
• je discreet met informatie omgaat en je kennis niet misbruikt;
• je transparant bent en verantwoordelijkheid neemt voor je handelingen als bankier;
• je je inzet voor het behoud van het vertrouwen in de financiële sector.

Zelf vind ik de eed passen bij onze missie om bankieren weer ‘normaal’ te maken. Wat vind jij van deze ontwikkeling?

11 reacties

Badge
Gefeliciteerd, een mooie mijlpaal!

Toch denk ik dat de eed een wassen neus zal blijken te zijn wanneer de financiële sector niet grondig hervormd wordt. Dat wil onder andere zeggen: dat er niet afgerekend wordt op korte- maar op langetermijnwinst. Lees of kijk ook wat Joris Luijendijk hierover te zeggen heeft: http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2015/maart/joris-luyendijk.html
Badge +1
Mooi Tibor en alle andere webcare-vrienden! Voelt dat ook als een soort initiatie voor de SNS-familie. Is het nog gebonden aan een interne cursussen?

P.S.
Na zo'n eed staat zo'n jasje je goed!
Badge +1
Dank jullie wel heren 🙂.

@Reinout Ik ben het met je eens dat alleen het afleggen van de eed lang niet voldoende is. Er is veel meer nodig om bankieren weer 'normaal' te maken. En daar zijn we -mede dankzij deze community- hard ons best voor aan het doen.

@eRik19 De eed is niet direct verbonden aan interne cursussen. Wel zijn wij bijvoorbeeld verplicht om voor 1 juli 2015 de diploma's WFT Basis Particulier & WFT Schade Particulier in ons bezit te hebben. Ook dat draagt weer bij aan onze vakbekwaamheid en zorgplicht.

P.S.
Dat jasje zit nu als gegoten 😉.
Hoi Tibor,
Heel mooi dat je de eed hebt afgelegd. Dit toont je bereidheid en inzet aan om het "goed" te doen. Ik denk dat het ook zeker effect zal hebben.
Maar, zoals de anderen ook al, toch een kritische noot. En dat zul je begrijpen, weet ik. 
Ik heb verschillende mensen leren kennen, gezien (op tv bijv.), die waarschijnlijk zonder schroom en welgemeend ook de eed zullen afleggen of hebben afgelegd. Naar mijn mening ontbreekt het echter bij verschillende van die mensen aan inzicht over wat dat eigenlijk inhoud. Het is een cultuur die moet verdwijnen en daar kan de eed bij helpen, maar het niet afdwingen. De volgende stap zal zijn dat medewerkers binnen de sector ook naar elkaar kritisch gaan worden. Zo vraag ik mij bijv. af of er iets van een "klokkenluiders" regeling is, zijn er "vertrouwenspersonen" waar je anoniem je verhaal kwijt kunt, enz.
Goed dat je inziet dat we er dus nog niet zijn.
Bedankt dat je deze stap voor jullie klanten hebt willen zetten.
Groet,
Ben 🆒
Badge +1
Goedemiddag Ben,

Ook jij bedankt en uiteraard graag gedaan 🙂. Bij SNS hebben we inderdaad 'vertrouwenspersonen' waar je anoniem je verhaal bij kwijt kunt.
Goedemiddag Ben,

Ook jij bedankt en uiteraard graag gedaan 🙂. Bij SNS hebben we inderdaad 'vertrouwenspersonen' waar je anoniem je verhaal bij kwijt kunt.

Hoi Tibor,
Is er ook een "klokkenluidersregeling"? Dat zou een "vervolg stap" kunnen zijn. 
Mensen die (vermeende?) "fouten" aan de kaak stellen, dienen goed beschermd te worden. Daar is in NL al het e.e.a. over geregeld, maar naar ik vermoed werkt dat lang niet altijd goed. Het is daarom goed om binnen organisaties een goede regeling af te spreken (bijv. via OR of medezeggenschapsraden).
Ik weet niet of je het "geval" van de MW bij het leger kent, maar dat is echt traumatisch. En de onwil die je dan tegenkomt!
Groet,
Ben 🆒
Hoi Ben,

Tibor is er niet, vandaar dat ik op je vraag reageer. Op grond van de Nederlandse corporate governance code heeft SNS een incidentprocedure voor klokkenluiders. Incidenten die we niet bij onze direct leidinggevende kunnen melden, kunnen we melden bij een vertrouwenspersoon. Ik heb er geen ervaring mee, maar kan me voorstellen dat dit ook niet helemaal waterdicht is.

Ik kende het voorval niet maar heb gezocht op internet. Ik kom schrijnende gevallen tegen, over Fred Spijkers en recenter natuurlijk Bradley Manning. Bedoel jij deze ook?
Hoi Ben,

Tibor is er niet, vandaar dat ik op je vraag reageer. Op grond van de Nederlandse corporate governance code heeft SNS een incidentprocedure voor klokkenluiders. Incidenten die we niet bij onze direct leidinggevende kunnen melden, kunnen we melden bij een vertrouwenspersoon. Ik heb er geen ervaring mee, maar kan me voorstellen dat dit ook niet helemaal waterdicht is.

Ik kende het voorval niet maar heb gezocht op internet. Ik kom schrijnende gevallen tegen, over Fred Spijkers en recenter natuurlijk Bradley Manning. Bedoel jij deze ook?

Hoi Dennis,
Ik schreef Tibor, maar doelde natuurlijk op Tibor als Mod en daarmee dus op alle Mods :)
Ik doelde inderdaad op Fred Spijkers. Die is zo goed als totaal afgebroken. Ik heb eigenlijk geen idee hoe het nu met hem gaat /is. Ik zal ook nog weer eens zoeken.
Groet,
Ben 🆒
PS Misschien goed dat toch eens beter uit te zoeken. Nu er (waarschijnlijk) nog niets "aan de knikker" is, is dat heel wat makkelijker dan wanneer er wat "Löss ist".
Badge
Ook voor ons was het vandaag zover. Vanochtend heb ik samen met mijn webcarecollega’s de bankierseed afgelegd.

Waarom is de bankierseed in het leven geroepen?
Met de introductie van https://"http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-financiele-sector/nieuws/2014/03/14/tuchtrecht-voor-alle-bankmedewerkers.html" worden verdere stappen gezet voor een integere en beheerste bedrijfsvoering bij banken. Uiteraard handelden wij voor het afleggen van de eed ook integer en klantgericht. De eed is hier een soort bevestiging van. Om de eed en het tuchtrecht een wettelijke basis te geven, is de Wet op het Financieel Toezicht aangepast. Hiermee ondersteunt het kabinet het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om te komen tot gedragsregels met tuchtrecht voor bankmedewerkers.

De introductie van de bankierseed en het tuchtrecht is van kracht sinds 1 april 2015. Bestuurders/commissarissen zijn sinds 1 januari 2013 verplicht om de bankierseed af te leggen. Voor huidige medewerkers (en externen) geldt een overgangstermijn van één jaar: zij moeten vóór 1 april 2016 de eed hebben afgelegd.

Wat houdt de bankierseed eigenlijk precies in?
De bankierseed is een samenvatting van wat je moet doen om je vak integer uit te oefenen. Officieel heet het de 'Eed/belofte financiële sector’. Door het afleggen van de eed beloof je
• dat je je beroep integer en zorgvuldig uitoefent;
• je de belangen van alle stakeholders afweegt waarbij je het klantbelang centraal stelt;
• je de wet- en regelgeving en de gedragscode https://"http://www.snsreaal.nl:80/web/file?uuid=b6631b8d-9f8f-4996-be23-0927c087d8ef&owner=888042b9-8ed7-4eb5-aff3-8888b41b5c9c" naleeft;
• je discreet met informatie omgaat en je kennis niet misbruikt;
• je transparant bent en verantwoordelijkheid neemt voor je handelingen als bankier;
• je je inzet voor het behoud van het vertrouwen in de financiële sector.

Zelf vind ik de eed passen bij onze missie om bankieren weer ‘normaal’ te maken. Wat vind jij van deze ontwikkeling?

Ik ben tegen iedere vorm van Tuchtrecht (de belangengroep zelf bepaalt de strafmaat).
Iedere vorm van overtreding moet het strafrecht op van toepassing zijn. Dat is duidelijker.
Beste mensen van het Webcareteam ,

Hartelijk gefeliciteerd met het afleggen van de bankierseed.
Ik hoop van harte dat de bankierseed een mijlpaal blijkt te zijn voor een nieuwe periode in het "Nuts"bankwezen !
Als iedere bankwerknemer de eed serieus neemt , dan kan dat bijna niet anders.
met vriendelijke groet ,
Axasjaak
Badge +1
Beste mensen van het Webcareteam ,

Hartelijk gefeliciteerd met het afleggen van de bankierseed.
Ik hoop van harte dat de bankierseed een mijlpaal blijkt te zijn voor een nieuwe periode in het "Nuts"bankwezen !
Axasjaak


Dankjewel Axasjaak. We blijven ons best doen 🙂.

Reageer