SNS

Het Nieuwe Kabinet is een feit…

  • 2 november 2010
  • 0 Reacties
  • 9252 Keer bekeken

?dus nu kunnen we kijken wat de gevolgen van het regeerakkoord zullen zijn. Zo op het eerste gezicht zijn er een aantal die veel burgers direct in hun portemonnee gaan voelen. Ook voor jou misschien? Hieronder een aantal voorgenomen maatregelen:

- Toeslag op de energierekening om het opwekken van duurzame energie te bekostigen.
- Bezuinigingen op de basisbeurs van studenten.
- Bezuinigingen op de zorgtoeslag en kinderopvang
- Beperking van het basispakket.

Nieuwe wetten
Ook krijgen sommige burgers te maken met dalende inkomsten of met minder gunstige arbeidsvoorwaarden. Zo gaat het minimumloon waaraan de bijstand is gekoppeld vanaf 2012 in stapjes omlaag. En wordt de AOW leeftijd verhoogd.

Niet alles wordt anders
Daarnaast blijven er ook een aantal voorzieningen zonder wijzigingen bestaan. Denk hierbij aan de hypotheekrenteaftrek, de WW uitkering en het ontslagrecht.

Al met al wisten we wel dat er flink bezuinigd moest worden. De staatsschuld neemt met bijna 100 miljoen euro per dag toe. Dat betekent een schuld van zo?n 22.500 euro per Nederlander. Om deze schuld te niet verder te laten stijgen, grijpt het nieuwe kabinet nu in.

Duidelijk is dat we als burger de komende periode meer zelf moeten regelen en dat je eigen financi?le situatie goed op orde moet zijn. Dat betekent eigen middelen aangrijpen om door moeilijke tijden te komen. En je voorbereiden op minder goede tijden, als je bijvoorbeeld ziek wordt of werkeloos raakt. Ook is het verstandig om langzamerhand rekening te houden met een toekomstige inperking of afschaf van de hypotheekrenteaftrek. Het huidige kabinet houdt de aftrek weliswaar in stand, maar uit de discussies rondom de verkiezingen is toch duidelijk geworden dat de meeste partijen van dit belastingvoordeel af willen.

0 reacties

Geen reactie

Reageer