SNS

Vraag

Nieuwe FATF regels

  • 22 mei 2019
  • 13 Reacties
  • 12840 Keer bekeken

Graag zou ik het standpunt van de Volksbank willen weten aangaande de mogelijke implementatie van nieuwe FATF-regels. Zie hiervoor deze nieuwsbrief van Simon Lelieveldt die als technisch bedrijfskundige actief is in het bankwezen en op het terrein van innovatief betalingsverkeer.
De nieuwe regels lijken een overkill te worden en gegevens kunnen zeer wel mogelijk in verkeerde handen vallen. Derhalve lijkt het mij noodzakelijk dat de banken gezamenlijk optrekken om de invoering ervan te voorkomen.

13 reacties

Reputatie 5
Badge +4
Beste @Blacktomcat,

Tjonge, daar kom je met een onderwerp zeg. De link verwijst naar een Engelstalige nieuwsbrief en omdat ik vermoed dat niet iedereen op de hoogte is van de FATF of de aanbevelingen die zij geven lijkt het me goed om er hier wat over te vertellen.

De Financial Action Task Force (FATF) is een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan (als in: nationale regeringen samen) dat beleid ontwikkelt en bevordert ter bescherming van het wereldwijde financiële systeem tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens. De FATF heeft zogenaamde aanbevelingen ontwikkeld, die worden erkend als internationale norm voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme en proliferatie. Landen die lid zijn van FATF worden op basis van deze aanbevelingen getoetst.

Je vraagt naar het standpunt van de Volksbank over de mógelijke implementatie van nieuwe FATF-regels. Doorgaans doen we geen uitspraak doen over een denkbeeldige situatie in de toekomst. Maar ik begrijp dat het belangrijk voor je is, dus ik ga het voor je navragen.
Badge +1
Het lijkt me, omdat de FATF een internationale organisatie is dat deze organisatie (via politieke besluiten) afspraken maakt / regels oplegt via de nationale centrale bank en deze legt de regels weer op aan de gewone banken in een land.

Een poos geleden hebben we een discussie gehad over welke informatie banken uitwisselen naar aanleiding van een SNS klant die er achter kwam dat zijn NAW gegevens via een Baltische bank bij een derde waren gekomen. Het lijkt me dat de FATF regels hierbij een rol spelen, maar de SNS kon toen geen info geven 😞.
Reputatie 3
Badge
Nou Blacktomcat, je hebt mij in ieder geval een nieuwe term aangedragen. Mooie toevoeging aan de financiële woordenlijst voor de zelfredzame SNS klant. Nu heb ik al de nodige moeite om de implicaties van het delen van informatie in het kader van PSD2 doorgeslikt te houden. Dit FATF regiem zie ik maar even gestapeld op die invloed van PSD2. Als ik het goed begrijp regelt PSD2 toegang tot onze gegevens aan derde partijen, en zal FATF kunnen gaan bepalen welke informatie minimaal nodig is voor een derde partij in een land dat zich binnen de FATF invloedssfeer bevindt.

En bij welke landen moeten we dan met het kiezen van een derde partij rekening houden? Zie FATF members and observers pagina. Ehmm, kort door de bocht ontwikkelde wereld? Europese landen, China, Rusland, China. Kortom, PSD2 exercities kunnen FATF bijna niet ontwijken. Welke landen niet? Veel voormalige Oostbloklanden, een groot deel van Afrika, het midden oosten, Indonesië Thailand, en een deel van Zuid Amerika.

VS is kartrekker en curieus genoeg heeft China het vice voorzitterschap. In het huidige klimaat een pikant detail. FATF is geïnitieerd bij een G7 bijeenkomst in 1989. Merk op dat dit nog voor de grote internet hype was. Toen had men al problemen met witwassen, wat de aanleiding was voor het oprichten van FATF.

Nu is dat streven FATF wel nobel, het voorkomen van het witwassen van geld. Wel wordt dat weer op de bekende draconische voortvarendheid aangepakt zoals we dat inmiddels van de VS gewend zijn geraakt.
Reputatie 5
Badge +4
Beste heren,

Dit onderwerp is zeker geen broodje kaas. @Blacktomcat vroeg: 'graag zou ik het standpunt van de Volksbank willen weten aangaande de mogelijke implementatie van nieuwe FATF-regels.' Deze vraag heb ik intern uitgezet, ik hoop jullie binnenkort te kunnen informeren.
Reputatie 5
Badge +4
Goedemiddag, ik heb een uitspraak ontvangen en deze deel ik graag met jullie:
FATF formuleert aanbevelingen voor de internationale bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Naast de aanbevelingen van FATF, worden ook regels voor de bestrijding opgesteld. Dit doet de Europese Unie en deze regelgeving wordt vervolgens doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving. Als bank vinden we de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering heel belangrijk. Daarom zetten we ons elke dag in voor de strikte naleving van deze regels. Ook vinden we de privacy van onze klanten belangrijk. Dit betekent dat we er strikt op nazien dat klantgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bedoeld zijn en niet in verkeerde handen vallen.
@Evelyn, ik vind dit een te algemene reactie. Natuurlijk staan jullie dar achter. Mijn probleem wat ik ermee heb zit in je laatste zin: Hoe zien jullie erop dat de data niet in verkeerde handen komen? M.i. hebben jullie als SNS helemaal geen tools voor. Lees die nieuwsbrief van Simon Leleiveldt nog eens goed door. En dan met name zijn bezorgdheid dat die data bij allerlei nationale overheden komen waar we geen grip op hebben. Zijn voorstel is om die data lokaal te houden (dus per land of als EU). Hierin kunnen jullie een rol spelen. Kaart dit aan waar mogelijk opdat de EU nog tijdig kan ingrijpen.
Ook vinden we de privacy van onze klanten belangrijk. Dit betekent dat we er strikt op nazien dat klantgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bedoeld zijn en niet in verkeerde handen vallen.
Deze bewering komt wel erg vaak terug, maar je weet heel goed dat dat niet helemaal waar is. Uiteindelijk verschuilt de bank zich achter de regelgeving, maar doet - zo lijkt het althans - geen enkele moeite om haar invloed te doen gelden bij het vaststellen van die regels. Als de gegevens werkelijk alleen zouden worden gebruikt, waarvoor ze bedoeld zijn, zouden de klanten meer invloed moeten hebben.
Maar vrolijk verder, bank juridisch gedekt, klant de dupe.

De rest van het verhaal is nogal obligate kost. Je kunt moeilijk gaan beweren dat de bank niet geïnteresseerd zou zijn in witwassen.
Reputatie 5
Badge +4
Beste heren @Koos en @Blacktomcat,

De reactie die ik gisteren heb gedeeld is het antwoord op de vraag of de Volksbank een uitspraak kan doen over FATF. Uit jullie berichten begrijp ik dat jullie er dieper op in willen gaan of niet mee eens zijn met de inhoud. Vanuit mijn functie voor SNS probeer ik jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen: jullie reacties zal ik doorgeven, maar een uitspraak van de Volksbank kan ik niet veranderen.
Reputatie 3
Badge
@Evelyn, even los van waar de rol van SNS begint en eindigt hebben klanten met een hoofdrekening bij SNS in praktische zin geen andere keuze dan veel van hun bankzaken via SNS uit te voeren. Als het beïnvloeden van hoe FATF richtlijnen op de uitvoering van deze bankzaken ingrijpen niet bij de bank ligt, dan vraag ik mij af waar die wel ligt. Europese Unie aanwijzen met onze Nederlandse overheid als een uitvoeringsinstrument is mij dan wat algemeen.

Welke rechtspersoon zou hiervoor moeten worden aangesproken? Het zou mij trouwens toch erg verbazen als de Nederlandse Bank (namens haar deelnemende banken) geen invloed zou hebben gehad op de Nederlandse implementatie van wat de EU in het kader van FATF met de VS overeengekomen (dat de VS de driver achter FATF is, is mij inmiddels wel duidelijk).

Dat de VS de belangrijke drijvende kracht is achter FATF illustreert dit Volkskrantartikel. Het handelt over hoe FATF Sint Maarten de duimschroeven aandraait. Eerder heeft FATF Iran en Noord-Korea aangepakt. Merk op dat los van terecht of onterecht dit VS' meest favoriete rogue states zijn. Om deze informatie niet te veel te polariseren, het FATF heeft eerder ook het Vaticaan (Ja ja) en het Nederlandse Voetbal aangesproken (dit kunnen jullie je misschien nog herinneren, in 2009, dat initiatief bracht FATF nog best wat positieve publiciteit).

Onder de vlag van de VN heeft de VS in 2001 lijsten verspreid van terroristische organisaties, maar ook stichtingen en organisaties, die voor liefdadigheidsinstellingen moeten doorgaan. Internationale banken is gevraagd om transacties van deze organisaties te communiceren. Voor Nederland liep deze communicatie via de Nederlandse Bank. De zorgvuldigheid, en de checks and balances in het proces naar de lijsten toe, hebben in die periode ter discussie gestaan. Deze 2001 actie vond plaats op het initiatief van President Bush. Maar eerder heeft ook Clinton FATF ingezet.

Voor mij als bankklant is het onmogelijk om te duiden wie en vooral hoe uit hoofde van FATF door banken wordt gecontroleerd en gecommuniceerd. Terrorisme bestrijding is een pavlov effect dat goed gebruikt kan worden om discussie te smoren. Hoe terecht die bestijding tegelijkertijd ook is. Waarom de aandacht voor FATF volgens mij terecht en actueel is, is omdat het met de huidige Amerikaanse overheid wat mij betreft niet ondenkbaar is dat het FATF instrument kan worden gebruikt voor politieke doeleinden, en een verlengstuk wordt van het economische buitenlandbeleid van de VS. Zorg over de impact van FATF is daarom denk ik wel terecht, juist omdat in mijn beeldvorming de EU zo weinig invloed heeft op de precieze invulling va dat FATF beleid.

Wie is voor de uitvoering van FATF beleid aan te spreken, als het SNS niet is?
Natuurlijk is hierin heel veel politiek gedreven. De Amerikanen gaan tegenwoordig zover dat in de 2e of zelfs 3e lijn landen en bedrijven worden aangesproken op hun keuzes.
Voor Europa zou eigenlijk de EU de aanspreekpartner moeten zijn, op mondiaal niveau zou de VN hierin een rol moeten gaan spelen. Maar helaas is deze overkoepelende organisatie ook al flink politiek gedreven, niet in de laatste plaats door de huidige US regering (maar natuurlijk ook Rusland en China bijv.).
Banken zijn (gelukkig) alleen maar "volgers".
Groet,
Ben 🆒

Banken zijn (gelukkig) alleen maar "volgers".

Zo gelukkig vind ik dat niet, ik zou juist wat meer activiteit willen zien om de negatieve gevolgen van "volgen" te voorkomen.
In NL bij de Rabo en hier ook bij enige banken, kan elk filiaal aardig wat in de melk brokkelen.
Omgedraaid, elke bank komt op voor klant belang en informeert de klant. Maar dit soort afspraken moet toch echt in ´t groot gemaakt worden.
Ik denk dat we het eens zijn, de banken volgen teveel klakkeloos overheden / eigen overkoepelende instellingen en gaan te weinig naast (voor) de klant staan. (op andere momenten doen ze dat wel als ik het wel zelf kan)
Groet,
Ben 🆒
........ Europese Unie aanwijzen met onze Nederlandse overheid als een uitvoeringsinstrument is mij dan wat algemeen. .............
Inderdaad. het is tegenwoordig bon ton om Brussel de schuld te geven. Alsof daar mensen op een eiland zitten die alleen maar regels proberen te bedenken. Wij zijn zelf onderdeel van Brussel en beslissen mee. Als het niet naar onze zin is, moeten we Brussel niet de schuld geven, maar hadden 'we' beter moeten lobbyen. Blijkbaar zijn dan de argumenten van andere partijen sterker dan die van 'ons'. Dat kan toch! Niet iedereen heeft gelijk (al menen we dat allemaal wel).

Waar het mij o.a. om gaat is dat de banken en overheden zich sterker moeten maken om de uitvoering van dergelijke grote plannen beter te regelen. Zoals Simon Lelieveldt in zijn stuk al aangaf. Waarom het verzamelen van die transactiegegevens niet nationaal coördineren en nationaal houden? Er ligt dan een betere rechtszekerheid aan ten grondslag en vooral, de kans dat de gegevens in handen komen van dubieuze partijen wordt daardoor sterk verkleind. De SNS cq. Volksbank zou dit moeten aankaarten binnen de Nederlandse Vereniging van Bankiers; en die weer bij het ministerie, de Europese Bank, etc. Kortom, de banken moeten hun verantwoording ook nemen. Tenzij hen dit niet interesseert en zij dan 'gewoon' klakkeloos de regels uitvoeren die worden ingevoerd door andere partijen.
Ik wil het standpunt van de SNS/Volksbank weten in deze kwestie. Als ze zeggen, het maakt ons niets uit: prima, dan weten we dat. Maar nu horen we niets en worden met dooddoeners het rietveld ingestuurd. En van dat laatste houd ik niet.

Reageer