SNS

Plak er een labeltje op: hoe zuinig is je huis?

  • 8 november 2017
  • 43 Reacties
  • 14222 Keer bekeken


Toon eerste bericht

43 reacties

Reputatie 3
Badge
Een dak van een huis vertegenwoordigd ook de mogelijkheid om elektriciteit op te wekken met zonnepanelen. Zet afwegingen voor dakterrassen en dakkapellen af tegen de mogelijkheid dat het installeren van zonnepanelen op een zeker moment op je pad zal komen. Keuzes voor dakterrassen en dakkapellen kunnen het werkbare oppervlak beïnvloeden waarmee zonne-energie kan worden opgewekt. Energiebesparende maatregelen en het opwekken an eigen energie voegen natuurlijk geen ruimte toe aan je huis, maar kunnen het huis wel beter energielabel opleveren. En dit wordt ook meer en meer belangrijk bij de toekomstige verkoop van een huis.

Is een dakkapel bijvoorbeeld nodig in verband met bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, dan nog kan het goed zijn bij deze consequentie stil te staan en te kijken hoe je op een andere manier kan gaan bijdragen aan energieopwekking uit niet-fossiele energiebronnen, door je bijvoorbeeld in te schrijven als mede-eigenaar van een wind- of zonnepark. Die investering heeft natuurlijk geen effect op je eigen huis, maar dit kan ook als voordeel worden gezien. Zou je immers gaan verhuizen, dan neem je dat eigenaarschap, en de bijkomende voordelen mee naar een volgende woonsituatie. Zonnepanelen op een dak laat je achter.

Voorbij het belang van je huisprijs en hypotheek denkend is het zelf opwekken van energie heel interessant voor voor de huishoudportemonnee. Het heeft direct een positieve invloed op je maandelijkse lasten.
Badge +2
Goedemorgen Ferd,

Deze invalshoek is nog niet aan bod gekomen. De afweging tussen een dakterras of dakkapel en de mogelijkheid voor het installeren van zonnepanelen is een goede overweging. Heb je zelf een keuze gemaakt tussen zonnepanelen of een andere manier om bij te dragen aan het opwekken van energie? Het feit dat het een positieve invloed heeft op je maandlasten spreekt denk ik veel mensen aan.
Reputatie 3
Badge
Ik wil dit topic niet ombuigen richting energiebesparende maatregelen. Misschien is het een idee om er een apart topic voor aan te maken. Het is best een actueel issue en zal de komende jaren in belang toenemen.

Heel kort (kan ik dat?):
In 2013 mede door discussies in ons familienetwerk en op de fora van de techsite tweakers gestart met zonnepanelen op ons dak. In deze eerste stap hebben we 15 panelen (7+8) op twee dakflanken laten leggen. Bij deze installatie inbegrepen zijn een omvormer (zet de gelijkstroom van de panelen om in wisselstroom voor het elektriciteitsnet). De kosten voor deze installatie was ca. 7.000 Euro.

In een tweede stap hebben we in 2016 op een derde dakvlak 8 extra zonnepanelen laten leggen. De reden hiervoor was dat hiernaast een warmtepomp is geïnstalleerd. Naar mijn inschatting zou het gebruik van die warmtepomp ongeveer zijn weg te strepen tegen de extra zonnepanelen. Deze extra investering was ruim 8.000 Euro.

Voor deze veranderingen hadden wij een gas/licht rekening van 166 Euro/mnd. Nu is deze maandlast in mei 2016 verlaagd naar 127 Euro/mnd. Dit is slechts een gedeelte van de echte verlaging, want jaarlijks kregen we ook het nodige terug: 1100 Euro (2014), 960 Euro (2015), 1090 Euro (2016) en 800 Euro in 2017. Hiernaast is voor de eerste fase 650 Euro subsidie ontvangen en voor de tweede fase 1000 Euro.

Van de investering van 15.000 Euro is dus in totaal ruim 5.500 in vijf jaar terugverdiend. Hierin heb ik nog even niet de maandlast verlaging verdisconteerd (~ 800 Euro). In april volgt de afrekening over 2017.

Sic is wel dat er geld moet zijn om deze sprong te kunnen maken. En dat er dan weer geld terugstroomt in de vorm van subsidie en saldering. Dit geld wordt door de hele samenleving betaald, ook door diegenen die niet de middelen hebben om een energiebesparingssprong te wagen. Ik hoop dat ik met het bovenstaande duidelijk heb gemaakt dat energiebesparing niet alleen maar geld kost maar ook naar je toekomt door lagere maandlasten.
Hoi Ferd,

Je reacties heb ik verplaatst naar een topic waar we praten over aanpassingen om je huis energiezuiniger te maken. Leuk dat je ons een kijk in je overwegingen en beslissingen gunt. De zonnepanelen en warmtepomp leveren je dus echt wat op. Hou je ons op de hoogte over de afrekening over 2017?
@Ferd, heb je ook de BTW op de zonnepanelen en/of warmtepomp al teruggevraagd? Dat kan ook nog op zonnepanelen die geplaatst zijn voor 20 juni 2013. Zie DEZE link.
Interessant, Koos. Ik ben benieuwd wat het 'doorontwikkelen' brengt.
Ik word uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Je hoort er nog van.
Vandaag is het precies een jaar geleden dat mijn zonnepanelen zijn geinstalleerd.
Opbrengst: 4300 kWh waarvan 1500 zelf verbruikt. Totaalverbruik:3900 kWh.
Ik heb een huishuis van 1930, compleet gerenoveerd, vloer en dak isolatie en vloerverwarming, de meeste muren van binnenuit geisoleerd omdat spouwmuur geen optie was( dunne spouw en geschilderde buitenmuren) nieuwe kozijnen met hr ++ 24mm glas, hr +ketel, mijn energie kosten met vrouw en kind zijn ongeveer hetzelfde dan in mijn vorige huis(1997 met stadsverwarming) toen ik alleen woonde, zegt wel iets. Over de stadsverwarming en de belabberde constructie van energielabels.
En ja, er is weer iets gevonden om de burger geld uit de zak te kloppen met der verplichte energielabels als ze willen verhuizen
Hoi richie,

Welkom op de community 🙂 Hopelijk zien we je hier vaker.
Reputatie 3
Badge
@Ferd, heb je ook de BTW op de zonnepanelen en/of warmtepomp al teruggevraagd? Dat kan ook nog op zonnepanelen die geplaatst zijn voor 20 juni 2013. Zie DEZE link.

Ja, blacktomcat, dat waren de posten die ik eufemistisch subsidie noemde. De eerste 65 Euro voor de zonnepanelen was een btw teruggave.
Reputatie 3
Badge
Hoi Ferd,

Je reacties heb ik verplaatst naar een topic waar we praten over aanpassingen om je huis energiezuiniger te maken. Leuk dat je ons een kijk in je overwegingen en beslissingen gunt. De zonnepanelen en warmtepomp leveren je dus echt wat op. Hou je ons op de hoogte over de afrekening over 2017?

Zodra ik mijn actuele jaaroverzicht van Greenchoice, onze energieleverancier, binnen heb die ik die hier even.
Reputatie 3
Badge
Nou, ons actuele jaaroverzicht van Greenchoice heb ik al in April binnengekregen. Afgelopen week heb ik pas de rust gevonden eens naar die verbruiksstatistieken te kijken. We kregen in April 712 Euro terug van het energiebedrijf. In die teruggave lijkt een dalende lijn te komen. Een van de redenen is dat het energiebedrijf stapsgewijs ons maandbedrag aan het verlagen is, waardoor het verschil in de jaarlijkse eindafrekening. In mei 2017 is ons maandbedrag naar 115 Euro/mnd gedaald, en in mei 2018 naar 110 Euro per maand. Onze maandbetalingen stemmen zich dus af op onze werkelijkheid. Onze energierekening is dus maar 1/3 van wat wij origineel betaalden.

Kijkend naar 2017 (~Mei 2017-April 2018) kunnen we kijken wat we werkelijk aan gas en licht hebben betaald: 12* 115 Euro/mnd = 1380 Euro. Netto moet hiervan die 712 Euro nog worden afgetrokken. Uiteindelijk heeft ons gas/licht over genoemde periode 659 Euro gekost. Dit is 55 Euro per maand. Toen wij nog met onze energiebesparende maatregelen moesten beginnen betaalden we 166 Euro/mnd.

Bedenk wel dat deze besparing mogelijk is dankzij het salderingssysteem. Dit systeem verzekerd ons ervan dat het elektriciteitsbedrijf verplicht is onze teveel opgewekte stroom voor een marktconforme prijst van ons terug te kopen. Dit systeem houdt met de laatste informatie in 2020 op te bestaan. Voor het salderingssysteem komt een terugleversubsidie in de plaats. Hoe deze subsidie er precies uit gaat zien is mij nog niet bekend. Te verwachten is dat ze minder riant zal zijn dan de huidige salderingsregeling. Op zich is daar wel een rechtvaardiging voor te noemen. De prijs van zonnepanelen is aan het dalen. De drempel, en ook de benodigde subsidie om een teruglevertermijn van een jaar of zeven te halen wordt daarom ook lager.

Wij hebben in 2016 om een warmtepomp te installeren. Een aantal factoren in onze woonsituatie maakten dat aantrekkelijk:
(1) Het buitengedeelte van de warmtepomp kon op het dak van onze bijkeuken worden geplaatst, en kon zo dicht bij het binnengedeelte van de warmtepomp blijven. Deze laatste werd in bijkeuken geplaatst.
(2) Ook onze combiketel is in de bijkeuken geplaatst. Dit garandeert dus een directe interactie tussen warmtepomp en combiketel.
(3) We hebben vloerverwarming. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor een warmtepomp omdat die wel de vereiste 40 graden voor een vloerverwarming kan opbrengen, maar niet die 60 graden voor conventionele cv radiatoren.
(4) De aansluiting van de vloerverwarming bevindt zich ook, jullie raden het al, in de bijkeuken.

Onze warmtepomp heeft niet zoveel vermogen dat het de strengste winterdag aan kan. Hiervoor is ook de gaskachel nog wel nodig. Een zwaarder vermogen is mogelijk, maar dit betekend ook dat de warmtepomp het hele jaar door meer elektriciteit gebruikt alleen om in die paar koude weken ook het benodigde vermogen te kunnen leveren. Met de huidige kennis, m.b.t. tot het bewegen naar een aardgasloze samenleving, zou je dit nu wel kiezen. Onze pomp is met de kennis van 2016 gekozen. De warmtepomp heeft met de gasketel een master slave samenwerking. Dit houdt in dat als de warmtepomp het niet meer trekt de gasketel als hulpje kan worden ingeschakeld.

Hoe heeft die warmte pomp nu op onze besparingen ingewerkt? Op de financiële kant hiervan moet ik nog wat broeden, is vrij lastig te berekenen omdat alles, ook energietarieven aan het schuiven zijn. Laat ik zeggen dat de warmtepomp een genuanceerd verhaal is. Om je energierekening omlaag te krijgen en te houden moet het gasverbruik dalen. Heb je ook een overmaat aan opgewekte (elektrische) energie, dan valt die warmtepomp als een soort sleutel in het slot. Die pomp kan met het surplus van (jouw) elektrische energie warmte opwekken die de gaskachel niet hoeft op te wekken. Om het effect van de warmtepomp op ons huishouden te illustreren hieronder wat getallen. Bij sommige vergelijk ik de warmtepomp periode met onze totale woonperiode in ons huis, vanaf 2007. Soms is het interessanter om de invloed op de opgewekte energie te bekijken, en dan wordt alleen naar het bestek 2013-2016 gekeken.

Gasgebruik:
Periode 1
2007-09-03 131m^3
2016-06-14 14389m^3 > 1629m^3 per jaar

periode 2 (na installatie warmtepomp)
2016-06-14 14389m^3
2018-07-08 15642m^3 > 601m^3 per jaar > 37% van periode 1

Ons gasgebruik is dus bijna met 2/3 teruggebracht. Merk op dat periode 2 nog vrij kort is, en dus onnauwkeurig.

Is er nadelige invloed van warmtepomp op teruggeleverde energie?
periode 1
2013-07-07 639kWh
2016-06-14 9758kWh > 3127kWh/Jaar

periode 2
2016-06-14 9758kWh
2018-07-08 17603kWh > 3766kWh/Jaar > 120% van periode 1

De 8 extra zonnepanelen bij de bestaande 15 panelen leveren dus maar 20% extra energie opwek op. De rest is blijkbaar nodig voor de warmtepomp. Op zich valt het mij nog mee dat ondanks de pomp de opwek nog is toegenomen.

Wat is het effect van de warmte pomp op ons totale verbruik?

Periode 1
Verbruik totaal
2007-09-03 291kWh
2016-06-14 28371kWh 3209kWh/Jaar

Periode 2
2016-06-14 28371kWh
2018-07-08 39691kWh 5434kWh/Jaar 169% van periode 1

Ons warmtepompje ligt dus stevig aan het stroominfuus. Van ons totale vroeger verbruik soupeert de warmtepomp alleen al 70% op. Dit geeft wel een beeldvorming wat een energie-inhoud gasverbranding moet vertegenwoordigen.

Hier laat ik het even bij.
Heel leerzaam, Ferd. Ik zal eens uitrekenen wat dit betekent voor het geval wij ook een warmtepomp zouden installeren.
Overigens: hoe zit het met de geluidsoverlast van die pomp? Daar zijn we voor gewaarschuwd.

Bedenk wel dat deze besparing mogelijk is dankzij het salderingssysteem. Dit systeem verzekerd ons ervan dat het elektriciteitsbedrijf verplicht is onze teveel opgewekte stroom voor een marktconforme prijst van ons terug te kopen. Dit systeem houdt met de laatste informatie in 2020 op te bestaan. Voor het salderingssysteem komt een terugleversubsidie in de plaats. Hoe deze subsidie er precies uit gaat zien is mij nog niet bekend. Te verwachten is dat ze minder riant zal zijn dan de huidige salderingsregeling. Op zich is daar wel een rechtvaardiging voor te noemen. De prijs van zonnepanelen is aan het dalen. De drempel, en ook de benodigde subsidie om een teruglevertermijn van een jaar of zeven te halen wordt daarom ook lager.

De kracht van het salderingssysteem is niet zozeer de marktconforme prijs, maar het feit dat je ook de belastingen, opslagen e.d. weer terugkrijgt.
Overigens geldt dat principe tot het niveau van je verbruik. Wanneer je meer elektrische energie opwekt dan je verbruikt, ontvang je over het meerdere een lagere vergoeding, die wordt bepaald door je leverancier. Bij Greenchoice is dat (meen ik) 11 cent per kWh. Ik heb bij andere leveranciers lagere bedragen gezien.
Nabrander: Als je zou vinden dat het maandelijkse voorschot nog lager kan: mijn ervaring is dat Greenchoice makkelijk akkoord gaat met een lager voorstel. Toen ik de panelen net had heb ik op basis van mijn eigen schattingen het maandbedrag verlaagd van 165 naar 100 euro. Dat was nog steeds te veel, maar dat kon ik nog niet weten. Wel even melden waarom - maar dan is het ook geregeld.
hi.
Goeiemorgen testergirl,
Je test is gelukt...
Welkom op de community.
Bedankt voor dit inkijkje, Ferd. Ik denk dat dit erg nuttige informatie is voor de andere leden. Koos slaat al aan het rekenen op het voordelig is om een warmtepomp te installeren en ik ga er zelf ook over nadenken.

@testgirl Welkom op de community. Voel je vrij om een bijdrage te leveren aan de discussies hier en schroom niet te vragen als ik ergens mee kan helpen.
Reputatie 3
Badge
Nabrander: Als je zou vinden dat het maandelijkse voorschot nog lager kan: mijn ervaring is dat Greenchoice makkelijk akkoord gaat met een lager voorstel. Toen ik de panelen net had heb ik op basis van mijn eigen schattingen het maandbedrag verlaagd van 165 naar 100 euro. Dat was nog steeds te veel, maar dat kon ik nog niet weten. Wel even melden waarom - maar dan is het ook geregeld.De Greenchoice site geeft inderdaad de mogelijkheid een lager eigen bedrag voor te stellen. Om eerlijk te zijn heb ik het maandbedrag bewust zo gelaten. De teruggave is een jaarlijkse gebeurtenis waarbij het mij makkelijker valt om het door te zetten naar een aandelenkapitaal. Dit kapitaal is voor mij een exclusieve pot waarmee we toekomstige energiebesparingsmaatregelen kunnen betalen. Naast de jaarlijkse afdracht aan die pot gaat iedere maand ook het verschilbedrag tussen die oorspronkelijke 166 Euro en onze huidige maandelijkse kosten naar die pot. Eigenlijk betalen wij dus nog steeds de oorspronkelijke energielasten. Het geld wordt alleen anders ingezet. Zo heb ik een automatisch uitdijend uitgavenpatroon trachten te voorkomen 😳.

De kracht van het salderingssysteem is niet zozeer de marktconforme prijs, maar het feit dat je ook de belastingen, opslagen e.d. weer terugkrijgt. Overigens geldt dat principe tot het niveau van je verbruik. Wanneer je meer elektrische energie opwekt dan je verbruikt, ontvang je over het meerdere een lagere vergoeding, die wordt bepaald door je leverancier. Bij Greenchoice is dat (meen ik) 11 cent per kWh. Ik heb bij andere leveranciers lagere bedragen gezien.Een terecht punt Koos, een een relevant stuk informatie. Als de overheid als belastingpoortwachter de opbrengst had afgeroomd was deze regeling minder aantrekkelijk geworden. Hiervoor was wel een kunstje nodig. Ik moest als mini energieproducent een BTW-ondernemer worden. Zodra een BTW nummer aan mijn identiteit was gehangen moest ik direct daarna om een vrijstelling van de BTW afdracht vragen met het argument dat je noemt: "Overigens geldt dat principe tot het niveau van je verbruik. Wanneer je meer elektrische energie opwekt dan je verbruikt, ontvang je over het meerdere een lagere vergoeding, die wordt bepaald door je leverancier." Met die saldering wordt trouwens naar mijn idee lankmoedig omgegaan. Ik moet eens kijken of ik een differentiatie kan vinden in de berekening. Greenchoice gaat er in ieder geval heel tolerant mee om. Mogelijk dat dit bij andere leveranciers anders gaat. Ik heb zelf wel eens vergeleken met Qurrent. Ten eerste saldeerde Qurrent tegen een iets lager tarief als Greenchoice, en was ze op dat salderingsplafond ook restrictiever. Maar die vergelijking is ook al weer even terug.

Bedankt voor dit inkijkje, Ferd. Ik denk dat dit erg nuttige informatie is voor de andere leden.Prima Dennis, ik lieg als ik zeg "kleine moeite". Maar de SNS post was voor mij wel een katalysator om de analyse uit te voeren. Iedereen blij dus 😃.

Reageer